20. Va locui oare cu adevărat Dumnezeu pe pământ?

   Când eram copil citeam poveștile tradiționale ale românilor. Acolo am observat un lucru care m-a uimit. În unele povestiri se spunea, că a fost o vreme când Dumnezeu se plimba pe pământ ca și când aici ar fi fost casa Lui. El punea la încercare pe oameni, dorea să le vadă caracterele, iar pe cei nevoiași și cu suflet bun îi ajuta. Citind acestea și mai ales minunile pe care le făcea pentru cei cu inimă bună, m-am gândit că aș vrea să-L întâlnesc și eu pe Dumnezeu; poate are să facă o minune și pentru mine.
   Ajuns acum la vârsta tinereții stau și mă întreb: oare cu adevărat locuiește Dumnezeu pe pământ? Mai este El prezent printre noi, așa cum Îl găsim descris în poveștile pentru copii? Sau totul este o poveste frumoasă pe care s-o spui celor mici?

DUMNEZEU DIFERIT DE OM

1.  Cum este exprimată diferența dintre om și Dumnezeu?
   Isaia 55.8-9
   Diferența între om și Dumnezeu începe de la nivelul gândirii. Gândurile omului vizează acțiuni temporale, pe când gândurile lui Dumnezeu se referă la acțiuni veșnice. Gândurile omului sunt egoiste, centrate doar pe sine, în timp ce Dumnezeu este preocupat de creaturile Sale. Omul se gândește la ceea ce poate primi, dar Cel Prea Înalt, caută noi și noi daruri pe care să le ofere copiilor Săi.

2.  Care este raportul Bibliei referitor la caracterul lui Dumnezeu?
   Isaia 6.1-5 (p. 687)
   Dumnezeu este sfințenie. Citim despre unii oameni care au ajuns sfinți și încercăm să le urmăm pilda. Spre deosebire de toți aceștia, Dumnezeu este izvorul sfințeniei. Oamenii devin sfinți, dar natura lui Dumnezeu este sfântă.

3.  Cât de mare este diferența între om și Dumnezeu privind caracterul?
   Exod 33.20 (p. 98)
   Slava caracterului lui Dumnezeu este de nesuportat pentru natura omenească. La mormântul lui Isus s-a arătat un singur înger și soldații au căzut ca morți. Marile personaje biblice care au avut parte de o descoperire specială din partea lui Dumnezeu s-au temut pentru viața lor când și-au dat seama cu cine au stat de vorbă (exemple: Manoah, Isaia)

4.  Unde locuiește Dumnezeu?
   Ps. 113.1 (p. 621); Ioan 8.23 (p. 1037)
   Casa lui Dumnezeu nu este pe acest pământ. Nimeni, prin puterea omenească, nu a ajuns să descopere unde locuiește Dumnezeu. Lumea este plasată în contrast cu cerul și se referă la veacul în care trăim noi. Un om care trăiește în lume, trăiește în conformitate cu căile lumii și cu filozofia ei și este mort față de lucrurile lui Dumnezeu.

DUMNEZEU PRINTRE OAMENI

5.  Deși este diferit de oameni, care este preocuparea principală a lui Dumnezeu?
   Isaia 57.15 (p. 728); Matei 5.45 (p. 928)
   Grija principală a lui Dumnezeu sunt oamenii. De remarcat că El iubește și caută să vină nu doar în ajutorul celor buni, ci și în ajutorul celor zdrobiți. Oricât de neînsemnați am părea, în chiar propria noastră privire, este privilegiul nostru de a primi darurile divine. Oricare ar fi nevoia noastră, Dumnezeu este gata s-o împlinească.

