Dragostea care transformă

afsg26-coverCând eşti îndrăgostit totul este diferit. De exemplu, o tânără citea o carte groasă pentru cursul de literatură engleză de la universitate. Totul i se părea extrem de plictisitor şi abia se putea concentra să citească. Dar apoi a întâlnit la şcoală un profesor tânăr şi s-au îndrăgostit foarte repede. Curând după aceea, a realizat că iubitul ei era autorul cărţii pe care se străduise s-o citească. În noaptea aceea a stat trează şi a devorat întreaga carte, exclamând: “Este cea mai bună carte pe care am citit-o vreodată!” Ce i-a schimbat perspectiva? Dragostea. Tot astfel, mulţi găsesc astăzi Biblia ca fiind plictisitoare, greu de aplicat şi neatrăgătoare. Dar toate acestea se schimbă atunci când ne îndrăgostim de autor. Vei vedea cum în acest Studiu Ghid care îţi va încălzi inima!

1. Cine este autorul Scripturii?

“Proorocii … au făcut din mântuirea aceasta ţinta cercetărilor şi căutării lor stăruitoare. Ei cercetau să vadă ce vreme şi ce împrejurări avea în vedere Duhul lui Hristoafsg26-1s, care era în ei, când vestea mai dinainte patimile lui Hristos şi slava de care aveau să fie urmate. ” 1 Petru 1:10, 11

Answer: Dumnezeul Bibliei (chiar şi al Vechiului Testament) este aproape întotdeauna Isus Hristos. Isus a creat lumea (Ioan 1:1-3, 14; Coloseni 1:13-17), a scris cele zece porunci (Neemia 9:6, 13), a fost Dumnezeul Israeliţilor (1 Corinteni 10:1-4) şi a călăuzit scrierile profeţilor (1 Petru 1:10, 11). Deci, Isus Hristos este autorul Scripturii.

2. Care este atitudinea Domnului Isus faţă de oamenii de pe pământ?

afsg26-2“Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El, să nu piară, ci să aibă viaţa veşnică.” Ioan 3:16.

Answer: Isus ne iubeşte cu o dragoste de nedescris, care nu se sfârşeşte şi care depăşeşte capacitatea noastră de înţelegere.

3. De ce trebuie să-L iubim pe Isus?

“Noi Îl iubim pentru că El ne-a iubit întâi.” 1 Ioan 4:19. “Pe când eram noi încă păcătoşi, Hristos a murit pentru noi.” Romani 5:8.

Answer: Ar trebui să-L iubim pe Isus pentru că El ne-a iubit întratât încât să moară pentru noi –pe când Îi eram duşmani.afsg26-3

4. În ce privinţe se aseamănă o căsătorie plină de succes şi viaţa de creştin?

“Şi orice vom cere, vom căpăta de la El, fiindcă păzim poruncile Lui, şi facem ce este plăcut înaintea Lui.” 1 Ioan 3:22.

Answer: Într-o căsătorie bună, anumite lucruri, cum ar fi credincioşia faţă de soţ, sunt imperative. Alte lucruri pot să nu pară majore, dar dacă plac partenerului sunt necesare. Dacă nu îi fac plăcere, ar trebui oprite. Aşa este şi cu viaţa creştină. Poruncile lui Isus sunt imperative. Dar Scriptura subliniază pentru noi principii de conduită care Îi sunt plăcute. Ca şi într-o căsnicie bună, creştinul găseşte plăcere să facă acele lucruri care Îl fac fericit pe Isus, Cel pe care Îl iubeşte. De asemenea, el va evita lucrurile care Îi displac.

afsg26-55. Ce rezultate, spune Isus că vom avea atunci când vom face lucruri care Îi sunt plăcute?

“Dacă păziţi poruncile Mele, veţi rămâne în dragostea Mea, … V-am spus aceste lucruri, pentru ca bucuria Mea să rămână în voi, şi bucuria voastră să fie deplină.” Ioan 15:10, 11.

