10. Fara nici o indoiala

         V-ati întrebat vreodată de ce nu vă răspunde Dumnezeu imediat la rugăciune? V-ați rugat vreodată numai ca să simțiți că rugăciunea voastră nu s-a ridicat mai sus de tavan? Câteodată cu toții ne-am simțit ca proverbialul săpător de fântâni, care iese întotdeauna afară uscat.

Lecția noastră de astăzi ne conduce în spatele cortinei. Ea descoperă conflictul titanic dintre bine și rău. Deși noi Îl căutăm sincer pe Dumnezeu, pentru ca El să răspundă la rugăciunile noastre, există forțe satanice puternice, care lucrează împotriva lui Dumnezeu. Uneori aceste forțe împiedică răspunsurile imediate. Îngerii buni și răi duc războiul în conflictul supranatural dintre lumină și întuneric, dintre bine și rău, adevăr și eroare.

Rugăciunea declanșează puterea lui Dumnezeu, așa încât El poate lucra în favoarea noastră, în diverse feluri. Rugăciunea deschide uși noi, ocazii pentru ca Dumnezeu să acționeze. Pentru că El ne respectă libertatea, rugăciunea Îi dă posibilitatea să intre în viețile noastre. Rugăciunea Îi dă lui Dumnezeu permisiunea de a face ceea ce El tânjește să facă tot timpul. Chiar când aparent nu vedem nici un răspuns, Dumnezeu este încă la lucru pentru a rezolva problema. Chiar dacă planurile Sale sunt diferite, ele nu vor fi anulate niciodată. Experiența lui Daniel este un exemplu grăitor despre ce înseamnă un Dumnezeu care ascultă. Tăcerea Lui înseamnă numai că El este deja la lucru pentru a rezolva problema. Când îngenunchem înaintea tronului Său, fără îndoială că El ascultă.


Fără nici o îndoială

1. Ce i-a produs lui Daniel aceea stare de preocupare și de jale despre care aflăm la începutul capitolului 10? Daniel 10:1,2.

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Daniel era profund preocupat pentru că poporul său era încă în captivitate. Mezii și perșii urcaseră pe tron cu trei ani înainte. Profeția privind captivitatea iudeilor pe o perioadă de șaptezeci de ani se apropia de sfârșit. Daniel era neliniștit. Când va fi eliberat acest popor?

2. Ce a făcut Daniel timp de trei săptămâni? Daniel 10:3,4.

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

3. Cine a apărut în fața lui Daniel când el era în această stare? Compară Daniel 10:5,6 cu Apocalipsa 1:13-15.

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

O comparație atentă a descrierilor din aceste două pasaje din Scriptură identifică persoana din ambele ca fiind aceeași. "Omul" de o strălucire orbitoare din Daniel 10 este în mod clar Isus Hristos. Isus este așa de preocupat de copiii Săi, încât vine El Însuși să răspundă la rugăciunile lor.

4. Ce i s-a întâmplat lui Daniel când a avut experiența prezenței copleșitoare a lui Hristos? Daniel 10:8,9.

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Daniel nu a putut suporta prezența plină de slavă a lui Hristos. El și-a pierdut puterea și a căzut într-un somn adânc. În mila Sa, Domnul a trimis pe îngerul Gabriel ca să răspundă rugăciunii lui Daniel.


Prea iubitul cerului

5. Cum i s-a adresat îngerul lui Daniel? Daniel 10:11.

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Expresia "om preiubit" este una dintre cele mai afectuoase din toată Scriptura. Dumnezeu o folosește în mod repetat când i Se adresează prietenului Său Daniel (vezi Daniel 10:11,19 și Daniel 9:23). Copiii lui Dumnezeu sunt preaiubiții cerului. Suntem mult mai mult decât niște lanțuri lungi de molecule cu proteine, produse ale întâmplării oarbe. Noi suntem creați după chipul lui Dumnezeu și prea iubiți de Tatăl nostru ceresc.

6. Când au fost auzite rugăciunile lui Daniel? Daniel 10:12.

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

7. Dacă a auzit rugăciunile lui Daniel, din prima zi de când s-a rugat, de ce nu i-a răspuns atunci Dumnezeu? Daniel 10:13.

