09. Dumnezeu descopera timpul judecatii

Dumnezeu descopera timpul judecatii


de W. Fagal
Traducere: Valeriu Burciu
Aceste subiecte se înnoiesc periodic. Reveniti pe pagina noastra pentru a gasi noi cuvinte de încurajare pentru viata dvs.! Puteti verifica textele biblice dand un click pe trimiterile respective. Textul biblic va aparea într-o fereastra noua. Este folosita traducerea biblica Cornilescu online.
Ati participat vreodata la o curte de judecata? Ati ascultat la dovezile prezentate, ati vazut cazurile si ati auzit deciziile? Dumnezeu va convoca într-o zi Curtea Sa de judecata si vom vedea cartile cerului deschise.
Iov 4:17 – Biblia ne pune o întrebare foarte importanta. Vedeti, Dumnezeu este foarte gelos pentru Numele si caracterul Sau. El este hotarât ca atunci când pacatul si pacatosii vor fi distrusi, oricine din vastul Sau Univers sa fie satisfacut pe deplin cu dreptatea Lui. Acesta este motivul pentru un timp al judecatii când Dumnezeu va cântari sufletele oamenilor în balanta Legii Sale imutabile. Isus ne-a avertizat despre ziua judecatii când trebuie sa raspundem chiar si pentru cuvintele noastre. Apostolul Pavel a predicat despre acest timp al judecatii în fata guvernatorului Roman, Felix. Profetul Daniel a vazut scena judecatii, când Dumnezeu sta în Curtea Suprema a Universului spre a arata harul Sau si dreptatea Sa eterna.

1. Viziunea din
Daniel 8
Daniel 8:9 – arata istoria lumii în simboluri profetice. Babilonul, primul imperiu mondial, se clatina si e gata sa cada.
Daniel 8:3,20 – Babilonul a fost cucerit de Mezi si Persi în timpul ospatului lui Belsatar. La început Mezii au predominat, dar mai târziu Persii au câstigat suprematia în aceasta monarhie dualista, de aici cele doua cuarne care sunt simbolurile acestei stapâniri dualiste.
Daniel 8:21 – Istoria confirma aceasta profetie. Persia a fost cucerita de Grecia. Primul împarat al Greciei a fost Alexandru cel Mare care a cucerit lumea cunoscuta de atunci în 8 ani. Când era de 32 de ani a murit într-o betie. Imperiul sau a fost divizat în patru parti.
Daniel 8:22 – Generalii lui Alexandru au început sa se lupte pentru imperiu si dupa 22 de ani, patru generali si-au împartit între ei imperiul, asa cum spunea profetia “în cele patru vânturi ale cerului.” Ei au format Macedonia, Tracia, Siria si Egiptul.
Daniel 8:9 – Cel de al patrulea imperiu nu este numit în profetie, dar istoria ne descopere ca urmatoarea putere dupa Grecia a fost Imperiul Roman, mai mare decât oricare din cele trei precedente. Profetiile din Daniel 2:7 sunt în armonie cu istoria în aceasta privinta.
Daniel 8:9-12 – arata ca aceasta ultima putere mondiala se va ridica împotriva lui Isus Hristos, “Domnul domnilor.” Isus a fost crucificat în timpul domniei Cezarilor Romani. Roma pagâna a stapânit lumea cu putere. Când Imperiul Roman a cazut, Roma Papala, s-a ridicat sa domine natiunile. Dupa cum am studiat în visul din Daniel 2, urmatorul cuceritor al lumii va fi Isus Hristos, când El va veni pe nori sa transforme natiunile în pulbere. (Luca 20:18). “In câta vreme se va împlini vedenia?”
Daniel 8:14 – Lui Daniel i s-a spus ca aceasta profetie a celor 2300 zile se va întinde peste veacuri pâna la timpul sfârsitului.
Daniel 8:17 – Daniel suferea când privea înainte la domnia teroarei care trebuia sa urmeze pentru poporul lui Dumnezeu. El nu a putut întelege totul.
Daniel 8:27 – Daniel s-a rugat sincer pentru descoperire si rugaciunile i-au fost ascultate. Ingerul Gabriel a venit sa-i clarifice viziunea.
Daniel 9:21-22 – Singura parte a viziunii pe care Daniel n-a înteles-o a fost cea în legatura cu cele 2300 de zile.
Daniel 9:23-24 – Primele 70 de saptamâni din cele 2300 de zile erau dedicate istoriei nationale a poporului iudeu.
Numeri 14:34; Ezechiel 4:6 – O zi în profetia Bibliei simbolizeaza un an.
Daniel 9:24 70 saptamâni x7 zile în saptamâna 490 zile sau ani.