Answer: Diavolul pretinde că să urmezi principiile creştine înseamnă o viaţă plictisitoare, aridă, umilitoare şi legalistă. Dar Isus ne spune că aduce bucurie deplină (Ioan 15:10, 11) şi viaţă din belşug (Ioan 10:10). Atunci când credem minciunile diavolului avem durere în suflet şi viaţa este lipsită de ceea ce înseamnă “să trăieşti cu adevărat.”

6. De ce ne oferă Isus anumite principii pentru vieţuirea creştină?

afsg26-6Answer: Pentru că ele:
A.Sunt totdeauna pentru binele nostru (Deuteronomul 6:24). Aşa cum părinţii îşi învaţă principii bune pe copiii lor, tot astfel Isus Îşi învaţă principii bune pe copiii Săi.
B. Ne apără de păcat (Psalmii 119:11). Principiile lui Isus ne feresc de a intra în zonele periculoase ale Satanei şi ale păcatului.
C. Ne arată cum să călcăm pe urmele Domnului Isus (1 Petru 2:21).
D.Ne aduc adevărata fericire(Ioan 13:17).
E. Ne dau ocazia să ne exprimăm dragostea noastră pentru El (Ioan 15:10).
F. Ne ajută să fim un bun exemplu pentru alţii (1 Corinteni 10:31-33; Matei 5:16).

7. După Isus, care ar trebui să fie atitudinea creştinilor faţă de lume şi asemănarea cu lumea?

afsg26-7Answer: Poruncile şi sfatul Său sunt clare şi specifice::
A. Nu iubiţi lumea nici lucrurile din lume. Lucrurile lumii care nu sunt de la Dumnezeu sunt: (1) pofta firii pământeşti, (2) pofta ochilor, şi (3) lăudăroşia vieţii (1 Ioan 2:16). Orice păcat cade într-una sau mai multe din aceste categorii. Satana foloseşte aceste trei căi ca să ne ademenească să iubim lumea. Când încep să iubesc lumea, devin duşman lui Dumnezeu (1 Ioan 2:15, 16; Iacov 4:4).
B. Trebuie să mă păstrez nepătat de lume (Iacov 1:27).

8. Ce avertizare urgentă ne dă Isus privind lumea?

Answer: Isus îi avertizează pe creştini “Să nu vă potriviţi chipului veacului acestuia.” Romani 12:2. Traducerea Phillips spune aşa: “nu lăsaţi lumea din jur să vă modeleze după chipul ei.”* Diavolul nu este neutru. El face presiuni constant asupra fiecărui creştin. Cu ajutorul Domnului Isus (Filipeni 4:13), trebuie să mă împotrivesc cu îndârjire sugestiilor diavolului şi el va fugi de la mine (Iacov 4:7). În clipa în care permit “presiunea” oricărui alt factor să-mi influenţeze conduita, încep să alunec în mod imperceptibil spre apostazie. Comportamentul creştin nu trebuie decis de simţăminte sau cum acţionează majoritatea, ci de cuvintele Domnului Isus din Scriptură.afsg26-8

*Retipărit cu permisiunea Companiei de Publicaţii Macmillan din Noul Testament în engleza modernă, Ediţie reviziută de J. B. Phillips, (C) 1958, 1959, 1960, 1972 de J. B. Phillips. Noul Testament în engleza modernă de J. B. Phillips. Retipărit cu permisiunea firmei Harper-Collins Publishers Limited.

9. De ce trebuie să ne păzim gândurile?

afsg26-9“Omul este aşa cum gândeşte în inima lui” Proverbele 23:7 – traducerea King James.

Answer: Trebuie să ne păzim gândurile, pentru că ele dicteză comportarea. Dumnezeu vrea să ne ajute ca “orice gând îl facem rob ascultării de Hristos.” 2 Corinteni 10:5. Dar Satana vrea cu disperare să aducă “lumea” în gândurile noastre. El o poate face numai prin cele cinci simţuri ale noastre — mai ales prin văz şi auz. El îngrămădeşte asupra noastră imagini şi sunete încât, dacă nu vom refuza constant să privim sau să ascultăm, ne va conduce spre calea largă care duce la distrugere. Biblia este clară. Devenim asemenea lucrurilor pe care le vedem şi le auzim tot timpul (2 Corinteni 3:18).

