Întâlnire cu profeția Bibliei – 02
   Profețiile din cartea lui Daniel se referă la o perioadă lungă de timp. Ele descoperă succesiunea imperiilor din istorie, începând din timpul cuceririi Ierusalimului de către babilonieni, în 605 î.Hr., până în ziua în care Isus așază Împărăția Sa pe pământ. Profețiile nu oferă doar cunoștințe cu privire la viitor. Scopul lor este acela de a-L prezenta pe Dumnezeu. El este Creatorul întregului pământ și tot El îl conduce. El alege și schimbă împărați, protejează permanent poporul Său și îi pregătește salvarea.
   Când vedem modul în care a lucrat Dumnezeu în trecut, recunoaștem cât este El de drept. Trecutul poate să ne dea încredere în viitor. Așa cum a salvat întotdeauna pe cei credincioși Lui, și noi putem fi siguri că vom fi salvați dacă ne încredem în El. La aceasta se referă profețiile din Daniel.
   Cu șase secole înainte de Hristos, lumea civilizată era condusă de un mare împărat. El a dus în captivitate multe popoare printre care și pe Israel, poporul lui Dumnezeu. Conducătorii poporului au fost duși în robie. Între ei se aflau Daniel și cei trei prieteni ai lui. Planul împăratului era de a face din ei slujitori devotați. Într-o noapte a avut o experiență neobișnuită.

Astăzi când îți deschizi Biblia, vei
DESCOPERI

DUMNEZEU CONDUCE

   1.  Ce i s-a întâmplat într-o noapte împăratului Nebucadnețar?
   Daniel 2:1 (VT,858)
   Răspuns: ______________________________________
________________________________________________

   2.  Deoarece înțelepții împărăției nu au putut spune nici visul și nici interpretarea lui, ce a poruncit împăratul?
   Daniel 2:7-13 (VT,858)
   Răspuns: ______________________________________
________________________________________________

   Porunca sa demonstrează două lucruri: (1) neputința înțelepților de a cunoaște tainele ce aparțin lui Dumnezeu; (2) cruzimea împăratului babilonian. Acest decret de moarte lovea și în Daniel și cei trei prieteni ai săi. Dar ei au avut un ajutor pe care ceilalți nu-l aveau: pe Dumnezeu. Și s-au rugat Lui.

   3.  Ce s-a întâmplat când Daniel și prietenii lui au cerut Domnului să le descopere visul și interpretarea?
   Daniel 2:14-19 (VT,858)
   Răspuns: ______________________________________
________________________________________________

   4.  Ce a răspuns Daniel atunci când Nebucadnețar l-a întrebat dacă poate să spună visul și interpretarea lui?
   Daniel 2:24-30 (VT,859)
   Răspuns: ______________________________________
________________________________________________

   Versetul 28 poate fi considerat versetul cheie al capitolului. Doar Domnul cunoaște secretele prezentului și ale viitorului. Nimic nu se întâmplă fără permisiunea Lui. Daniel declară că Dumnezeu va descoperi ce se va întâmpla în zilele din urmă.

   5.  Ce a văzut împăratul Nebucadnețar?
   Daniel 2:31-33 (VT,859)
   Răspuns: ________________capul din______________
pieptul și brațele din_____________________pântecele și
coapsele din___________________fluierele picioarelor din
____________picioarele din_________________________

   6.  Ce s-a întâmplat cu chipul cel mare?
   Daniel 2:34,35 (VT,859)
   Răspuns: ______________________________________
________________________________________________

   7.  Ce reprezintă capul de aur?
   Daniel 2:36-38 (VT,859)
   Răspuns: ______________________________________
________________________________________________

   Din versetul 39 înțelegem că fiecare parte a chipului reprezintă o împărăție sau un imperiu și nu împărați individuali. Nebucadnețar semnifică apogeul imperiului babilonian care a stăpânit între anii 605-539 î.Hr.
   Versetele 39 și 40 ne prezintă a doua, a treia și a patra împărăție care vor domni după căderea imperiului babilonian. Orice elev își amintește din istorie cele trei imperii care au urmat Babilonului: Medo-Persia, Grecia și Roma.
   Forțele unite ale Mediei și Persiei au fost inferioare în putere Babilonului. Totuși, printr-o strategie inteligentă, ele au cucerit cetatea Babilonului în timpul petrecerii descrise în Daniel capitolul 5. Imperiul Babilonian a fost învins în anul 539 î.Hr.
   Împăratul Greciei, Alexandru cel Mare, a distrus armata lui Darius al III-lea în luptele crâncene din perioada 334-331 î.Hr. Foarte repede Alexandru cel Mare a supus teritorii imense sub controlul său: de la Grecia la Egipt, până în India.
   Roma, al patrulea imperiu mondial, a cucerit treptat ținuturile stăpânite de Grecia în secolele III și II î.Hr. Până în secolul V după Hristos, Roma a condus Imperiul cu “mână de fier”. Apoi s-a destrămat.
   Imperiul Babilonian nu a fost dispus să elibereze captivii evrei. La sfârșitul celor 70 de ani de captivitate în Babilon, evreilor li s-a permis întoarcerea în țara lor, după decretul dat de cuceritorii medo-persani.
   Grecia a adus în teritoriile cucerite limba frumoasă în care a fost scris Noul Testament. În timpul stăpânirii romane s-au construit o mulțime de drumuri bune care au permis mesagerilor Evangheliei să călătorească în orice parte a imperiului. Este emoționant să observi planul lui Dumnezeu în spatele evenimentelor istorice.

