09. Intotdeauna la timp

Planurile lui Dumnezeu au un timp hotărât. Deși s-ar părea uneori că sunt întârziate, ele vor fi împlinite la momentul precis, când dorește El. Profețiile bibliei descoperă planul grandios al lui Dumnezeu. Națiunile se ridică și cad exact la timpul hotărât. Mesia, Isus Hristos, a fost născut exact la timp (Galateni 4:4). Așa cum vom vedea din lecția noastră de astăzi, judecata finală a lui Dumnezeu, care hotărește destinul întregii rase umane, va avea loc exact la timp. După marele orar al cerului, Hristos va veni din nou, la timp. Deși nici o ființă umană nu știe ceasul venirii lui Hristos (vezi Matei 24:36), Tatăl nostru ceresc, iubitor știe acest timp (vezi Fapte 1:7) și Isus va veni din nou, exact la timp.

Această asigurare ne dă încredere. Istoria nu este compusă din ocazii întâmplătoare. Dumnezeu stă în spatele tuturor evenimentelor de pe pământ, chiar în spatele acelora care par să nu aibă sens, călăuzind istoria spre un eveniment plin de slavă – a doua venire a lui Isus Hristos.

Aceasta nu înseamnă că Dumnezeu îi determină pe conducătorii despotici, fără scrupule, tirani, să omoare milioane de semeni. Niciodată! Înseamnă că, în ciuda acțiunilor lor oribile, care sunt inspirate de Satana însuși, Dumnezeu este încă la cârmă. În cele din urmă, scopul Său va fi împlinit. În cele din urmă, planurile Lui se vor realiza.


Niciodată mai târziu!

1. Cât timp urma să stea evreii în captivitate, după afirmația proorocului Ieremia? Daniel 9:2.

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Ca cercetător al profețiilor, Daniel a înțeles că, în conformitate cu profeția lui Ieremia, Israel va sta 70 de ani în captivitate. Această perioadă a început în anul 606 î.Hr.când Nebucadnețar, împăratul Babilonului, a atacat Ierusalimul. În primul an al lui Dariu (539 î.Hr.), captivitatea se apropia de sfârșit. Daniel tânjea după eliberarea poporului său.

2. Cum i s-a adresat Daniel lui Dumnezeu, în rugăciunea sa minunată? Daniel 9:4.

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Dumnezeu este cel care ține legământul – Singurul care este demn de încredere. El Își împlinește planurile.

3. Ce a recunoscut Daniel în mod deschis? Daniel 9:5.

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

4. Ce calități dovedește Dumnezeu, continuu? Daniel 9:9.

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

5. În timp ce Daniel Îl căuta cu seriozitate pe Dumnezeu pentru eliberarea poporului său, cine a apărut, ca să răspundă rugăciunii sale? Daniel 9:21.

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Vă amintiți că, în capitolul anterior, îngerul Gabriel a fost însărcinat să-l facă pe Daniel "să înțeleagă viziunea" (Daniel 8:16). Din nefericire, Daniel a leșinat înainte să i se explice complet (versetul 27). Când s-a sfârșit capitolul 8, Gabriel nu-și îndeplinise încă misiunea încredințată de Dumnezeu. Partea din viziune care se aplica la sfârșitul timpului (versetul 17) era încă un mister pentru Daniel. Aici, în capitolul 9, Gabriel se întoarce ca să-i răspundă lui Daniel la rugăciunea din prima parte a capitolului 9 și să-i explice partea neexplicată din capitolul 8 – cele 2300 de zile care se aplică în special la sfârșitul timpului.


Viziunea celor 2300 de zile, explicată

6. Ce instrucțiune i-a dat lui Daniel îngerul Gabriel? Daniel 9:23.

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Ca cercetător al profețiilor, Daniel a înțeles că, în conformitate cu profeția lui Ieremia, Israel va sta 70 de ani în captivitate. Această perioadă a început în anul 606 î.Hr., când împăratul babilonian Nebucadnețar a atacat Ierusalimul.