10. Care sunt câteva din principiile de vieţuire creştină?

afsg26-10a“Tot ce este adevărat, tot ce este vrednic de cinste, tot ce este drept, tot ce este curat, tot ce este vrednic de iubit, tot ce este vrednic de primit, orice faptă bună, şi orice laudă, aceea să vă însufleţească. “Filipeni 4:8

Answer: Creştinii trebuie să se despartă de toate lucrurile care nu sunt adevărate, vrednice de cinste, drepte, curate, vrednice de iubit şi de primit. Ei vor evita:
A. Orice fel de necinste— înşelarea, minciuna, furtul, nedreptatea, intenţia de înşelare, mărturia mincinoasă şi trădarea.
B. Necurăţiile de orice fel. Adică: sexul în afara căsătoriei, adulterul, incestul, homosexualitatea, orice fel de perversiune, pornografia, profanarea, vorbirea murdară, glume fără perdea, dansul în societate, cântece sau muzică stricată, precum şi cea mai mare parte din ce se prezintă la televizor, cinema sau teatru.
C. Locuri în care nu L-am invita niciodată pe Isus să ne însoţească, cum ar fi cluburi de noapte, cârciumi, cazinouri, jocuri de noroc, curse, etc.

Să ne luăm căteva minute să detaliem periocolele muzicii moderne, dansului, televiziunii, video, cinematografului şi teatru.

afsg26-10bMuzică şi cânt
Multe tipuri de muzică seculară (rap, country, pop, rock, heavy metal, contemporană pentru adulţi şi muzica de dans) au fost însuşite de Satana pe scară largă. Versurile slăvesc adesea viciul şi distrug dorinţa pentru lucrrile spirituale. Cercetătorii au descoperit cîteva lucruri interesante privind puterea muzicii:
(1) Intră în creier prin stările sufleteşti, trecând astfel peste puterile raţiunii.
(2) Afectează fiecare funcţie a corpului.
(3) Poate altera pulsul, viteza de respiraţie şi reflexele fără ca persoana să-şi dea seama.
(4) Ritmurile dansurilor sincopate schimbă dispoziţia şi creează o mică hipnoză în ascultător.

Chiar şi fără versuri, muzica în sine are puterea de a degrada simţămintele, dorinţele şi gândurile unei persoane. Muzicienii rock o recunosc pe faţă. Conducătorul formaţiei Rolling Stones, Mick Jagger spunea: “Poţi simţi adrenalina mergând prin corp. Este ca ceva sexual.”1 John Oates de la Hall and Oates a declarat că “Rock ‘n’ Roll este 99% sex.”2 Credeţi că această muzică Îi e pe placul lui Isus? Păgânii convertiţi de pe alte continente ne spun că muzica seculară a formaţiilor moderne este ca cea pe care o foloseseau ei în vrăjitorii şi închinarea la diavol! Acum întreabă-te: “Dacă Isus ar veni să mă viziteze, ce fel de muzică m-aş simţi bine să-L invit să asculte cu mine?” Renunţaţi la orice muzică de care nu sunteţi sigur. (Pentru o analiză mai profundă asupra muzicii decadente şi seculare, vă recomandăm Note asupra muzicii de Carol and Louis Torres, care poate fi cumpărată de la Amazing Facts.) Când ne îndrăgostim de Isus, El ne schimbă dorinţele muzicale. “Mi-a pus în gură o cântare nouă, o laudă pentru Dumnezeul nostru. Mulţi au văzut lucrul acesta, s-au temut, şi s-au încrezut în Domnul. ” Psalmii 40:3. Dumnezeu a asigurat poporului Său belşug de muzică bună, care inspiră, împrospătează, înalţă şi întăreşte experienţa creştină. Cei care acceptă muzica degradantă a diavolului ca substitut pierd una din cele mai binecuvîntate alegeri ale vieţii.

