Întâlnire cu profeția Bibliei – 03


   Cartea lui Daniel conține subiecte interesante pe care le vom studia cu atenție. Mergând prin foc, trăind cu fiarele, scriind cuvinte misterioase pe perete, dormind cu leii, urmărind cum iese o fiară din adâncul mării, sunt câteva dintre ele. Pe măsură ce vom studia, vom vedea că Domnul are grijă de Planeta pământ și de cei ce o locuiesc, de mine și de tine.

Astăzi când îți deschizi Biblia, vei
DESCOPERI

DUMNEZEU HOTĂ‚RĂ‚ȘTE

   În jurul anului 580 î.Hr. Nebucadnețar, împăratul Babilonului, conducea a zecea parte din lumea civilizată. Dumnezeu i-a făcut cunoscut prin profetul Daniel că vor urma alte împărății. Dar mândria sa nu a vrut să accepte gândul că împărăția lui de aur se va sfârși.

   1.  Cine a domnit peste Babel la început?
   Genesa 10:8-10 (VT,10)
   Răspuns: ______________________________________
________________________________________________

   Vezi și Mica 5:6 (VT,897). Cetatea Babel a fost cunoscută mai târziu sub numele de Babilon. Construită înainte de anul 2000 î.Hr. s-a dezvoltat și curând a devenit o importantă putere politică. Zidurile, porțile, grădinile suspendate erau realizate într-un mod excepțional. În anul 747 î.Hr. Babilonul a devenit independent până în anul 689 când a fost recucerit de Asiria. După 63 de ani, Nebopolasar a câștigat definitiv independența și națiunea a cunoscut o perioadă înfloritoare sub fiul său – Nebucadnețar.
   Ce s-a întâmplat cu poporul Israel în tot acest timp? N-au fost aleși ei să descopere voia lui Dumnezeu întregului pământ? (Aceasta este preocuparea principală a studiilor biblice. Profețiile au fost date pentru ca să înțelegem modul în care Dumnezeu se descoperă oamenilor.) După domnia lui Solomon, în anul 933 î.Hr. Israel s-a divizat în două împărății. Partea de sud, numită Iuda, era alcătuită din două seminții: Iuda și Beniamin. Împărăția de nord, Israel, cuprindea celelalte 10 seminții.
   În anul 722 î.Hr. datorită răutății continue a poporului Israel, Dumnezeu a permis ca împărăția de nord să fie dusă în exil. Iuda a rămas independentă ceva mai mult de 100 de ani.

   2.  Ce avertizare cumplită a primit Ezechia, împăratul lui Iuda, din partea lui Dumnezeu prin proorocul Isaia?
   Isaia 39:1-8 (VT,712)
   Răspuns: ______________________________________
________________________________________________

   Ezechia a ignorat marea ocazie de a mărturisi despre adevăratul Dumnezeu al cerului și al pîmântului. El a uitat să-și arate recunoștința față de Dumnezeu. În schimb, a oferit Babilonului motivul de care avea nevoie să vină și să cucerească Ierusalimul.

   3.  Ce a spus Domnul că va face poporului din Iuda?
   Ieremia 25:9 (VT,762)
   Răspuns: ______________________________________
________________________________________________

   4.  De ce a meritat Iuda aceasta?
   Ieremia 25:4-7 (VT,762)
   Răspuns: ______________________________________
________________________________________________

   5.  Cît timp îi va lăsa Domnul în captivitate?
   Ieremia 25:8-12 (VT,762)
   Răspuns: ______________________________________
________________________________________________

   6.  Când a cucerit Nebucadnețar Ierusalimul?
   Daniel 1:1 (VT,857)
   Răspuns: ______________________________________
________________________________________________

   Aceasta s-a petrecut în anul 605 î.Hr. Atunci au început cei 70 de ani de captivitate a poporului lui Dumnezeu.

   7.  Cine erau printre tinerii aduși ca robi în Babilon?
   Daniel 1:3-6 (VT,857)
   Răspuns: ______________________________________
________________________________________________

   De unde știm că Daniel făcea parte dintr-o familie nobilă a lui Iuda? (versetul 3)

   8.  Daniel și prietenii lui s-au hotărât să asculte poruncile lui Dumnezeu. Care a fost rezultatul?
   Daniel 1:8,20 (VT,857-858)
   Răspuns: ______________________________________
________________________________________________

   A respecta voia lui Dumnezeu este întotdeauna spre binele nostru.