   8.  Ce se va întâmpla cu cel de-al patrulea imperiu mondial?
   Daniel 2:41 (VT,859)
   Răspuns: ______________________________________
________________________________________________

   În secolul IV imperiul Roman a început să se destrame. Din nordul Europei au coborât triburi barbare care s-au stabilit în diferite părți ale teritoriului stăpânit de romani. Acestea au devenit țările Europei moderne.

   9.  Ce nu vor putea să facă aceste țări niciodată?
   Daniel 2:43 (VT,859)
   Răspuns: ______________________________________
________________________________________________

   Ţările Eropei au încercat în repetate rânduri să se unifice prin tratate, căsătorii mixte și războaie. Însă, n-au reușit niciodată să unifice Europa într-o singură forță politică. Carol cel Mare, Carol al V-lea, Ludovic al XIV-lea, Napoleon, împăratul Wilhelm al II-lea, Hitler, chiar și Piața Comună au dat greș.

   10. Ce se va întâmpla în “zilele acestor împărați”?
   Daniel 2:44,45 (VT,860)
   Răspuns: ______________________________________
________________________________________________

   Noi trăim în zilele acestor împărați. Dumnezeu ar putea așeza împărăția Sa în orice moment.

   11. Ce profeție a făcut psalmistul despre piatra respinsă?
   Psalm 118:21,22 (VT,623)
   Răspuns: ______________________________________
________________________________________________

   12. Cine este Piatra unghiulară a bisericii și a împărăției lui Dumnezeu?
   Efeseni 2:20 (NT,1146)
   Răspuns: ______________________________________
________________________________________________

   Citește textele din Matei 16:18 și 1Petru 2:4-8.

   13. Când va așeza Isus împărăția Sa?
   Matei 25:31 (NT,955)
   Răspuns: ______________________________________
________________________________________________

   Piatra care va pătrunde în istoria acestui pământ și va distruge împărățiile omenești este Isus Hristos. El va așeza o împărăție veșnică bazată pe principii divine, pentru toți oamenii care au ales să așeze casa lor spirituală pe Stânca veacurilor.

   14. Ce a cerut tâlharul de pe cruce?
   Luca 23:42 (NT,1022)
   Răspuns: ______________________________________
________________________________________________

   Inima zdrobită a tâlharului muribund ne oferă o perspectivă potrivită pentru studiul profețiilor.
   Orice profeție înțeleasă corect ne conduce la Isus. Când te simți obosit sau dezorientat, amintește-ți că poți avea pacea oferită de Isus. “Cine are pe Fiul are Viața… V-am scris aceste lucruri ca să știți că voi, care credeți în Numele Fiului lui Dumnezeu aveți viața veșnică.” (1Ioan 5:12,13). Poți avea încredere atâta timp cât continui să studiezi.

   NU UITA!
   1. Numai Dumnezeu cunoaște viitorul cu o precizie de 100%.
   2. Dumnezeu este Cel care conduce. Nimic nu se întâmplă fără permisiunea Lui. El oferă stăpânirilor ocazia de a împlini voia Sa. Când ele refuză să o facă, El oferă această ocazie altora.
   3. Hristos va reveni curând să așeze Împărăția Sa. Ea va lua locul împărățiilor omenești și niciodată nu va mai fi distrusă. Știm cu siguranță că acest eveniment va avea loc deoarece toate celelalte s-au împlinit. Ceea ce trebuie să facem este să credem în promisiunea făcută de Isus.

   CARE ESTE IMPRESIA TA?
   Acest studiu descoperă una din cele mai dramatice profeții ale Bibliei. Ea cuprinde cel mai important eveniment care se va petrece pe acest pământ. Bifează răspunsurile pe care le crezi corecte după întrebările de mai jos.

– Este Dumnezeu în stare să ne descopere viitorul?
()Desigur         ()Nu știu         ()Uneori
– Cea mai importantă parte a visului este:
()capul de aur
()venirea Împărăției lui Dumnezeu
()fierul nu se poate uni cu lutul
– Din acest studiu am învățat că:
()Dumnezeu cunoaște viitorul și dorește să ne pregătească pentru el
()toate împărățiile sunt violente
()fiecare națiune nouă este mai rea decât cea precedentă.
– Se referă profeția din Daniel la evenimente din zilele noastre?
()Da         ()Nu         ()Nu sunt sigur

   MOMENT DE MEDITAŢIE
   Tatăl meu, Îți mulțumesc că mi-ai descoperit prin cuvântul Tău, evenimentele care se vor petrece pe pământ, în special venirea Fiului Tău Isus. Ajută-mă să mă predau Lui pe deplin ca să fiu pregătit să trăiesc cu El în veșnicie. În numele lui Isus te rog, Amin.