Dansul ne îndepărtează întotdeauna de Isus şi spiritualitate.
Dansul
Dansul ne îndepărtează întotdeauna de Isus şi spiritualitate. Când israeliţii au dansat în jurul viţelului de aur, au uitat pe Dumnezeu (Exodul 32:17-25). Când fiica Irodiadei celei rele a dansat în faţa regelui Irod, Ioan Botezătorul a fost decapitat (Matei 14:2-12). Remarcaţi aceste statistici şocante: Un preot catolic din New York spunea că trei sferturi din fetele care au mărturisit adulterul au dat vina pe dans. Alţi preoţi spuneau că trei sferturi e prea puţin; ei estimează cam nouă din zece. Aminteşte-ţi că dacă Hristos poate participa la o activitate cu tine atunci eşti sigur. Dacă nu, depărtează-te de ea.

TV, Video şi teatru
Lucrurile pe care le urmăreşti la televizor sau video
sau la teatru/cinematograf se adresează omului de jos sau de sus? Te conduc la o mai mare
dragoste pentru Isus sau pentru lume? Slăvesc pe Isus sau viciile satanice? În zilele noastre chiar şi seculariştii şi necreştinii vorbesc cu glas tare împotriva multor producţii de film sau TV. Satana a înrobit ochii şi urechile a milioane şi, ca rezultat, transformă rapid lumea într-o hazna de imoralitate, crimă, teroare şi lipsă de speranţă. Un studiu spunea că fără televizor “ar fi cu 10.000 de crime mai puţin pe an în Statele Unite, cu 70.000 mai puţine violuri şi cu 700.000 mai puţine atacuri de violenţă.”3 Isus, care te iubeşte îţi cere să-ţi iei ochii de la obiectele prin care Satana îţi controlează mintea şi să-i aţinteşti asupra Lui. El spune: “Întoarceţi-vă la Mine, şi veţi fi mântuiţi! (trad engleză – priviţi la Mine) Isaia 45:22.

1 Newsweek, “Mick Jagger şi viitorul rockului”, Jan. 4, 1971, p. 47.
2Circus magazine, Jan. 31, 1976, p. 39.
3Newsweek, “Violence, Reel to Reel”, Dec. 11, 1995, p. 47.

11. Ce listă clară, pe care o putem folosi ca ghid pentru urmărirea televizorului, ne dă Isus?

afsg26-11“Şi faptele firii pământeşti sunt cunoscute, şi sunt acestea: preacurvia, curvia, necurăţia, desfrânarea, închinarea la idoli, vrăjitoria, vrăjbile, certurile, zavistiile, mâniile, neînţelegerile, dezbinările, certurile de partide, pizmele, uciderile, beţiile, îmbuibările, şi alte lucruri asemănătoare cu acestea. Vă spun mai dinainte, cum am mai spus, că cei ce fac astfel de lucruri, nu vor moşteni Împărăţia lui Dumnezeu.” Galateni 5:19-21.

Answer: Scriptura este prea clară pentru a fi înţeleasă greşit. Dacă o familie ar renuţa la toate programele care prezintă sau acceptă oricare din păcatele de mai sus, ar fi prea puţin de urmărit la televizor. Dacă Isus ar veni să te viziteze, ce emisiuni de la televizor te-ai simţi bine să-I ceri să urmăriţi împreună? Toate celelalte programe probabil nu se potrivesc pentru a fi urmărite de un creştin.

*(C) Delegaţii de la presa universităţii Oxford şi reprezentanţii presei universităţii Cambridge, 1961, 1970. Folosită cu permisiune.

12. În aceste zile de mentalitate independentă şi hotărâtă, mulţi se simt întrutotul capabili să ia decizii spirituale fără ajutorul nimănui, nici al lui Isus. Ce spune Isus despre astfel de oameni?

afsg26-12Answer: Ascultaţi declaraţiile fără echivoc făcute de Isus: “Să nu faceţi dar cum facem noi acum aici, unde fiecare face ce-i place.” Deuteronomul 12:8. “Multe căi i se par bune omului, dar la urmă duc la moarte.” Proverbele 16:25. “Calea nebunului este fără prihană în ochii lui, dar înţeleptul ascultă sfaturile.” Proverbele 12:15. “Cine se încrede în inima [mintea] lui este un nebun.” Proverbele 28:26.

