08. In cele din urma curatit

Profețiile lui Daniel conturează istoria în avans. Ele acoperă aceleași perioade de timp din perspective diferite; ele se întorc din nou la aceleași teme. În Daniel 7, Împărăția lui Dumnezeu este atacată. Conducătorii pământești fără scrupule încearcă să apuce dominația asupra lumii. O putere politică religioasă, o combinație stranie între biserică și stat își stabilește autoritatea ca fiind supremă. Legea lui Dumnezeu, fundamentul guvernării Sale, este schimbată de acest conducător mondial nou. Tradițiile omenești înlocuiesc adevărul Bibliei. Conciliile bisericești înlocuiesc Scriptura ca autoritate supremă în probleme religioase. O putere pământească religioasă caută să stabilească Împărăția lui Dumnezeu pe pământ, pe baza propriului său proiect măreț.

În Daniel 8, Dumnezeu face ultima mișcare, ca să pună toate lucrurile în ordine. El Își asumă răspunderea. Adevărul, aruncat la pământ, este restaurat. Cu rugăciuni serioase, din inimă, copiii lui Dumnezeu își mărturisesc păcatele. Ei se pocăiesc de răzvrătirea lor împotriva scopurilor Sale. Ei sunt iertați prin harul Său, transformați de dragostea Sa și reînnoiți de puterea Sa. Îngenunchind în fața tronului Său ceresc, ei Îl caută. Ei predau totul. Chemarea judecății finale a lui Dumnezeu îi inspiră la o experiență spirituală mai profundă. Bătaia tobelor veșniciei îi motivează să fie gata. Apelul final al lui Dumnezeu vine chiar de la tronul lui Dumnezeu, din locul cel mai sacru – Sanctuarul.


Viziunea berbecului și a țapului

1. Este viziunea lui Daniel din capitolul 8 similară cu o viziune pe care profetul a primit-o mai înainte? Daniel 8:1.

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Am studiat viziunea pe care Daniel a primit-o înaintea acesteia, în capitolul 7. Ea se încheie cu o scenă magnifică, ce se desfășoară înaintea tronului lui Dumnezeu. Milioane de îngeri se strâng pentru a participa la judecata finală a lui Dumnezeu. Viziunea din Daniel 8 – ca cea de la început (versetul 1) – se concentrează, de asemenea, pe judecata finală. Și ea ne îndreaptă atenția către sanctuar.

2. Care sunt cele două animale simbolice pe care Daniel le descrie în capitolul 8?

A. ______________________________________________________________ versetele 3, 4
B. ________________________________________________________________ versetul 5

Atât berbecul, cât și țapul erau animale care se aduceau la sanctuar. Ele erau folosite în special în serviciile din ultima zi a anului iudaic – Ziua Ispășirii. Aceste animale simbolice arată spre sfârșitul păcatului. Ele ne vorbesc despre o zi când Universul va fi curat, iar rasa umană va fi din nou una cu Dumnezeu.

3. Ce împărăție reprezintă berbecul? Daniel 8:20.

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Mezii și perșii au condus din 539 până în 331 î.Hr. Sub Cir cel Mare, Imperiul persan a devenit puterea dominantă, împlinind profeția conform căreia cornul mai înalt, dintre cele două coarne ale berbecului, va crește cel din urmă (vezi versetul 3).

4. Ce împărăție reprezintă țapul? Daniel 8:21.

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

5. Ce reprezintă cornul mare dintre ochii lui? Daniel 8:21.

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Alexandru cel Mare, primul împărat al Greciei, se potrivește în fiecare detaliu cu cele descrise de profeție. Când a murit, cei patru generali ai săi au împărțit imperiul între ei.


Creșterea cornului cel mic

6. Cum descrie Daniel puterea țapului, care urmează Greciei? Daniel 8:9.

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Puterea cornului cel mic crește în două direcții. El se mișcă atacând toate armatele din calea lui. Această putere a crescut deosebit de mult în sud, spre răsărit și spre țara slăvită (Palestina). Roma păgână a învins Grecia și s-a extins rapid până la Mediterana. Roma a ajuns singura putere de temut din lume.

Și totuși, puterea descrisă aici nu este mulțumită cu un imperiu politic. Etapa politică a Romei a făcut drum etapei sale religioase. Ea se ridică până la cer pentru a înfrunta chiar guvernarea lui Dumnezeu.

