Întâlnire cu profeția Bibliei – 06


   Isus Hristos a venit să descopere Adevărul. Prin viața, moartea și învierea Sa, El a demonstrat iubirea lui Dumnezeu față de oameni.
   Satana lucrează prin intermediul înșelăciunii. El ne face să credem că ne aflăm pe drumul cel bun când, de fapt, suntem pe un drum greșit. Amăgirile lui sunt atât de subtile încît adesea exclamăm: “Nu poate fi așa!”.
   În cele mai multe cazuri, el încearcă să se folosească de acele persoane care sunt departe de a fi suspectate ca și colaboratori ai lui. Ţinta lui este să-i înșele pe creștini, de aceea se folosește de organizații și persoane respectabile. Profeția Biblică ne spune că puterea antihristă va înșela o mulțime de creștini.
   Diavolul se bucură când vede că mulți creștini așteaptă apariția lui antihrist în viitor. Dar acesta a apărut deja de multe secole și lucrează neîncetat. Cuvântul “antihrist” nu are doar înțelesul de “împotriva lui Hristos”, ci de asemenea “în locul lui Hristos”. Reține aceasta acum când,

îți deschizi Biblia și vei
DESCOPERI
BĂ‚TĂ‚LIA PENTRU PUTERE

   1.  Cine trebuia să-și facă apariția în urma apostaziei?
   2Tesaloniceni 2:3 (NT,1162)
   Răspuns: ______________________________________
________________________________________________

   “Păcatul este călcarea Legii” (1Ioan 3:4). “Omul fărădelegii” urma să fie o putere ce va conduce pe oameni să strice una sau mai multe din poruncile lui Dumnezeu.

   2.  De unde știm că aceasta va fi o putere religioasă care va lua locul lui Dumnezeu?
   2Tesaloniceni 2:4 (NT,1162)
   Răspuns: ______________________________________
________________________________________________

   Evident, “omul fărădelegii” lucrează prin înșelăciune, dându-se drept reprezentantul lui Dumnezeu și pretinzând închinare.

   3.  Ce avertizare a dat apostolul Pavel referitor la înșelăciune?
   2Corinteni 11:13-15 (NT,1136)
   Răspuns: ______________________________________
________________________________________________

   Esența înșelăciunii este să crezi că ești corect când de fapt ești greșit.

   4.  Ce avertizment a dat Isus împotriva înșelăciunii?
   Matei 24:4,24 (NT,953)
   Răspuns: ______________________________________
________________________________________________

   Un Hristos fals este acela care se pune pe sine în locul lui Hristos. Antihrist înseamnă nu doar “împotriva lui Hristos” ci și “în locul lui Hristos”.

   5.  Cum a explicat Isus efectul amăgirii?
   Matei 7:21-23 (NT,930)
   Răspuns: ______________________________________
________________________________________________

   Mulți oameni cred că toate minunile sunt de la Dumnezeu. Biblia spune însă că și diavolul face minuni.Vrăjitorii de la curtea lui Faraon au contrafăcut minunile pe care Domnul le făcea prin Moise.
   Chiar și vindecările pot fi contrafăcute. Dacă Satana poate aduce boală asupra oamenilor (exemplul lui Iov) tot el poate să o retragă, când aceasta folosește scopului său. Martorii “vindecării” vor crede că e de la Dumnezeu. Deci înțelegem de ce Dumnezeu nu face minuni ca o dovadă a adevărului. Isus a spus că cei ce vor face voia Tatălui Său vor intra în ceruri. Numai printr-o naștere din nou poate cineva să asculte de Dumnezeu. Aceasta înseamnă o predare totală și o relație personală cu Isus Hristos.

   6.  Ce a declarat apostolul Pavel despre activitatea lui antihrist?
   2Tesaloniceni 2:7 (NT,1163)
   Răspuns: ______________________________________
________________________________________________

   Încă de atunci puterea lui antihrist era la lucru. Comparând atent Scriptura, vom descoperi că omul fărădelegii din 2Tesaloniceni cap. 2, cornul cel mic din Daniel 7 și 8, fiara din Apocalipsa 13 (al cărei semn suntem îndemnați să-l respingem) și antihristul, reprezintă aceeași putere. Aceasta a dominat Europa între anii 538-1798, când a primit o rană de moarte. Mai târziu, rana s-a vindecat.

   7.  Ce spune Scriptura despre minunile făcute de antihrist?
   2Tesaloniceni 2:9 (NT,1163)
   Răspuns: ______________________________________
________________________________________________

   8.  Ce le lipsește multor creștini?
   2Tesaloniceni 2:10-12 (NT,1163)
   Răspuns: ______________________________________
________________________________________________

   Înșelăciunea îi determină pe oameni să creadă o minciună.

   9.  Cum sunt căile Domnului?
   Psalm 77:13 (VT,597)
   Răspuns: ______________________________________
________________________________________________

   De la versetul 11 la versetul 14, Daniel prezintă punctul central al întregului capitol. Acesta este Sanctuarul și serviciile lui.

   10. Ce întrebare a auzit Daniel?
   Daniel 8:13,14 (VT,868)
   Răspuns: ______________________________________
________________________________________________

   11. La ce cuvinte ale lui Daniel se referă Isus când îi învață pe ucenici?
   Matei 24:15 (NT,953)
   Răspuns: ______________________________________
________________________________________________

   Isus i-a învățat pe ucenici că “pustiirea Sanctuarului” se va face prin cornul cel mic în viitor. El oferă un semn ucenicilor: “urâciunea pustiirii”. Tot atunci, Isus a prezentat evenimentele de la sfârșitul lumii.
   Ucenicii au părăsit Ierusalimul în anul 70 d. Hristos, când armata romană a nimicit Sanctuarul. De atunci, creștinii priveau spre împlinirea evenimentelor finale. Ce alt Sanctuar se mai putea distruge după nimicirea celui de la Ierusalim?
   Așa cum vom studia, sanctuarul făcut pe timpul lui Moise era o copie a Sanctuarului din ceruri. Când Isus s-a înălțat din mormânt, după ce a fost sacrificat ca Miel, El a devenit Marele Preot al acestui Sanctuar ceresc.

