Întâlnire cu profeția Bibliei – 18


   Dintotdeauna oamenii au dorit să cunoască ce este semnul fiarei. Este el un număr computerizat, un semn făcut cu laser, sau ce este el? Când îl vor primi oamenii, cum și de ce îl vor primi? Nimeni nu dorește să primească semnul și să sufere pedeapsa plăgilor. Dar cum putem să fim noi siguri că evităm aceasta?
   Cum răspunde Biblia la aceste întrebări? În întîlnirea cu profeția biblică vom cerceta răspunsul Bibliei la această problemă.
   De mii de ani omul a privit cerurile, încercând să citească viitorul, să pătrundă tainele lui Dumnezeu, căutând o descoperire mai completă a misterelor vieții. Pentru Ioan, vizionarul de pe Patmos, viitorul a fost luminat: Dumnezeu a venit la el și i-a arătat Marea Luptă dintre două puteri spirituale vrăjmașe. În studiile trecute am descoperit câteva din aceste conflicte dintre Hristos și Satana dar acum am ajuns la punctul culminant.

   1.  Care este avertizarea celui de-al treilea înger?
   Apoc. 14:9-11
   Răspuns: ______________________________________
________________________________________________

Astăzi, când îți deschizi Biblia, vei
DESCOPERI
MESAJELE CELOR TREI ÎNGERI

   Am studiat până acum mesajul primului înger care cere oricărui om să dea slavă lui Dumnezeu și să se închine Creatorului. Acest mesaj anunță totodată că a sosit ceasul judecății lui Dumnezeu. Neglijarea sau respingerea acestui mesaj de către majoritatea Bisericilor creștine a provocat ceea ce profeția numește “căderea Babilonului”. Astăzi, putem observa dovezile acestei căderi în grupele religioase care pun la îndoială învățăturile de bază ale Bibliei: creațiunea literală, căderea omului în păcat, inspirația Bibliei, nașterea lui Isus din fecioară, divinitatea lui Hristos – pentru a menționa numai câteva. Mulți dintre cei care citesc aceste cuvinte au fost cu siguranță încurcați datorită declinului spiritual pe care l-au experimentat.
   Avertizarea îngerului al treilea este împărțită în două părți: 1) să nu te închini fiarei și icoanei ei; 2) să nu primești semnul ei pe frunte sau pe mână. De ce este rostită o judecată atât de severă împotriva oamenilor care fac aceasta? Semnul fiarei trebuie să fie ceva ce reprezintă marea răzvrătire, o mare ofensă împotriva lui Dumnezeu. Ea trebuie să fie ceva foarte clar și definit.
   Primul înger a vorbit despre dreptul lui Dumnezeu de a primi închinarea: El este Creatorul. Al doilea înger s-a adresat închinătorilor sinceri care se găseau în bisericile ce au deviat de la învățăturile biblice. Amestecând puțină eroare cu adevăr, se produce confuzie. Această stare de confuzie din lumea religioasă pregătește calea pentru înșelăciunea semnului fiarei. La sfârșitul timpului vor fi două clase de oameni: cei care au semnul fiarei și cei ce au sigiliul lui Dumnezeu. Pentru început, ne propunem să descoperim ce este semnul lui Dumnezeu.
   Sigiliul lui Dumnezeu este puterea Sa de a crea și mântui. Cei ce primesc pe frunțile lor sigiliul, sunt cei ale căror caractere au fost schimbate după modelul dat de Isus Hristos. Semnul creațiunii lui Dumnezeu și al mântuirii este Sabatul Său. Ezechel 20:12.20 vorbește despre Sabat ca un semn al sfințirii.
   Sigiliul unui împărat conține numele, titlul și domeniul peste care stăpânește. Sigiliul lui Dumnezeu se găsește în inima Legii Sale, a celor 10 porunci, chiar în porunca păzirii Sabatului. Este doar o singură poruncă din cele zece care identifică pe dătătorul Legii. Ea arată Titlul Său – Creator și teritoriul peste care stăpânește – cerul și pământul. Ascultarea noastră de această poruncă se bazează pe respectul nostru pentru autoritatea Cuvântului lui Dumnezeu.
   Ca să putem identifica semnul fiarei este important să descoperim ce este fiara.

