Întâlnire cu profeția Bibliei – 07


   În lecțiile anterioare am aflat că Daniel capitolul 8 prezintă Sanctuarul ca fiind ținta atacurilor cornului cel mic. În profeție, cornul cel mic reprezintă Roma în cele două faze: păgână și papală.
   Astăzi vom studia Sanctuarul pământesc și cel ceresc. Scopul studiului este de a prezenta fiecare serviciu din Sanctuar. Vom vedea că existau servicii zilnice precum și servicii speciale. Cel mai important este curățirea Sanctuarului, ce se făcea o dată pe an. El ne va ajuta să înțelegem ce înseamnă judecata din Daniel capitolul 7.
   Vom începe cu construirea Sanctuarului în pustiul Sinai.

   1.  Ce a poruncit Domnul lui Moise și poporului Israel să facă? De ce?
   Exodul 25:8,22 (VT,86-87)
   Răspuns: ______________________________________
________________________________________________

   2.  Ce model a avut Moise?
   Exodul 25:40 (VT,88)
   Răspuns: ______________________________________
________________________________________________

   Astăzi când îți deschizi Biblia, vei
DESCOPERI
JUDECĂ‚TORUL ȘI PRIETENUL TĂ‚U DIN
CERURI

   Moise a primit poruncă să construiască Sanctuarul “după chipul care ți s-a arătat pe munte”. De ce atâta atenție pentru fiecare amănunt? Există două motive: primul, Sanctuarul și Serviciile din el ilustrau marele plan de mântuire făcut de Domnul Dumnezeu prin Fiul Său, Isus Hristos; al doilea, sanctuarul pământesc era numai o copie a adevăratului Sanctuar al lui Dumnezeu.

   3.  Unde este adevăratul Sanctuar, modelul celui de pe pământ?
   Evrei 8:1-5 (NT,1180)
   Răspuns: ______________________________________
________________________________________________

   Citește următoarele texte care se referă la Sanctuarul din ceruri: Ps. 102:19; Apocalipsa 1:12,13; Apocalipsa 4:5; 8:13; 11:19.
   Sunt folosite două cuvinte în legătură cu Sanctuarul: tip și antitip. Sanctuarul din ceruri este cel original și reprezintă antitipul. Sanctuarul de la Sinai a fost o copie a celui din ceruri. El a fost tipul pământesc care arată spre antitipul ceresc.

   4.  Ce obiecte conținea prima parte a cortului?
   Evrei 9:2 (NT,1180); Exodul 40:4-5 (VT,106)
   Răspuns: ______________________________________
________________________________________________

   5.  Ce se afla în a doua încăpere, numită “Locul prea Sfânt”?
   Evrei 9:3-5 (NT,1180)
   Răspuns: ______________________________________
________________________________________________

   Descoperi mai multe amănunte despre cortul construit de Moise, dacă citești capitolele 25-40 din Exodul. Câteva sute de ani după aceea cortul a fost înlocuit cu Templul măreț construit de Solomon. Poți citi despre aceasta în 1Împărați cap. 5-7.
   Sanctuarul sau Templul avea trei părți: 1. curtea cu altarul pentru arderile de tot și lighianul pentru spălare; 2. Locul Sfânt, unde se afla masa punerii înainte pe care erau așezate 12 pâini, candelabrul și altarul tămâierii; aici își făceau slujba preoții în fiecare zi; 3. Locul prea Sfânt în care era așezat chivotul legământului. Numai Marele Preot putea intra în încăperea aceasta o singură dată pe an, în Marea Zi a Ispășirii.
   Chivotul legământului era acoperit cu aur. Capacul se numea “capacul milei”. Pe el stăteau doi îngeri. În chivot se aflau cele două table de piatră pe care erau scrise cele 10 porunci. Aici descoperim relația dintre milă și Lege. Legea este o parte importantă a legământului, însă mila divină acoperă greșelile făcute prin călcarea Legii.

   6.  Ce s-a întâmplat când Sanctuarul a fost gata?
   Exodul 40:33,34 (VT,107)
   Răspuns: ______________________________________
________________________________________________

   Citește și Exodul 25:8; 1Împărați 8:10-11.
   Prezența Domnului a umplut Sanctuarul când a venit să locuiască în mijlocul poporului. Imaginează-ți ce emoționant și liniștitor este să vezi prezența lui Dumnezeu în mijlocul taberei.