Gabriel i-a spus lui Daniel "să ia aminte" și "să înțeleagă" vedenia. Am putea întreba "La ce să ia aminte? Ce viziune?". Răspunsul este evident. Gabriel vorbește de viziunea din capitolul precedent, pe care Daniel nu o înțelesese când capitolul s-a sfârșit – viziunea celor 2300 de ani. "La ce să ia aminte?" Curățirea Sanctuarului la judecata finală a pământului, la sfărșitul timpului. Explicația lui Gabriel conține două lucruri:

a) Ea explică partea neexplicată din viziunea din capitolul 8.

b) Ea răspunde rugăciunii lui Daniel din capitolul 9.

7. Care este durata timpului de probă sau încercare, pe care o dă Dumnezeu poporului lui Daniel, evreilor? Daniel 9:24.

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

În limba ebraică, cuvântul "hotărât" înseamnă "tăiat din". Cele 70 de săptămâni, care se aplică la poporul lui Dumnezeu, au fost "tăiate din" cele 2300 de zile (sau ani literali), care ne conduc la perioada cunoscută ca "timp al sfârșitului".

8. Ce simbolizează o zi în profeția biblică? Numeri 14:34; Ezechiel 4:6.

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Dacă o zi profetică este egală cu un an literal, șaptezeci de săptămâni înseamnă 70×7 zile sau 490 zile profetice sau 490 ani literali. Localizând aceste evenimente pe o axă a timpului, ele vor arăta așa:

 

 

9. Când începe această profeție? Daniel 9:25.

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Întreaga profeție începe cu porunca de a restaura și rezidi Ierusalimul. Acest decret a fost emis de împăratul Artaxerxe în anul 457 î.Hr. Puteți citi despre el în Ezra 7:13-28. Acest decret, unul dintre cele trei care le permitea israeliților să se întoarcă din captivitate în țara lor, este semnificativ pentru că, nu numai că le-a permis să-și ia cu ei posesiunile, dar le-a dat dreptul la închinare, restabilind Israelul ca o comunitate de închinători.

Hristos – Centrul profeției

10. Cine este personajul principal din această profeție? Daniel 9:26.

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Tema centrală a acestei profeții este Isus Hristos. Profeția dă o cronologie exactă a evenimentelor din viața lui Hristos, cu mulți ani înainte ca ele să se întâmple. Cuvântul "Mesia" înseamnă "Unsul". Isus a fost uns cu Duhul Sfânt, la botez (vezi Matei 3:16; Fapte 10:37,38).

11. În conformitate cu această profeție, câte săptămâni profetice ar fi de când a fost dată porunca de restaurare și rezidire a Ierusalimului până la venirea lui Mesia? Daniel 9:25.

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Șaizeci și nouă de săptămâni profetice înseamnă 7×69, sau 483 zile profetice, sau 483 de ani literali.

 

 

 

NOTĂ‚: Dacă ne mișcăm înainte pe axa timpului și scădem 483 din 457 î.Hr., ajungem la anul 27 d.Hr. (Pentru că nu este nici un an zero). Exact în anul 27 d.Hr., Isus Hristos a fost botezat și uns cu Duhul Sfânt, după cum a prezis profeția (vezi Luca 3:1-3). Isus este Mesia. El nu este un fals. El a venit la timp. El a fost botezat la timp. Și, după cum vom vedea acum, a fost răstignit la timp.

12. Ce eveniment prezice profeția lui Daniel că urma să aibă loc? Daniel 9:26.

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Mesia, Isus, urma să fie stârpit sau răstignit. El urma să fie omorât, dar nu pentru El Însuși. El a murit pentru noi.