13. Ce avertizări solemne ne dă Isus privind exemplul şi influenţa vieţii noastre?

“Dar pentru oricine va face să păcătuiască pe unul din aceşti micuţi, care cred în Mine, ar fi mai de folos să i se atârne de gât o piatră mare de moară, şi să fie înecat în adâncul mării.” Matei 18:6. “Să nu faceţi nimic, care să fie pentru fratele vostru o piatră de poticnire sau un prilej de păcătuire.” Romani 14:13. ” Nici unul din noi nu trăieşte pentru sine.” Romani 14:7.

Answer: Toţi ne aşteptăm ca liderii, oamenii de influenţă, atleţii renumiţi şi alte personaje foarte cunoscute să pună bazele unui exemplu bun şi să-şi folosească influenţa în mod înţelept- ca să plătească aşa-numita “datorie către societate”. Dar, în lumea de azi, suntem adesea decepţionaţi de acţiunile iresponsabile şi dezgustătoare ale persoanelor proeminente. Isus declară clar în Romani 1:14 că creştinii, care Îl reprezintă pe EL şi împărăţia Sa, le datorează cu adevărat ceva celorlalţi. Şi avertizează în mod solemn, că acei creştini care nu ţin seama de influenţa şi de exemplul lor, ducându-i astfel pe oameni în rătăcire, nu vor intra în împărăţia Sa.

14. Care sunt principiile lui Isus de conduită privind îmbrăcămintea şi bijuteriile?

Answer:afsg26-14
A. Îmbrăcaţi-vă modest. Vezi 1 Timotei 2:9. Amintiţi-vă că lumea intră în viaţa noastră prin pofta firii pământeşti, pofta ochilor, şi lăudăroşia vieţii. (1 Ioan 2:16). Lipsa de modestie în îmbrăcăminte le implică pe toate trei şi este inacceptabilă pentru un creştin.

B. Puneţi deoparte podoabele şi bijuteriile. “Lăudăroşia vieţii” este marea problemă aici. Urmaşii lui Isus ar trebui să arate diferit. Felul cum arată ei le dă mărturie şi le trimite lumină altora (Matei 5:16). Bijuteriile atrag atenţia către eu şi îl înalţă. În Biblie ele sunt un semn al decăderii şi apostaziei. Când Iacov şi familia lui şi-au reconsacrat viaţa înainte lui Dumnezeu, ei şi-au îngropat bijuteriile în pământ. (Geneza 35:1, 2, 4). Când israeliţii erau gata să intre în ţara promisă, Domnul le-a poruncit să-şi lepede toate podoabele (Exodul 33:5, 6). În Isaia capitolul 3, Dumnezeu îi spune clar poporul Său că păcătuia (vers.9) prin purtarea de bijuterii (brăţări, inele, cercei, etc. aşa după cum sunt descrise în versetele 19-23). În Osea 2:13, Domnul spune că atunci când Israel L-a părăsit, a început să poarte bijuterii. În 1 Timotei 2:9 şi 1 Petru 3:3, Pavel şi Petru ne sfătuesc amândoi că poporul lui Dumnezeu nu trebuie să se împodobească cu aur, perle şi podoabe costisitoare. Notaţi, vă rog, că Petru şi Pavel vorbesc şi despre podoabele pe care Dumnezeu vrea ca poporul Său să le poarte: “Un duh blând şi liniştit” (1 Petru 3:4) şi “fapte bune” (1 Timotei 2:10). Isus trage concluzia simbolizând adevărata biserică în Apocalipsa 12:1 ca fiind o femeie curată îmbrăcată cu soarele (strălucirea şi neprihănirea lui Isus) iar biserica apostată ca o desfrânată împodobită cu aur, pietre preţioase şi perle (Apocalipsa 17:3, 4). Dumnezeu Îi cere poporului Său să se despartă de Babilon (Apocalipsa 18:2-4) şi de tot ce reprezintă el–incluzând bijuteriile care atrag atenţia la sine–şi în loc de aceasta să se îmbrace cu neprihănirea lui Isus. Când ne îndrăgostim de Isus, e o bucurie deplină şi o plăcere să trăim stilul Său de viaţă.

