Întâlnire cu profeția Bibliei – 08


   Când am studiat Daniel 8:14, ne-au atras atenția următoarele cuvinte: “până vor trece două mii trei sute de seri și dimineți; apoi Sfântul Locaș va fi curățit!”. În lecția anterioară am învățat că Sanctuarul pământesc a fost construit de Moise, după modelul Sanctuarului ceresc. Serviciile care aveau loc în Sanctuarul construit de Moise au fost un “tip”, un simbol al marelui plan de mântuire. Unele servicii se făceau zilnic, iar altele, deosebite, aveau loc odată pe an. Curățirea Sanctuarului era serviciul special anual care s-a ținut până la venirea lui Isus. În acest studiu vom înțelege multe amănunte cu privire la “curățirea Sanctuarului”; aceasta ne va ajuta să descoperim legătura dintre curățire și judecata din Daniel 7.

   1.  Cine este Marele nostru Preot în Sanctuarul ceresc?
   Evrei 4:14-16 (NT,1177)
   Răspuns: ______________________________________
________________________________________________

   2.  Ce face Isus pentru noi în Sanctuarul din ceruri?
   Evrei 7:25 u.p. (NT,1179)
   Răspuns: ______________________________________
________________________________________________

Astăzi când îți deschizi Biblia, vei
DESCOPERI
JUDECĂ‚TORUL ȘI PRIETENUL TĂ‚U DIN
CERURI

   3.  Mai poate mijloci cineva între om și Dumnezeu în afară de Isus Hristos?
   1Timotei 2:5 (NT,1165)
   Răspuns: ______________________________________
________________________________________________

   Amintiți-vă ce a încercat să facă puterea cornului cel mic din Daniel 7! El a înlocuit pe Hristos cu o față bisericească omenească. Curățirea Sanctuarului implică și restabilirea lui Hristos ca singurul Mijlocitor între om și Dumnezeu.

   4.  Al cui este sângele oferit în Sanctuarul ceresc ca sacrificiu pentru păcat?
   Evrei 9:12-14,23,26-28 (NT,1181)
   Răspuns: ______________________________________
________________________________________________

   Când Isus s-a întors în ceruri, El a început lucrarea Sa în locul sfânt al Sanctuarului din ceruri ca Mare Preot (Evrei 9:1-12). Acolo El oferă în mod simbolic sângele Său ca Miel de jertfă. Astfel, El intervine pentru noi când ne mărturisim păcatele încrezându-ne în El și în promisiunea SA din Ioan 1:9. Ceea ce face Isus Hristos acum pentru noi în Sanctuarul din ceruri se făcea în fiecare zi în sistemul ceremonial al Sanctuarului pământesc.
   Dar cum va fi “curățit” Sanctuarul? Știm că păcatele mărturisite erau transferate de la păcătos asupra mielului și apoi prin intermediul sângelui asupra Sanctuarului. Aici se strângeau timp de un an de zile toate păcatele mărturisite. “Curățirea” Sanctuarului se făcea o dată pe an în marea sărbătoare numită Ziua Ispășirii.

   5.  Când avea loc această sărbătoare?
   Leviticul 16:29 (VT,127)
   Răspuns: ______________________________________
________________________________________________

   6.  Care era scopul Zilei Ispășirii?
   Leviticul 16:30,33,34 (VT,126)
   Răspuns: ______________________________________
________________________________________________

   7.  Ce va face marele preot cu sângele țapului adus ca jertfă de ispășire?
   Leviticul 16:15,16 (VT,126)
   Răspuns: ______________________________________
________________________________________________

   În ziua a zecea din luna a șaptea a fiecărui an, avea loc sărbătoarea Ispășirii. Tot poporul era pregătit spiritual înainte de începerea acelei zile. Adunarea se strângea în jurul Sanctuarului și avea loc tragerea la sorți între cei doi țapi: unul pentru Domnul și celălalt pentru Azazel. Ţapul pentru Domnul era sacrificat, iar sângele lui era dus în Locul Prea Sfânt și stropit pe capacul milei.
   După ce Sanctuarul era “curățat” (vers.20) marele preot punea mâinile peste capul țapului ispășitor. Acesta era dus în pustie și eliberat. El murea în pustie.
   Moartea lui Isus a plătit pe deplin vina păcatului meu. El a plătit și vina păcatului tău și al oricărui membru al neamului omenesc. Însă pentru diavol – Satana – nu există jertfă de ispășire. El trebuie pedepsit ca fiind inițiatorul și instigatorul păcatului. Aceasta este lecția pe care ne-o oferă sorțul între cei doi țapi.
   Numai un țap este ucis. Numai Isus, Fiul lui Dumnezeu poate plăti datoria păcatului meu. Satana nu contribuie cu nimic la iertare. Isus este singura jertfă pentru păcat, fiind reprezentat prin țapul care era ucis.

   8.  Ce se întâmplă în Ziua Ispășirii cu cel ce nu se pregătea în mod serios pentru a fi iertat?
   Leviticul 23:29 (VT,135)
   Răspuns: ______________________________________
________________________________________________

   Aici apare judecata. Totul, chiar și viața, depindea de modul în care păcătosul își mărturisea cu sinceritate păcatele. Judecata era decisivă: dacă treceai examenul, rămâneai în familia lui Dumnezeu; dacă nu, erai aruncat afară.
   Ceea ce am studiat acum – judecata și curățirea Sanctuarului – ne ajută să înțelegem legătura dintre Daniel 7 și 8. Ambele aspecte fac parte din același serviciu. În Ziua Ispășirii, dacă cineva nu-și mărturisea păcatele, Sanctuarul era curățit, iar păcatele rămâneau asupra lui. Nefiind curățit, la judecată era condamnat.
   Așa se desfășura curățirea Sanctuarului pământesc. Dar cum se face curățirea Sanctuarului din ceruri?
   Este clar că țapul Domnului Îl simbolizează pe Hristos. El a făcut ispășire pentru păcatele noastre murind pe cruce.
   Ca Mare Preot, El a luat meritele sacrificiului Său în Sanctuarul din ceruri. Când noi Îl acceptăm prin credință, păcatele noastre sunt acoperite.