13. Când prezice Biblia că avea să fie răstignit Hristos? Daniel 9:27.

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

La mijlocul ultimei săptămâni profetice, Hristos a fost răstignit. Cele șaizeci și nouă de săptămâni profetice, sau 483 de ani, s-au sfârșit în anul 27 d.Hr. Încă o săptămână profetică, sau încă șapte ani, ne aduc în anul 34 d.Hr. Pentru că decretul lui Artaxerxe a fost dat în toamna anului 457 î.Hr., ajungem în toamna anului 34 d.Hr.

Dacă Hristos, Mesia, urma să "fie stârpit" sau răstignit la mijlocul acestei ultime săptămâni – sau la jumătatea ultimei perioade de șapte ani – El trebuia răstignit la trei ani și jumătate de la anul 27 e.n. Schema următoare vă ajută să clarificați acest an.

 

 

 

Trei ani și jumătate, care încep din toamna lui 27, ne aduc exact la primăvara anului 31. Profeția lui Daniel a fost împlinită exact! Hristos a fost răstignit la timp, în primăvară, exact de paște. Isus, Paștele nostru, a fost răstignit pentru noi. El Și-a vărsat sângele pentru noi. Ne-a oferit milă și iertare. Mila lui Dumnezeu pentru iudei a mai persistat încă. Timp de încă trei ani și jumătate El a adresat apeluri poporului Său. În toamna anului 34 d.Hr., Ștefan a adresat națiunii iudaice o chemare finală la pocăință. Conducătorii iudei nu numai că au respins chemarea, ci l-au omorât cu pietre pe Ștefan. La moartea lui Ștefan, Evanghelia a trecut la neamuri. Evreii, ca indivizi, pot încă fi salvați, dar acum Dumnezeu lucrează printr-un nou "Israel" – biserica creștină. Biserica, trupul lui Hristos, este și mireasa Lui. Noi suntem un popor ales, o preoție împărătească a credincioșilor Noului Testament (1Petru 2:9).

Prima parte a profeției, cei 490 de ani, se aplică la prima venire a lui Hristos. Ea descoperă un Mântuitor iubitor, care a venit la timp.

14. Care este durata întregii profeții? Daniel 8:14.

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

 

 

 

Dacă primii 490 de ani din cei 2300 de ani se sfârșesc în anul 34 d.Hr., mai rămân 1810 ani. Din anul 34 d.Hr., 1810 ani ne duc în anul 1844 d.Hr.

În 1844, marele ceas profetic al lui Dumnezeu a bătut ora. Din 1844, noi trăim în timpul judecății. Noi trăim la sfârșitul timpului. Destinul întregii omeniri va fi curând pecetluit.

15. Ce anunț solemn și înfricoșător face Dumnezeu în Apocalipsa 14:7?

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

16. Ce va da Hristos când va veni? Apocalipsa 22:12.

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Pentru că Hristos dă fiecărei persoane o răsplată, la revenirea Sa, (vezi Matei 16:27,28), înseamnă că trebuie să existe o judecată anterioară venirii Lui, care să hotărească ce răsplată va primi fiecare. Este timpul cel mai palpitant din istoria omenirii! Judecata finală a cerului este acum în desfășurare.

17. Ce invitație plină de har ne face Hristos în aceste ultime ore ale istoriei pământului? Apocalipsa 22:17.

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Hotărârea mea

Ai vrea să-ți deschizi inima în fața lui Isus și să-I dai Lui tot ce-ți aparține?

Ai vrea să spui "Da, Isuse, sunt cu totul al Tău"?

Ai vrea să renunți la tot ce nu este pe voia Lui în viața ta?

Dacă da, completează mai jos cu răspunsul tău.

______ Da, Doamne, îmi mărturisesc păcatele și-mi predau viața Ţie.

______ Da, Doamne, sunt anumite obiceiuri/atitudini în viața mea, pe care Duhul Sfânt mi le-a descoperit ca nefiind în armonie cu voia Ta. Ţi le predau Ţie chiar acum.

Lectia 09 in format PDF – Download