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

8. Cine este "stăpânitorul lumii" și "domnul puterii văzduhului"? Ioan 12:31; Efeseni 2:2,3.

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Când i-a creat pe Adam și pe Eva, Dumnezeu le-a dat în stăpânire pământul (Genesa 1:26). Când au căzut, ei au pierdut această stăpânire. Adam nu a mai fost stăpânitorul pământului și nici Eva. Ei au devenit slujitori sau robi al aceluia căruia i se supuseseră (Romani 6:16). Satana le-a uzurpat poziția. De-acum el devenise "stăpânitorul acestei lumi". În această calitate se face aici referire la el, ca la "căpetenia Împărăției Persiei".

Daniel s-a rugat ca Dumnezeu să impresioneze mintea lui Cir, ca să-i elibereze pe israeliții captivi. "Căpetenia Persiei", Satana, a întunecat mintea lui Cir. Pe când Daniel se ruga, îngerii buni și cei răi s-au luptat timp de douăzeci și una de zile pentru a căștiga controlul asupra minții împăratului. Și astăzi se dau aceleași bătălii pentru mințile oamenilor.Mihail – Cuceritorul cel puternic

9. Cine este singurul care poate să-l înfrângă pe Satana? Cine a venit în ajutorul lui Gabriel în lupta lui împotriva prințului răului? Daniel 10:13.

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

În lumea creștină, identitatea lui Mihail este în mare măsură, greșit înțeleasă. Cine este acest Mihail? Ce înseamnă numele Lui? Numele Mihail înseamnă "unul care este ca Dumnezeu". Mihail este menționat de cinci ori în Biblie. Pe lângă Daniel 10:13,21, mai sunt și alte referiri la Mihail în:

§         Apocalipsa 12:7-9 – Mihail îi conduce pe îngeri și are autoritatea să-l arunce afară din cer pe Satana.

§         Iuda 9 – Mihail are autoritatea să-l ridice pe Moise din mormânt.

§         Daniel 12:1,2 – Mihail Își eliberează poporul în timp de restriște și are putere să învie morții.

Versetele acestea descoperă clar că Mihail este unul dintre multele nume ale lui Isus. Isus este Mielul, Leul, Stânca Veacurilor, Crinul din văi, Trandafirul din Saron, Ușa, Calea, Adevărul și Viața. Când Scriptura folosește numele "Mihail" ca să se refere la Isus, ea Îl descoperă pe Hristos ca pe "Cuceritorul cel puternic". Nu lăsați ca expresia "Arhanghelul Mihail" (Iuda 9) să vă încurce. Cuvântul "arhanghel" înseamnă "comandant sau șef" sau "căpetenia" îngerilor. Isus nu este înger.

El este Fiul divin al lui Dumnezeu. El nu a avut început și nu va avea sfârșit (Apocalipsa 1:8). El este veșnic (Ioan 8:58). El a participat cu Tatăl Său la crearea lumii (Ioan 1:1-3). El a existat înaintea îngerilor și i-a creat (Evrei 1:3-4).

10. Cine Îl va însoți pe Isus când se va întoarce în slava Tatălui Său, într-o lumină orbitoare? Matei 16:27.

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

11. Ce eveniment are loc când Isus revine triumfător, în slavă? 1Tesaloniceni 4:16,17.

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

În calitate de căpetenie și șef al îngerilor, Isus străbate cerul cu glasul unui "arhanghel". Morții cei drepți sunt înviați. Neprihăniții în viață, împreună cu morții neprihăniți sunt schimbați în ființe pline de slavă, nemuritoare. Împreună, ei se ridică la cer ca să-L întâlnească pe Domnul biruitor.

Daniel este un simbol, reprezentând poporul lui Dumnezeu de la sfârșitul timpului. Dorința lui arzătoare pentru eliberarea lui Israel din captivitatea păgână este un simbol al poporului lui Dumnezeu de la sfârșitul timpului, care tânjește după eliberarea din această lume de păcat.

Nici o problemă nu este prea grea pentru Dumnezeu. Nu există nici o dificultate peste care El să nu poate trece. Nu există pentru el nici o durere de inimă prea grea, pe care să n-o poată vindeca. Astăzi poate ai o durere lăuntrică neobișnuită. Poate ești sfâșiat emoțional. Poate viața îți este răvășită. Rănile par de nevindecat. Deschide-ți inima în fața lui Isus. Spune-I despre tot ce te doare. El este specializat în inimi zdrobite. El este maestru în zidirea palatelor din ruinele vieților noastre. De ce nu-ți pleci capul chiar acum, ca să-L inviți să fie Vindecătorul tău?

Lectia 10 in format PDF – Download