Întâlnire cu profeția Bibliei – 15


   Biblia în general și cartea Apocalipsei în special, ne prezintă războiul spiritual dintre Dumnezeu și Satana, dintre poporul lui Dumnezeu (biserica) și cei ce urmează influențele subtile ale Diavolului. Apocalipsa 12 ne prezintă istoria acestei lupte încă din perioada primei veniri a lui Isus până la sfârșitul timpului. Ceea ce ne interesează în acest capitol este faptul că noi putem să vedem cine va birui în această luptă: Hristos și biserica Sa vor învinge, în ciuda încercărilor disperate ale Diavolului de a-i distruge.
   Studiind acest capitol, vom descoperi modul în care este descrisă adevărata biserică a lui Hristos. Astăzi, există multe biserici care pretind că sunt “adevărata” biserică. De aceea, studiul acestui subiect este deosebit de important pentru noi.

   1.  Poate exista mai mult de o singură biserică adevărată?
   Efeseni 4:4,5 (NT,1147)
   Răspuns: ______________________________________
________________________________________________

   Trebuie să recunoaștem că nu pot exista două biserici diferite și totuși adevărate.

Astăzi, când îți deschizi Biblia, vei
DESCOPERI
BISERICA LUI DUMNEZEU ÎN PUSTIE

   Noi știm din Fapte 2:41,47 că apostolii au botezat pe noii credincioși în cadrul bisericii.

   3.  Ce se va întâmpla în cele din urmă?
   Ioan 10:16 (NT,1040)
   Răspuns: ______________________________________
________________________________________________

   În cele din urmă vor fi două grupe: cei ce formează adevăratul popor al lui Dumnezeu, și cei ce nu sunt ai Lui. Apocalipsa 12 ne descoperă evenimentele conducându-ne până la rezultatul final. La sfârșit, Hristos va strânge pe poporul Său într-un singur cor, o singură comunitate.

   4.  Ce a văzut Ioan în ceruri?
   Apocalipsa 12:1 (NT,1214)
   Răspuns: ______________________________________
________________________________________________

   Femeia trebuie considerată un simbol, pentru că o femeie nu poate în mod real să fie învăluită în soare și să stea pe lună.

   5.  Ce reprezintă “femeia” în simbolistica Bibliei?
   Ieremia 6:2 (VT,742)
   Răspuns: ______________________________________
________________________________________________

   Citește de asemenea 2Corinteni 11:2

   6.  Ce este Sionul?
   Isaia 51:16 (VT,724)
   Răspuns: ______________________________________
________________________________________________

   Femeia reprezintă Sionul, iar Sionul este poporul lui Dumnezeu. Deci, femeia reprezintă poporul lui Dumnezeu.

   7.  Ce expresie a fost folosită pentru a descrie poporul lui Dumnezeu din timpul lui Moise?
   Fapte 7:38 (NT,1064)
   Răspuns: ______________________________________
________________________________________________

   8.  Ce a văzut Ioan după aceea?
   Apocalipsa 12:2,5 (NT,1214)
   Răspuns: ______________________________________
________________________________________________

   Acest copil ce se naște îl reprezintă pe Hristos, așa după cum și în Psalm 2:7-9 se face referire la toiagul de fier cu care va cârmui Mesia. În Faptele Apostolilor cap. 1:9-11, se vorbește despre înălțarea Lui la tronul lui Dumnezeu. Înțelegem deci că “femeia” simbolizează biserica Vechiului Testament sau Israelul înainte de nașterea lui Hristos. Restul capitolului se referă la biserica Noului Testament.

   9.  Ce alt semn s-a arătat în cer?
   Apocalipsa 12:3,4 (NT,1214)
   Răspuns: ______________________________________
________________________________________________

   10. Cine era acest balaur?
   Apocalipsa 12:7-9
   Răspuns: ______________________________________
________________________________________________

   Aceste cuvinte fac referire la o luptă care a avut loc în cer și care s-a încheiat cu aruncarea pe pământ a lui Satan și a îngerilor săi. În Isaia 14:13,14 și Ezechiel 28:12-16 Satana apare sub numele de Lucifer, îngerul care și-a dorit poziția lui Dumezeu – să fie ca Dumnezeu. Lucifer și îngerii pe care i-a câștigat de partea lui au fost aruncați pe acest pământ (2Petru 2:4; Iuda 6), iar aici au îndemnat pe oameni la păcat și au produs multă suferință. Apocalipsa 12:10-12 face referire la victoria pe care Isus a câștigat-o la cruce.

