Întâlnire cu profeția Bibliei – 05


   Așa cum am învățat în lecția anterioară, capitolele 2, 7 și 8 din Daniel se referă la aceeași perioadă de timp. Capitolul 8 conține un nou subiect – Sanctuarul, Locașul Sfânt. În acest studiu vom înțelege ce este acest Locaș Sfânt. Vom vedea cum o mare putere l-a “călcat în picioare” și modul în care urma să fie reabilitat.
   Trebuie să reamintim că scopul studiilor noastre este acela de a înțelege corect încercările făcute pentru a deforma adevărul despre Dumnezeu, Biblie și planul de mântuire. Atunci vom putea sta de partea adevărului.

Astăzi, când îți deschizi Biblia, vei
DESCOPERI
BĂ‚TĂ‚LIA PENTRU PUTERE

   1.  Ce animal a văzut Daniel în viziunea sa?
   Daniel 8:1-4 (VT,867)
   Răspuns: ______________________________________
________________________________________________

   2.  Ce reprezintă berbecul?
   Daniel 8:15-20 (VT,868)
   Răspuns: ______________________________________
________________________________________________

   Rețineți paralela dintre simbolurile profeției: ursul și berbecul. După cum ursul stătea “într-o rână” (pe o parte), simbolizând imperiul Medo-Persan, în care Persia era mai puternică, tot așa berbecul avea două coarne, reprezentând aceleași două puteri. Sub conducerea lui Cir cel Mare, Persia a devenit mai puternică. Așa cum se indică în profeție, imperiul s-a extins în nord, vest și sud, dar nu a înaintat spre est.

   3.  Cum a descris Daniel a doua fiară?
   Daniel 8:5-7 (VT,868)
   Răspuns: ______________________________________
________________________________________________

   4.  Ce reprezintă această fiară?
   Daniel 8:21 (VT,868)
   Răspuns: ______________________________________
________________________________________________

   Aici este descrisă Grecia și marele lor conducător: Alexandru cel Mare. Expresia “a cutreierat toată fața pământului fără să se atingă de el” (pământul), se referă la extraordinara viteză de cucerire.
   Cuvântul “împărat” poate însemna atât popor cât și rege, deci le reținem pe amândouă. Grecia și Alexandru cel Mare.
   În anul 331 î.Hr., armata Greciei comandată de Alexandru cel Mare a înfrânt armata Persiei în bătălia de la Arbela. Așa cum arată profeția, grecii au venit din vest. Viteza de cucerire a fost uimitoare. În numai 8 ani, Grecia sub Alexandru cel Mare a cucerit Asia Mică, Siria, Fenicia, Cipru, Egipt, Babilonia, Persia și o parte din India.

   5.  Ce s-a întâmplat după ce cornul cel mare (Alexandru) s-a frânt?
   Daniel 8:8 (VT,868)
   Răspuns: ______________________________________
________________________________________________

   Alexandru cel Mare a murit la vârsta de 33 de ani. “Cornul cel mare” s-a frânt în culmea puterii. Nu a avut nici un băiat care să rămână în urma lui.

   6.  Ce reprezintă cele patru coarne?
   Daniel 8:22 (VT,868)
   Răspuns: ______________________________________
________________________________________________

   După moartea lui Alexandru, împărăția Greciei a fost împărțită de cei patru generali ai săi. Generalul Lisimah a luat partea de nord, Ptolomeu sudul, Casandru a luat Macedonia și Grecia, iar Seleucus partea de est a împărăției. Istoria confirmă împlinirea exactă a profeției.

   7.  Ce a văzut Daniel după aceea?
   Daniel 8:9 (VT,868)
   Răspuns: ______________________________________
________________________________________________
       În ce direcție s-a extins cornul cel mic?
   Răspuns: ______________________________________
________________________________________________

   Cine este “cornul cel mic” și de unde a apărut el? După studierea capitolului 2 și 7 din Daniel ne așteptăm ca acesta să reprezinte Roma, care a urmat Greciei și celor patru împărății în care s-a divizat. Dar ce înseamnă “dintr-unul din ele”?
   Roma nu a luat naștere din unul din cele patru teritorii ale imperiului Grec. De aceea se pare că “ele” se referă la vânturi și înseamnă că acest corn mic a ieșit dintr-unul din cele patru vânturi – referindu-se la cele patru “colțuri” ale pământului. Istoria ne confirmă că Roma a venit la conducere din vestul Palestinei (centrul geografic de referință).