   9.  Ce dar i-a dat Dumnezeu lui Daniel?
   Daniel 1:17 (VT,857)
   Răspuns: ______________________________________
________________________________________________

   10. După un timp, ce loc i-a oferit Nebucadnețar lui Daniel printre înțelepți?
   Daniel 2:48 (VT,860)
   Răspuns: ______________________________________
________________________________________________

   11. Ce a afirmat Nebucadnețar despre adevăratul Dumnezeu când a văzut salvarea celor trei tineri din cuptorul cu foc?
   Daniel 3:5,6,12,23-25,29 (VT,860)
   Răspuns: ______________________________________
________________________________________________

   Împăratul Nebucadnețar a fost martorul unui miracol. Trei tineri au supraviețuit în flăcările unui cuptor încins. Nici un fir de păr nu li s-a ars. Soldații care i-au împins pe tineri în cuptor au murit de căldura puternică a flăcărilor. În cuptor a apărut o a patra persoană. Nebucadnețar a spus că “arată ca un Fiu de Dumnezeu”. Hristos Însuși era cu tinerii în mijlocul flăcărilor.
   Domnul are putere să scape din orice situație fizică sau spirituală pe cei ai Lui. Deși nu întotdeauna își arată puterea, El niciodată nu uită să-și țină promisiunea. “Nu v-a ajuns nici o ispită care să nu fi fost potrivită cu puterea omenească. Și Dumnezeu care este credincios nu va îngădui să fiți ispitiți peste puterile voastre; ci, împreună cu ispita, a pregătit și mijlocul să ieșiți din ea, ca s-o puteți răbda.” 1Corinteni 10:13

   12. Ce i-a făcut Domnul lui Nebucadnețar când acesta era în culmea mândriei? Ce lecție a trebuit să învețe el?
   Daniel 4:30-34 (VT,863)
   Răspuns: ______________________________________
________________________________________________

   Așa cum vom studia în lecțiile viitoare, Dumnezeu a vrut să arate că El este cel care hotărăște totul. El permite împăraților să obțină puterea. Nebucadnețar a avut posibilitatea de a deveni un rege deosebit însă a trebuit să-l recunoască pe Domnul ca Stăpân al cerurilor și al pământului. El trebuia să facă voia Sa dacă dorea să-și păstreze regatul.

   13. Ce i s-a întâmplat lui Belșațar, urmașul lui Nebucadnețar, când s-a împotrivit pe față lui Dumnezeu?
   Daniel 5:1-3,30,31 (VT,863)
   Răspuns: ______________________________________
________________________________________________

   Ca o provocare, Belșațar s-a îmbătat cu vin servit din vasele luate de la Templul din Ierusalim. În timp ce împăratul și prințesele se simțeau în siguranță iar priceperea lor era redusă din cauza alcoolului, Dumnezeu i-a judecat și a dat împărăția în mâna mezilor și perșilor.

   14. De ce a fost salvat Daniel din groapa cu lei?
   Daniel 6:16,20-23 (VT,865-866)
   Răspuns: ______________________________________
________________________________________________

   15. Ce a spus Darius după salvarea lui Daniel?
   Daniel 6:25-27 (VT,866)
   Răspuns: ______________________________________
________________________________________________

   Această întâmplare descoperă grija pe care Domnul o are pentru cei ce se încred în El și Îl servesc cu devotament.

   16. Ce a spus Domnul că se va întâmpla în timpul de strâmtorare de la sfârșitul lumii?
   Daniel 12:1 (VT,873)
   Răspuns: ______________________________________
________________________________________________

   NU UITA!
   Dumnezeu i-a ajutat pe cei ce I-au rămas credincioși. În timpul încercării datorate dietei de la masa împăratului, în mijlocul flăcărilor din cuptorul încins, în groapa cu lei, Domnul a fost alături de servii Lui. Tot așa, în timpul sfârșitului, Domnul va fi lângă poporul Său.
   Cei salvați în trecut garantează salvarea noastră. Te poate salva El și pe tine? Vei alege să-L asculți?

   CARE ESTE IMPRESIA TA?
   V-a ajutat acest studiu să înțelegeți modul în care se descoperă Dumnezeu poporului Său? Citiți cu atenție fiecare întrebare și bifați răspunsul care credeți că este corect.
– De ce a permis Dumnezeu ca Babilonul să cucerească Ierusalimul?
()nu mai dorea ca Iuda să fie un popor deosebit
()era supărat pe Iuda și a dorit să-l pedepsească
()a vrut să-i corecteze și să-i aducă înapoi la planul Lui pentru ei
– Greutățile prin care au trecut Daniel și prietenii săi (cuptorul încins și groapa cu lei) ne învață că:
()Domnul are grijă de poporul Său în încercări
()nu contează cât de bun ești, tot trebuie să suferi. Așa că, n-ai nici un interes să-i servești Domnului.
– Notează anumite întâmplări din viața ta când Dumnezeu a intervenit să te salveze:
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________

   MOMENT DE MEDITAŢIE
   Doamne, sunt fericit să știu că întotdeauna ai fost alături de poporul Tău. Te rog, fii prezent și în viața mea. Ajută-mă să mă predau Ţie pe deplin. Fă din viața mea un model de ascultare față de Tine. În numele lui Isus, Amin.