6.  Cum a demonstrat Dumnezeu iubirea de-a lungul timpului?
   Ioan 1.1-14 (p. 1025)
   Isus, cel deopotrivă cu Tatăl în sfințenie și strălucire, a pus deoparte atributele Sale și a venit în lumea noastră. El a devinit unul dintre noi pentru a descoperi mai bine dragostea Tatălui, pentru a se împărtăși de experiența noastră, pentru a ne oferi un exemplu, pentru a veni în ajutorul nostru atunci când suntem ispitiți, pentru a suferi pentru păcatele noastre și pentru a ne reprezenta în fața Tatălui.

7.  Cât de prezent este Dumnezeu în întregul Univers?
   Ieremia 23.24 (p. 760); Psalmi 139.8-12 (p. 634)
   Nu există loc în acest Univers în care Dumnezeu să nu fie prezent. Deși personal nu L-a văzut nimeni, El are cunoștință de tot ceea ce se întâmplă sub soare. Nimic nu poate fi ascuns de privirea lui Dumnezeu. Nici măcar întunericul cel mai gros nu-L împiedică să vadă.

8.  Cât depinde natura de prezența lui Dumnezeu?
   Psalmii 104.29-30 (p. 614)
   Lucrurile aparent întâmplătoare din natură nu scapă cunoștinței lui Dumnezeu. El este Cel care se îngrijește de siguranța fiecărei viețuitoare, El se îngrijește de hrană și are cunoștință de viața lor. Nici o vrabie nu cade la pământ fără ca El să nu aibă cunoștință de aceasta (vezi Matei 10.29; p. 934). Cu alte cuvinte nu există întâmplare sau hazard în derularea evenimentelor.

9.  Cât de interesat este Dumnezeu să împlinească nevoile de bază ale oamenilor?
   Matei 6.25-30
   Isus nu arată că sărăcia sau ascetismul îl fac pe om mai acceptabil în fața lui Dumnezeu. El afirmă că lucrul care merită cea mai mare atenție este viața. Hrana, importantă și ea, nu este un scop în sine, ci este necesară pentru susținerea vieții. El afirmă că omul mănâncă pentru a trăi nu trăiește pentru a mânca. El, care a dăruit hrană fiecărei vietăți de sub cer, care se îngrijește de cele necesare pentru susținerea vieții păsărilor, nu va face aceasta și în ce privește viața oamenilor pentru care a suferit?

10. Va mai exista vreun timp în care Dumnezeu să locuiască personal pe pământ?
   Apoc. 21.1-3 (p. 1221)
   Pământul cel nou, restaurat va fi locul în care Dumnezeu va locui. Din planeta cea mai decăzută, Pământul va deveni planeta cea mai înălțată. Va fi privilegiul oamenilor de a fi împreună cu Dumnezeirea pentru toată veșnicia.
   Am văzut, studiind în Cartea Sfântă, că deși Dumnezeu este total diferit de oameni, El este totuși printre ei susținând viața lor și îngrijindu-se de nevoile lor. El este atât de legat de oameni încât niciodată nu-i poate părăsi sau uita. În cele mai negre momente din viață El este alături de cei în cauză, dorind să-i ajute.
   Se povestește despre un om care mai mereu avea ceva de reproșat lui Dumnezeu. Într-o noapte a avut un vis în care i se prezenta calea pe care mersese până la acea dată. Uitându-se cu atenție omul a observat că erau locuri în care se vedeau două urme de pași, iar uneori, o singură urmă. A stat și s-a gândit puțin și a constatat că atunci când îi mergea bine erau două urme, iar când îi mergea rău era o singură urmă. Amărât a mers înaintea lui Dumnezeu și i-a spus: “Doamne, de ce tocmai atunci când îmi mergea rău m-ai lăsat singur?” Spre uimirea lui a căpătat următorul răspuns: “Atunci când îți mergea rău nu erai singur – erai în brațele Mele”.
   Acesta este Dumnezeul Bibliei. Deși locuiește în altă lume, El este alături de noi. Vreți să vă predați viața în mâna acestui Dumnezeu care se îngrijește de oameni, cu grija unei mame?