   8.  Conform profeției, ce va face cornul cel mic?
   Daniel 8:10-12 (VT,868)
   Răspuns: ______________________________________
________________________________________________

   Această putere face aceleași lucruri ca și a patra fiară și cornul cel mic din Daniel 7. Profețiile din capitolele 2,7 și 8 cuprind aceeași perioadă istorică – de la Babilon la a doua venire a lui Isus. Deci putem fi siguri că puterea ce a urmat Medo-Persiei și Greciei în capitolul 8 este aceeași putere care a urmat Medo-Persiei și Greciei în capitolul 7. Așadar, cornul cel mic din capitolul 8 reprezintă Roma în cele două ipostaze: păgână iar apoi papală.
   În versetul 10 cornul cel mic persecută oștirea cerului, simbolizând, conform versetului 24, poporul sfinților. În Evul Mediu, mulți creștini au fost martirizați pentru că protestau împotriva doctrinei papale. De asemenea, cornul cel mic se ridică împotriva jertfei necurmate – Hristos, Mesia, Domnul Domnilor.
   Daniel cap.8 versetele 11-14 ne prezintă elementul principal al întregului capitol: Sanctuarul.

   9.  Ce a spus apostolul Pavel că se va întâmpla după moartea lui?
   Fapte 20:29 (NT,1083)
   Răspuns: ______________________________________
________________________________________________

   10. De unde se vor ridica “câțiva” conducători ai apostaziei?
   Fapte 20:30 (NT,1083)
   Răspuns: ______________________________________
________________________________________________

   Apostazia a început devreme. Cei apostaziați au cerut credincioșilor să-i urmeze. Biserica instaurată de Hristos s-a divizat. O minoritate a rămas alături de Isus chiar cu prețul vieții. Ea este simbolizată de femeia curată din Apocalipsa cap. 12.
   Majoritatea s-a compromis căutând favoarea guvernatorilor civili. Acest grup mare și-a permis să accepte tradiții păgâne. În Biblie sunt simbolizați prin femeia imorală (curvă) îmbrăcată în purpură și stacojiu din Apocalipsa cap. 17.

   11. Ce avertizare a rostit Isus împotriva închinării bazate pe tradiție și nu pe poruncile lui Dumnezeu?
   Matei 15:19 (NT,941)
   Răspuns: ______________________________________
________________________________________________

   12. Ce îndemn a dat apostolul Iuda credincioșilor?
   Iuda 3 (NT,1204)
   Răspuns: ______________________________________
________________________________________________

   Încă din timpurile apostolice “credința care a fost dată sfinților” a început să fie atacată. Singura noastră siguranță împotriva încercărilor diavolilor de a nimici credința adevărată este să înțelegem corect ceea ce ne învață Biblia.

   13. Cine va ajunge să cunoască învățătura dată de Dumnezeu?
   Ioan 7:17 (NT,1034)
   Răspuns: ______________________________________
________________________________________________

   NU UITA!
   Există o paralelă interesantă între Vechiul Testament și Noul Testament. Înainte de apariția păcatului, Adam și Eva se bucurau de prezența lui Dumnezeu. El le descoperea adevărul. După ce au păcătuit s-au depărtat de adevăr. Urmașii lor au continuat apostazia. Din când în când Domnul a trimis profeții Săi la oameni să-i readucă la adevăr.
   Ioan Botezătorul a venit într-un moment de tranziție între Vechiul Testament și Noul testament să “refacă toate lucrurile”. El a “gătit Domnului un norod bine pregătit pentru El”. (Luca 1:17)
   Isus a lăsat ucenicilor Săi Adevărul curat. Nu a durat mult însă, și apostazia a apărut din nou, cunoscută sub numele – Evul Întunecat. Mișcarea de reformă era necesară din nou. Trebuia refăcută imaginea adevăratului Dumnezeu. Celor ce doreau să cunoască voia Sa, El le-a promis că o va descoperi. Domnul nu a promis că le va face cunoscut adevărul celor ce nu doresc.

   CARE ESTE IMPRESIA TA?
– Este a treia ocazie în care cartea lui Daniel insistă asupra aceleași perioade de timp. Motivele sunt:
()Daniel era sceptic față de mesajul profetic
()Domnul a dorit să adauge ceva nou de care uitase
()Domnul a dorit să-și ocrotească poporul împotriva apostaziei, de-a lungul timpului.
– În Biblie, cornul este simbolul:
()victoriei în bătălii
()unei persoane războinice
()unui conducător,națiuni sau puteri.
– Ca Preot, Isus este:
()singurul Mijlocitor între noi și Dumnezeu
()incapabil să mijlocească, de aceea singura speranță sunt preoții omenești.
-Îl recunoști pe Isus Hristos ca singura ta sursă de iertare și salvare?
()Da         ()Nu

   MOMENT DE MEDITAŢIE
   Tatăl meu care ești în ceruri, vin la Tine ca un păcătos, dar recunosc harul salvator al Fiului Tău, Isus Hristos. El a murit pentru mine nu numai ca eu să trăiesc, ci să pot să-ți spun “Tată”. Fă ca relația noastră să devină mai strânsă și nimic să nu intervină între noi. În numele lui Isus, Amin.