   2.  Cum a descris Ioan fiara?
   Apoc. 13:1,2
   Răspuns: ______________________________________
________________________________________________

   Putem să identificăm ușor că fiara aceasta se aseamănă cu cea din Daniel 7. Cornul cel mic din Daniel 7 a fost moștenitorul tuturor puterilor dinaintea lui. Fiara din Apocalipsa 13 este identică cu cornul cel mic.

   3.  Cine dă fiarei toată puterea ei?
   Apoc. 13:2
   Răspuns: ______________________________________
________________________________________________

   4.  Cine este balaurul?
   Apoc. 12:9
   Răspuns: ______________________________________
________________________________________________

   5.  Ce va face această fiară (susținută de balaur)?
   Apoc. 13:5-7
   Răspuns: ______________________________________
________________________________________________

   6.  Cât timp va avea putere această fiară?
   Apoc. 13:5
   Răspuns: ______________________________________
________________________________________________

   Acum nu mai avem îndoieli că această fiară este aceeași cu cornul cel mic din Daniel 7 și 8. Ele fac același lucru – hulesc pe Dumnezeu și persecută poporul Lui – și stăpânesc aceeași perioadă de timp – 1260 de zile profetice sau 42 de luni cu câte 30 de zile fiecare, ceea ce înseamnă 1260 de ani literali.

   7.  Ce se va întâmpla cu această fiară?
   Apoc. 13:3
   Răspuns: ______________________________________
________________________________________________

   Puterea papalității s-a exercitat din anul 538 până în 1798, o perioadă de 1260 de ani. În 1798 Papa a fost arestat de generalul francez Berthier și exilat. Următorii Papi au intrat într-un declin. Dar Biserica Romano-Catolică și-a revenit treptat din lovitura de moarte pe care a primit-o. Astăzi este o putere considerabilă. Lumea se “miră” de fiară!

   8.  Ce a văzut Ioan după aceea?
   Apoc. 13:11
   Răspuns: ______________________________________
________________________________________________

   Cam pe timpul primirii rănii de moarte a primei fiare, această a două fiară, asemenea unui miel își face apariția pe pământ. În profeția biblică “marea” se referă la oameni. Citește Apoc. 17:15, Isaia 17:12, Ieremia 46:7. Ca urmare, “pământul” înseamnă un loc unde oamenii sunt puțini. Fiara are și două coarne. Singura putere care corespunde acestei descrieri este S.U.A. Aceasta devine independentă și puternică chiar la sfârșitul secolului al XVIII-lea. Ea s-a ridicat într-o țară mare și nepopulată (în comparație cu Europa). De la întemeierea ei, s-a bazat pe două mari principii: libertate religioasă și libertate civilă.

   9.  Ce va face această fiară?
   Apoc. 13:11
   Răspuns: ______________________________________
________________________________________________

   Fiara aceasta nu se ține de principiile ei de bază: libertatea civilă și religioasă. Dimpotrivă, ea impune închinarea la prima fiară și acționează la fel ca ea, amestecând Biserica cu statul, folosind puterea statului pentru a impune politica bisericii.

   10. Ce altceva va face această fiară?
   Apoc. 13:13-15 (NT,1215)
   Răspuns: ______________________________________
________________________________________________

   Prin minunile acestei fiare cu coarne ca de miel este formată o icoană pentru prima fiară – Papalitatea. În felul acesta, America, bazată la început pe libertatea civilă și religioasă, treptat va deveni asemănătoare cu prima fiară. Biserica Romano-Catolică este cea mai mare Biserică astăzi în America, iar Protestantismul, în numele toleranței și a unității, va continua să compromită Scriptura până ce imaginea Papalității este formată. Prima fiară și chipul ei au un semn special care va fi așezat pe închinătorii ei.