   12. Ce face Hristos pentru noi în Sanctuarul ceresc?
   Evrei 7:25 (NT,1179)
   Răspuns: ______________________________________
________________________________________________

   13. Cum trebuie să ne apropiem de scaunul harului?
   Evrei 4:14-16 (NT,1177)
   Răspuns: ______________________________________
________________________________________________

   Citește și 1Ioan 1:7-9; 2:1.
   În timpul vieții noastre de credință, uneori păcătuim. Ce e de făcut atunci? Noi putem veni la Isus rugându-ne și mărturisind păcatul. El ne va ierta.
   Biserica romano-catolică folosește alt procedeu. Credinciosul trebuie să mărturisească preotului păcatele sale. Apoi, i se prescrie ce trebuie să facă pentru a obține iertarea. Această metodă conduce la îndreptățirea prin fapte, ignorând învățătura cu privire la Sanctuar. Scriptura învață că păcatele sunt iertate atunci când sunt așezate asupra lui Hristos prin credință. El le țintuiește pe cruce.

   14. De câte ori este necesar ca Isus să moară pentru ispășirea păcatelor?
   Evrei 9:24-28 (NT,1181)
   Răspuns: ______________________________________
________________________________________________

   Isus a murit odată pentru totdeauna. Biserica catolică pretinde că Hristos este sacrificat ori de câte ori preotul rostește formula sacră deasupra elementelor Cinei (pâine și vin). Astfel este denaturat sacrificiul lui Hristos pe cruce, prin care El a devenit Marele nostru Preot în Sanctuarul ceresc.
   Astfel, Sanctuarul a fost nimicit de două ori: prima dată de Roma păgână care a distrus Ierusalimul în anul 70 d. Hristos, și a doua oară prin Roma papală care a denaturat valoarea Sanctuarului ceresc și a jertfei lui Hristos.

   15. Ce făgăduință a fost făcută ca răspuns la cererea din Daniel 8:13?
   Daniel 8:13,14 (VT,868)
   Răspuns: ______________________________________
________________________________________________

   Cuvântul “curățit” are sensul de “a fi restabilit”, “reabilitat” sau pus înapoi în locul potrivit. Dumnezeu promite astfel că nu va îngădui “pustiirii” să existe veșnic. Sanctuarul lui Dumnezeu, poporul Său și Adevărul veșnic nu vor fi călcate în picioare la nesfîrșit. Lucrarea de salvare a lui Hristos și mijlocirea Lui vor fi restatornicite. Aceasta se va întâmpla la sfârșitul celor 2300 de ani.
   În lecția următoare vom continua să studiem profeția celor 2300 de ani și valoarea ei pentru zilele noastre. Între timp, poți fi sigur că Dumnezeu conduce istoria acestui pământ către culmea glorioasă a revenirii lui Hristos. Încrede-te în El și în Cuvântul Său!

   NU UITA!
   Satana, adversarul lui Hristos, a încercat mereu să contrafacă lucrarea Sa cu scopul de a înșela și descuraja pe cei ce cred în El. Prin religiile păgâne a ascuns pe Dumnezeul Creator; prin profeții falși a distras atenția de la profeții adevărați. În mod asemănător, în Biserica creștină au fost introduse fețe bisericești false, ca să oprească poporul de a privi numai la Isus Hristos, singurul care ne poate conduce la pocăință, iertare și mântuire.

   CARE ESTE IMPRESIA TA?
   Unul dintre trucurile Diavolului este să spună oamenilor: “Mai bine renunți la aceste studii biblice. Ele te vor dezorienta”. Adevărul este că ei sunt deja încurcați și adevărurile biblice produc uneori disconfort. Simțământul produs de intrarea și ieșirea din încurcătură este identic. Diavolul strigă: “confuzie!” pentru că nu dorește ca oamenii să iasă din ea.
   Bifează răspunsurile corecte:
– Ce a spus Isus despre scrierile lui Daniel?
()sunt prea dificile pentru a fi înțelese
()oricine le citește trebuie să le înțeleagă
()mai bine citește Noul Testament
– Referindu-se la cartea lui Daniel, Isus a arătat că:
()a fost scrisă de un scrib fără scrupule
()conține avertizări valabile.
– Calea cea mai potrivită pentru a evita înșelăciunea este:
()studiul Bibliei cu rugăciune și menținerea unei relații strânse cu Isus
()să citești toate interpretările posibile și s-o păstrezi pe cea care îți convine
()nu citi nimic. Roagă-te și cere minuni.
   Închipuindu-ți-L pe Isus ca Mijlocitor al tău în Sanctuarul ceresc, ai o cerere specială pe care ai dori să i-o adresezi prin rugăciune?
   Răspuns: ______________________________________
________________________________________________
________________________________________________

   MOMENT DE MEDITAŢIE
   Tată din ceruri, Îți mulțumesc pentru aceste avertizări împotriva înșelăciunilor. Doresc mai mult decât orice să cunosc adevărul și să-l urmez. Îți mulțumesc pentru iertare și pentru speranța mântuirii. În numele lui Isus, Amin.