Patru sute nouazeci de ani sunt “hotarâti” sau taiati pentru Iudei (
Daniel 9:24).
2300 ani
– 490 ani
1810 ani.

2. Când începe aceasta profetie?
Daniel 9:25 – Profetia trebuie sa înceapa când Persii, care tineau pe Iudei captivi, au dat porunca de reconstructie a Ierusalimului. Din istorie aflam ca porunca a fost data în anul 457 î.H.
Ezra 6:14 – In anul 457 î.H. Artaxerse era regele Persiei. Acest decret imperial a autorizat restaurarea completa a guvernului civil si religios în Ierusalim.
Daniel 9:25 – Decretul Ierusalimul reconstruit
7 saptamâni 457 î.H. 408 î.H. x7 zile din saptamâna = 49 zile sau ani 457 – 49 = 408

Ierusalimul a fost reconstruit timp de 49 de ani dupa decretul lui Artaxerse.
Daniel 9:25 62 saptamâni 434 ani x 7 zile + 49 ani = 434 zile sau ani 483 ani pâna la Mesia
Urmatoarele 62 de saptamâni, cum am vazut aici, trebuiau sa se întinda pâna la Mesia sau Cel Uns. Ungerea lui Isus cu Spiritul Sfânt s-a facut la botezul Sau în anul 27 d.H. Când ceasul profetic al lui Dumnezeu a batut, Isus era acolo în râul Iordan, fiind botezat si uns cu Spiritul Sfânt sub forma unui porumbel odihnindu-se pe capul Lui.
Galateni 4:4 – Profetia si istoria sunt în armonie deplina. Dar profetia declara ca Iudeii vor avea înca o saptamâna profetica în care sa primeasca sau sa respinga pe Mesia. Aceasta saptamâna profetica (7 ani) va începe odata cu botezul lui Hristos.
Aceasta a saptezecea saptamâna începea cu anul 27 d.H. 27 d.H. + 7 ani = 34 d.H.

Profetia declara ca în mijlocului acestei saptamâni, Mesia va fi stârpit si astfel sistemul jertfelor Iudaice va înceta.
Daniel 9:26-27 – Jumatatea saptamânii înseamna 3 1/2 ani (trei ani si jumatate).

27 d.H. + 3 1/2 ani = 31 d.H.

3. Ce s-a întâmplat în Tepmlu la moartea lui Isus?
Matei 27:51 – Printr-o mâna nevazuta, “de sus pâna jos” perdeaua cea mare care despartea cele doua încaperi sfinte ale Templului, s-a rupt. Jertfele animalelor n-au mai fost acceptate de Dumnezeu. Fiul Sau, “Mielul lui Dumnezeu”, fusese acum sacrificat. Tipul a întâlnit antitipul si serviciile simbolice ale Vechiului Testament s-au sfârsit. Cei 490 de ani ai profetiei acordati poporului Evreu pentru serviciile divine si de închinare au luat sfârsit în anul 34 d.H. Mai ramân 1810 ani din cei 2300 de ani.
Daniel 8:14
2300 ani 34 d.H. – sfârsitul celor 70 de saptamâni
– 490 ani + 1810 ani
1810 ani 1844 d.H.

Ceva de mare importanta trebuia sa se întâmple în anul 1844 d.H. si anume, “curatirea Sanctuarului” (Sfântul Locas). Templul Iudeilor a fost distrus cu secole mai înainte de 1844. Aceasta declaratie nu se poate referi la Templul (Sanctuarul) pamântesc. In lectia viitoare vom învata despre “curatirea Sfântului Locas” si despre timpul Judecatii de Cercetare (de investigare). Poporul Evreu a respins aceasta avertizare profetica si o mare tragedie a avut loc în istoria lor. Planul de mântuire a fost facut de Dumnezeu spre a fi împlinit chiar la timp – la timpul profetic a lui Dumnezeu. Oamenii n-au studiat si n-au înteles avertizarea profetica si când Isus a venit “la ai Sai… ai Sai nu L-au primit.”
Ce se va întâmpla daca nu studiem si nu întelegem planul lui Dumnezeu pentru noi în zilele noastre?
Evrei 2:13 – Hristos este centrul profetiei Bibliei. El este inima judecatii de cercetare.

Rugaciune: Tatal nostru din ceruri, Iti multumim ca ne-ai descoperit planul Tau cu privire la noi pentru salvarea oamenilor prin Fiul Tau Isus Hristos. Iti multumim pentru profetia Bibliei care este certa si sigura, aratând calea spre cer si venirea Domnului Hristos. Trimite-ne, Te rugam, Spiritul Sfânt sa ne ajute sa întelegem clar ce vedem si auzim. In Numele lui Isus Hristos, Te rugam. Amin.