7. Cât de sus încearcă să se înalțe puterea cornului celui mic? Daniel 8:11.

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

"Domnul oștirilor" este alt Nume al lui Isus Hristos. Puterea religioasă pământească pretinde egalitate cu Însuși Domnul cerului – locul Sanctuarului lui Dumnezeu "a fost aruncat pe pământ". Preoții pământești înlocuiesc autoritatea lui Isus, Marele nostru Preot ceresc, cu a lor proprie.


Adevăratul nostru Mare preot

8. Unde este acum adevăratul nostru Mare Preot? Evrei 9:24.

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

9. Unde este acum adevăratul Sanctuar al lui Dumnezeu? Evrei 8:1,2.

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Orice sistem care ne îndreaptă atenția spre preoții pământești din templele omenești, împodobite cu grijă, ne trimite într-o direcție greșită. Invitația cerului este să ne îndreptăm atenția sus, spre Sanctuarul adevărat, unde adevăratul Mare Preot trăiește pentru noi. Puterea cornului cel mic a aruncat la pământ adevărul despre Isus, ca Marele nostru Preot din Sanctuarul ceresc (vezi Daniel 8:12).

10. Ce întrebare se pune în Daniel 8:13?

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

11. Ce răspuns este dat în Daniel 8:14?

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

12. Cât de lungă este o zi profetică în Biblie? Numeri 14:34; Ezechiel 4:6.

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

În Scriptură, o zi înseamnă o zi. Dar, în limbajul simbolic al profețiilor din Daniel și Apocalipsa, o zi profetică înseamnă un an literal. Astfel, cele 2300 de zile sunt 2300 de ani literali.

13. La ce perioadă generală de timp se referă viziunea celor 2300 de ani? Daniel 8:17,26.

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Profeția celor 2300 de ani este cea mai lungă perioadă de timp, profetizată în Biblie. Ea ne duce până la vremea sfârșitului. Va trebui să așteptăm să ajungem la următorul capitol, Daniel 9, pentru a înțelege adevărata semnificație a acestei profeții. În capitolul 9, vom afla care este momentul de început și unde se sfârșește.


Adevărata Jertfă și adevăratul Sanctuar din cer

14. Biblia descrie două sanctuare – unul pe pământ, făcut de Moise și altul în cer, făcut de Dumnezeu. Ce instrucțiuni speciale i-a dat Dumnezeu lui Moise? Exod 25:8.

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Tot ceea ce privește sanctuarul pământesc se referă la Isus.

  • Mielul, care murea în curte, îl reprezenta pe Isus, care avea să moară pentru noi ca jertfă.
  • Preotul, care slujea în Locul Sfânt, îl reprezenta pe Isus, Preotul nostru din Sanctuarul ceresc, care oferă iertare, milă și putere pentru o viață nouă.
  • Marele Preot care intra în Sfânta Sfintelor din Sanctuar și care stătea în fața Legii lui Dumnezeu, în prezența lui Dumnezeu, în ziua curățirii Sanctuarului, îl reprezenta pe Isus, Marele nostru Preot, și lucrarea Sa finală de judecată care va nimici păcatul pentru totdeauna.

15. Care este scopul lui Dumnezeu în Ziua finală a Ispășirii, în acest timp de curățire de păcat a Sanctuarului? Evrei 9:22-23; Levitic 16:30.

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Scopul final al lui Dumnezeu este de a purifica sau a curăți Universul de păcat. Pentru unii, curățirea se va face prin foc. Ei se agață de păcatul lor. Ei nu și-au părăsit păcatul. Împietriți în răzvrătirea împotriva lui Dumnezeu, ei refuză să se supună autorității Sale. În prezența unui Dumnezeu Sfânt, păcatul este un material care arde. Dumnezeul nostru este un foc mistuitor pentru păcat, oriunde se află acesta (Evrei 12:29). Prezența lui Dumnezeu îi mistuie pe păcătoși prin strălucirea plină de slavă a revenirii Sale.

Alții vor fi curățiți prin sânge. Astăzi El ne invită să venim la El și să acceptăm mila Sa. Astăzi El dorește să ne ierte păcatele. Astăzi El dorește să ne schimbe viețile. Astăzi El tânjește ca noi să răspundem dragostei care curge de la o cruce veche, noduroasă, unde Mântuitorul lumii, cu mâinile însângerate, este răstignit pentru noi.

În lumina faptului că trăim ultimele momente ale istoriei pământului, ați dori să răspundeți invitației Sale pline de har de a-I da Lui viața voastră? Dacă da, scrieți "da" pe linia de mai jos.

__________

Lectia 08 in format PDF – Download