   9.  Ce s-a întâmplat când s-a ținut judecata?
   Daniel 7:10 (VT,866)
   Răspuns: ______________________________________
________________________________________________

   10. După ce criteriu vor fi judecați oamenii?
   Apocalipsa 20:12 (NT,1221)
   Răspuns: ______________________________________
________________________________________________

   11. Ce se va cerceta la judecată?
   Eclesiastul 12:13,14 (VT,677)
   Răspuns: ______________________________________
________________________________________________

   Știm că există o carte a Vieții (Daniel 12:1; Filipeni 4:3; Apocalipsa 21:27) care conține numele tuturor celor ce au ales să aparțină poporului lui Dumnezeu. Există de asemenea o carte care conține faptele bune ale credincioșilor (Maleahi 3:16; Neemia 13:14; Psalmul 56:8). Orice faptă, cuvânt și gând se înregistrează în cărțile din ceruri. (Eclesiastul 12:14; Matei 12:36,37; 1Corinteni 4:5).
   Noi suntem mântuiți prin jertfa lui Isus Hristos, însă suntem judecați pentru faptele noastre. Ele sunt rezultatul credinței în Hristos (Romani cap.2; Iacov cap.2). Cărțile din ceruri vor determina statutul spiritual al fiecărei persoane, așa cum indică Daniel în capitolul 7:10. Fiecare caz în parte este cercetat până se ajunge la un verdict. Aceasta este judecata de cercetare.
   Ea începe cu aceia care au intrat în biserică. Hristos este Mijlocitorul pentru oricine a mărturisit pe Isus ca fiind Mântuitorul său.

   12. Ce va declara Dumnezeu atunci când judecata de cercetare se va termina?
   Apocalipsa 22:11,12 (NT,1223)
   Răspuns: ______________________________________
________________________________________________

   13. Ce eveniment va urma judecății?
   A doua venire poate fi numită judecata executivă. Cei drepți vor fi despărțiți de cei răi (Matei 13; 25:31-34) și fiecare își va primi răsplata (Apocalipsa 22:12): cei drepți – viața veșnică, iar cei răi – moartea.

   14. Ce se va întâmpla cu diavolul?
   Apocalipsa 20:10 (NT,1221)
   Răspuns: ______________________________________
________________________________________________

   Aceasta este ultima parte a marelui plan de mântuire. Ţapul ispășitor care era dus în pustie îl reprezintă pe Satana. El va fi aruncat într-un lac de foc.
   Isus a făcut ispășire pentru păcatele noastre. Satana poartă toată responsabilitatea pentru că este inițiatorul păcatului (1Ioan 3:8). Când diavolul, îngerii lui căzuți și oamenii care L-au respins pe Isus vor fi nimiciți, atunci Sanctuarul Său, poporul și Universul Său vor fi curățite pentru totdeauna.
   Curățirea Sanctuarului include judecata de cercetare din Daniel 7, precum și restabilirea adevărului despre Legea lui Dumnezeu ce a fost deformată de cornul cel mic. Mesajul îndreptățirii prin credință, mijlocirea lui Hristos pentru noi, sunt astăzi restabilite.

   15. Ce invitație ne face Dumnezeu?
   Evrei 10:19-22 (NT,1182)
   Răspuns: ______________________________________
________________________________________________

   NU UITA!
   Dacă nu ai înțeles niciodată până acum planul mântuirii prin credința în Hristos, de ce nu ai accepta invitația lui Dumnezeu astăzi? Primește prin credință făgăduința Sa de iertare și mântuire. Fii sigur că vei trece astfel testul judecății pentru că Isus mijlocește în favoarea ta. Numele tău va fi scris în Cartea Vieții.

   CARE ESTE IMPRESIA TA?
   Această lecție este una dintre cele mai importante. Răspunde la întrebările de mai jos cum consideri a fi cel mai potrivit. Unele întrebări pot avea mai multe răspunsuri.
– În serviciul pământesc al Sanctuarului, Ziua Ispășirii era o zi de:
()judecată
()distracție
()pregătire pentru viitor
– Acceptă-L pe Isus prin credință. El este:
()Marele nostru Preot
()Mijlocitorul nostru
()Mântuitorul nostru
– Ziua Ispășirii se făcea o dată pe an în serviciul pământesc. În serviciul ceresc, ea se face:
()în fiecare lună
()o dată pentru totdeauna
– Imaginează-ți că Dumnezeu cercetează acum înregistrarea vieții tale. Ce simți pentru Isus, știind că mijlocește pentru tine?
   Răspuns: ______________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________

   MOMENT DE MEDITAŢIE
   Tatăl meu cel din ceruri, ajută-mă să înțeleg că deși Isus Hristos a murit pentru toți oamenii, dacă eu nu-L accept ca Mântuitor personal, sacrificiul Său pentru mine este zadarnic. Ajută-mă să-I predau orice gând și orice faptă. În Numele Lui mă rog, Amin.