   7.  Ce poruncă a dat Dumnezeu cu privire la jertfa mistuită de foc?
   Numeri 28:3,4 (VT,179)
   Răspuns: ______________________________________
________________________________________________

   8.  Ce trebuia să facă cineva atunci când păcătuia, pentru a fi iertat?
   Leviticul 6:1-3,6,7 (VT,112)
   Răspuns: ______________________________________
________________________________________________

   9.  Ce făcea preotul după aceea?
   Leviticul 4:5,6 (VT,110)
   Răspuns: ______________________________________
________________________________________________

   Citește și versetele 27-31.
   Pentru fiecare persoană care păcătuia exista posibilitatea de a aduce un miel fără cusur în curtea Sanctuarului, să-și mărturisească vina pe capul animalului și apoi să-l ucidă cu mâna sa. Preotul lua sângele, îl ducea în Locul Sfânt și stropea înaintea perdelei din Locul prea Sfânt. Lecția pe care trebuia să o învețe păcătosul era că povara păcatului era luată de la el, transferată asupra mielului și apoi dusă în Sanctuar.

   10. Pentru ca păcatul să fie iertat, ce era absolut necesar?
   Evrei 9:22 (NT,1161)
   Răspuns: ______________________________________
________________________________________________

   Citește și Leviticul 17:11.

   11. Prin al cui sânge suntem noi curățiți de păcat?
   1Ioan 1:7 (NT,1199)
   Răspuns: ______________________________________
________________________________________________

   12. Ce a așezat Dumnezeu asupra Lui?
   Isaia 53:1-8 (VT,725)
   Răspuns: ______________________________________
________________________________________________

   13. Cine a fost Mielul lui Dumnezeu și ce a făcut El?
   Ioan 1:29 (NT,1026)
   Răspuns: ______________________________________
________________________________________________

   Orice miel care a fost sacrificat începând din timpul lui Adam și până la moartea lui Isus Hristos îl reprezintă pe Hristos, Mesia cel promis. El a murit ca un miel fără cusur pentru iertarea păcatelor. (1Petru 2:21,22). Dumnezeu a spus că fiecare va muri pentru păcatele sale (Geneza 2:17 și Ezechiel 18:4), însă a promis că cineva va muri în locul lui (Geneza 3:15). Fiecare persoană care își mărturisește păcatul asupra unui miel (tipul) arată că se încrede în făgăduințele lui Dumnezeu, iar credința sa a fost împlinită atunci când Hristos Isus a murit pentru păcatele neamului omenesc (Antitipul). Isus Hristos, adevăratul Domn, a coborât pe pământ devenind om, trăind cu noi, identificându-se cu problemele noastre, iar apoi dându-se pe Sine Însuși ca sacrificiu infinit pentru mântuirea noastră (Evrei 7:25).

   14. Ce s-a întâmplat în Sanctuar la moartea lui Isus?
   Marcu 15:37,38 (NT,983)
   Răspuns: ______________________________________
________________________________________________

   Serviciile din Sanctuar arătau spre Hristos și lucrarea Sa de salvare și mântuire. Chiar și pâinile și sfeșnicul simbolizau pe Hristos ca Pâine și Lumina Lumii (Ioan 6:35 și 8:12). Când Isus a murit împlinind astfel toate profețiile și simbolurile care-L reprezentau, nu mai era nevoie de simboluri. Mesia venise!

   NU UITA!
   Ceea ce pentru unii oameni ar însemna un sistem sângeros și costisitor, cel al Sanctuarului, pentru Isus era punctul central al planului de mântuire făcut de Dumnezeu. Păcatul, răzvrătirea împotriva lui Dumnezeu – dătătorul Legii – înseamnă moarte pentru păcătos. Dar Isus a promis că Își va da viața pentru noi. Aceasta ne învață moartea animalului pe altarul arderii de tot.

   CARE ESTE IMPRESIA TA?
   Acum este momentul să-ți notezi impresiile. Bifează răspunsurile care ți se par corecte.
– De ce a dorit Dumnezeu să locuiască în mijlocul poporului Israel?
()îi iubea și dorea să fie lângă ei
()erau neascultători; trebuia să fie cu ochii pe ei
– Motivul pentru care au fost sacrificate atât de multe animale era:
()Domnul dorea să-și arate mânia
()Evreii erau războinici, obișnuiți cu sângele
()Domnul a vrut ca oamenii să înțeleagă grozăvia păcatului și rezultatul lui – moartea.
– Care este diferența dintre “tip” și “antitip”?
__________este un simbol al ceva ce trebuia descoperit
__________este adevărul care a fost simbolizat.
   Imaginează-ți că trăiești în zilele lui Moise, ai comis un păcat și aduci un miel la Sanctuar. Care sunt simțămintele tale în timp ce pregătești mielul pentru sacrificiu?
   Răspuns: ______________________________________
________________________________________________
________________________________________________

   MOMENT DE MEDITAŢIE
   Doamne, am înțeles că plata păcatului este moartea. Sunt recunoscător că Fiul Tău Isus a plătit acest preț pentru păcatele mele. Îți predau Ţie inima și viața mea, pentru care s-a plătit un preț atât de mare. În numele lui Isus, Amin.