   11. Ce altceva a încercat Satana să facă?
   Apocalipsa 12:4 (NT,1214)
   Răspuns: ______________________________________
________________________________________________

   12. Asupra cui a lucrat Satana pentru a-și atinge ținta de a-L distruge pe Isus?
   Matei 2:16 (NT,924)
   Răspuns: ______________________________________
________________________________________________

   13. Cum a scăpat Isus de acest atac?
   Matei 2:13 (NT,924)
   Răspuns: ______________________________________
________________________________________________

   Satana l-a influențat pe Irod să-L ucidă pe Isus (Matei 2). Însă Domnul L-a salvat trimițând o viziune lui Iosif prin care-i arăta ce trebuia să facă: să-L ducă în Egipt pentru un timp.

   14. Ce I S-a întâmplat copilului, lui Isus Hristos?
   Apocalipsa 12:5 (NT,1214)
   Răspuns: ______________________________________
________________________________________________

   La cruce, Hristos a câștigat lupta împotriva Diavolului, apoi s-a înălțat la dreapta Tatălui (Evrei 1:3; 10:12; Fapte 1:9-11; Psalm 24:6-10).

   NU UITA!
   Când Isus S-a înălțat la ceruri, a trecut dincolo de puterea pe care o are Diavolul. Din acest motiv, Satana și-a vărsat toată furia sa asupra bisericii înființate de Isus, prin persecuțiile aduse asupra credincioșilor în timpul Imperiului Roman. Satana a folosit puterea Romei ca instrument pentru distrugerea Bisericii lui Hristos.
   Când a devenit evident faptul că “sângele martirilor era sămânța bisericii”, conducătorii romani și-au schimbat strategia. Împăratul Constantin a devenit creștin cu numele. Se pare că a folosit următorul procedeu: “dacă nu poți să-i învingi, unește-te cu ei”.
   În timp ce statul și biserica au încheiat relații de prietenie, în biserică au pătruns obiceiuri păgâne. Membrii credincioși care au recunoscut pericolul au protestat. În urma divergențelor din zilele acelea, biserica s-a împărțit în două grupe: un grup minoritar, care a rămas loial poruncilor lui Dumnezeu și credinței în Isus, și un grup majoritar care și-a dat mâna cu statul făcând numeroase compromisuri pentru a fi recunoscuți în mod oficial. Ultimul grup a început să-l persecute pe cel dintâi. Acest timp de persecuție a durat mai mult de o mie de ani, perioadă cunoscută în istorie sub numele de Evul Întunecat.

   CARE ESTE IMPRESIA TA?
   Studiul următor va aduce noi amănunte cu privire la lupta Diavolului împotriva bisericii. În mod deosebit, vom privi evenimentele finale și ținta specială a lui Satana denumită în Biblie “biserica rămășiței”.
   Acum, să recapitulăm ceea ce tocmai am descoperit:
-Femeia învăluită în soare din Apoc.12
()a fost primul astronaut
()era soția lui Petru
()reprezintă gruparea adevăraților credincioși ai lui Dumnezeu de pe pământ.
-Balaurul sau Satana persecuta femeia pentru că:
()urăște pe Dumnezeu și poporul Său
()ea nu s-a purtat frumos cu el.
-Hristos S-a înălțat la ceruri pentru a:
()deveni Mijlocitorul nostru
()conduce toată lumea cu un toiag de fier
()scăpa de atacurile lui Satana.

   Vă puteți imagina ce înseamnă să fii creștin în acele secole când atât de mulți creștini mureau din cauza credinței lor? Noi suntem descendenții spirituali ai primilor creștini, care considerau creștinismul mai valoros decât viața. Întrebarea pe care și-o pun oamenii din zilele de azi este: merită să fii creștin?
   Azi ne bucurăm de o moștenire creștină datorită virtuții și curajului de care au dat dovadă bărbații și femeile ce au luat poziție pentru adevăr cu riscul vieții lor. Când iei în considerație cerințele lui Isus Hristos, te rogi tu pentru curajul de a-L urma oriunde?
()Da         ()Nu

   MOMENT DE MEDITAŢIE
   Doamne, mă bucur să știu că, în timp ce ești Creatorul și Susținătorul meu, te interesezi de toate problemele mele. Știu că Tu intervii întotdeauna în favoarea mea. Acum, Te rog include-mă și pe mine în poporul Tău, Amin.