   11. Ce se va întâmpla acelora ce vor refuza să accepte semnul fiarei?
   Apoc. 13:16
   Răspuns: ______________________________________
________________________________________________

   Ce poate fi acest semn? Am văzut că sigiliul lui Dumnezeu nu este un semn fizic (material), ci semnul Sabatului pe care creștinii îl vor păstra cu credincioșie. Aceasta poate fi cheia pentru înțelegerea semnului fiarei. Satana întotdeauna a încercat să contrafacă adevărul deoarece a dorit închinarea pe care o merită doar Dumnezeu (citește Isaia 14:12-14 și Ezechel 28:18,19). Deoarece Sabatul este ziua în care Dumnezeu cere închinare, oare Diavolul să nu fi încercat să fixeze și el o zi în care să ceară închinare?
   Într-adevăr, el a fost în stare să introducă propria lui închinare păgână (la soare) discreditându-L pe Dumnezeu și ascunzând ziua Lui, care amintește de creațiunea Sa. El a instituit păzirea duminicii sub pretextul învierii lui Isus în această zi. El s-a folosit de Papalitate pentru aceasta. În catehismul doctrinal catolic scrie: “Ai tu o dovadă că Biserica are puterea (autoritatea) să instituie sărbători? Răspuns: Dacă n-ar avea această putere n-ar fi putut să înlocuiască păzirea Sâmbetei cu păzirea Duminicii, pentru că nu există nici o autoritate biblică ci doar bisericească.”

   12. Care este numărul omului fiară?
   Apoc. 13:18 (NT,1215)
   Răspuns: ______________________________________
________________________________________________

   Papalitatea este fiara, așa că Papa trebuie să fie omul fiarei. Ce este acest număr 666? Biserica Romano-Catolică pretinde că Papa ține locul lui Dumnezeu pe acest pământ. Unul din titlurile Papei este “VICARIUS FILII DEI”, și înseamnă “în locul Fiului lui Dumnezeu”. Socotind valoarea numerică a acestor litere cu numere romane (ceea ce se obișnuia în vremea lui Ioan), vom obține: V=5, I=1, C=100, A=0, R=0, I=1, U=0, S=0, F=0, I=1, L=50, I=1, I=1, D=500, E=0, I=1. Exact 666! Această simplă socoteală n-ar fi suficientă pentru stabilirea identității fiarei, însă datorită tuturor celorlalte indicii și caracteristici, cu siguranță putem spune că acesta este adevărul.

   13. Care vor fi cele două caracteristici pe care le vor avea sfinții lui Dumnezeu chiar înaintea revenirii lui Isus?
   Apoc. 14:12
   Răspuns: ______________________________________
________________________________________________

   Aceștia sunt singurii care vor putea rezista atacurilor Diavolului până când Isus va reveni să-i salveze.

   14. Ce a promis Dumnezeu poporului Său?
   Psalm 91:4-7 (VT,607)
   Răspuns: ______________________________________
________________________________________________

   NU UITA!
   Am înțeles din acest studiu că schimbarea unei zile cu o alta implică mult mai mult decât o simplă modificare. De fapt, noi arătăm astfel cui intenționăm să ne închinăm și cum dorim să fim mântuiți. Vom avea noi sigiliul lui Dumnezeu sau semnul fiarei? Astăzi nici unul nu are încă aceste semne, dar în fiecare zi noi facem o alegere și, când se apropie sfârșitul, fiecare vom avea de făcut o alegere finală și irevocabilă; apoi plăgile vor cădea peste cei ce fac o alegere nepotrivită. Ce semn te-ai hotărât să primești? De partea cui vrei să fii?

   CARE ESTE IMPRESIA TA?
   Dumnezeu ne-a creat cu libertatea de a alege. El nu-și va impune voia Sa ci ne-a avertizat asupra pericolului pentru că ne iubește. Avertizările Sale sunt pentru binele nostru, asemenea tăblițelor de avertizare de lângă firele cu înaltă tensiune.
-Imperiul Roman păgân a dat locul scaunului de domnie și o mare autoritate:
()Romei Papale
()celor 10 națiuni ale Europei moderne
()Imperiului Grec sub Alexandru
-Semnul fiarei este:
()un număr al securității sociale
()păzirea duminicii în locul Sâmbetei
()un număr literal aplicat pe frunte
-Semnul fiarei este primit atunci când:
()cineva știe adevărul despre poruncile lui Dumnezeu dar persistă în păzirea zilei poruncite de om
()se ridică un dictator politic peste întreaga lume.

   MOMENT DE MEDITAŢIE
   Doamne, înțeleg cât de important este să fac o alegere corectă cu privire la ziua a șaptea. Te rog, ajută-mă să înving orice teamă și grijă personală. În numele lui Isus, Amin.