15. Ce legătură există între comportare, ascultare şi mântuire?

afsg26-15Answer: Ascultarea şi comportarea creştină sunt dovada, evidenţa, că sunt mântuit prin Isus Hristos (Iacov 2:20-26). De fapt, dacă stilul de viaţă al cuiva nu se schimbă după convertire, mai mult ca sigur că nu a fost o convertire adevărată. O persoană convertită îşi va găsi cea mai mare bucurie în a descoperi voia lui Isus în orice lucru şi în a-L urma cu bucurie oriunde îl conduce El.

Păziţi-vă de idolatrie
Prima epistolă a lui Ioan vorbeşte despre conduita creştină. La încheierea ei (1 Ioan 5:21), Isus ne avertizează prin servul Său, Ioan, să ne păzim de idoli. Domnul Se referă la orice se interpune sau îmi micşorează dragostea pentru El — cum ar fi muzica, moda, proprietăţile, împodobirea, forme rele de distracţie, etc. Roada naturală, sau rezultatul unei adevărate convertiri, este să urmez fericit pe Isus şi să adopt stilul Său de viaţă.

16. Trebuie să ne aşteptăm ca toţi să fie în favoarea unui stil de viaţă creştin?

afsg26-16Answer: Nu. Isus a spus că lucrurile lui Dumnezeu sunt o nebunie pentru omul firesc pentru că el nu are discernământ spiritual (1 Corinteni 2:14).Când Isus Se referă la conduită El prezintă principiile pentru cei care caută să fie conduşi de Spiritul Său. Poporul Său va fi recunoscător şi va urma sfatul Său cu bucurie. Alţii s-ar putea să nu-l înţeleagă sau să-l aprobe.

17. Cum s-ar simţi în ceruri o persoană care respinge standardele lui Isus pentru o conduită creştină?

Answer: O astfel de persoană s-ar simţi nefericită în ceruri. Ea se va plânge că acolo nu sunt cluburi de noapte, nici lichior, sau materiale pornografice, nici prostituate, nici muzică senzuală, nici cărţi obscene, şi nici jocuri de noroc. Cerul ar fi “iad” pentru cei care nu au dezvoltat o relaţie de dragoste cu Isus. De aceea standardele creştine nu au nici un sens pentru ei (2 Corinteni 6:14-17).

18. Cum pot să adopt şi să urmez aceste principii biblice fără să par fariseu, legalist sau că-i judec pe alţii?

afsg26-17Answer: În tot ce facem trebuie să avem un gând care să ne călăuzească: să ne exprimăm dragostea şi stima faţă de Domnul Isus (1 Ioan 3:22). Când Isus va fi înălţat şi descoperit oamenilor (Ioan 12:32), atunci ei vor fi atraşi către El. Singura noastră întrebare ar trebui să fie întotdeauna: “Îl va onora ceea ce fac pe Isus? Aş asculta asta, aş cânta asta, aş face asta, aş urmări asta, aş bea asta, aş cumpăra asta, aş citi asta, aş spune asta, sau aş merge acolo, dacă Isus ar fi aici în persoană cu mine?” Isus este cu tine şi cu mine (Matei 28:20) şi vede orice facem. Trebuie să simt prezenţa lui Isus în fiecare aspect şi activitate a vieţii. Când petrec timp cu El în mod conştiincios, devin asemena Lui (2 Corinteni 3:18). Atunci cei din jurul meu, vor răspunde aşa cum au făcut pe vreme ucenicilor: “s-au mirat; şi au priceput că fuseseră cu Isus.” Faptele Apostolilor 4:13. Creştinii care trăiesc în felul acesta nu vor deveni niciodată farisei, legalişti sau gata să judece. În zilele Vechiului Testament, poporul lui Dumnezeu era aproape tot timpul în apostazie pentru că aleseseră să trăiască precum vecinii lor păgâni, decât să urmeze stilul de viaţă deosebit prezentat de Dumnezeu pentru ei (Deuteronomul 31:16; Judecători 2:17; 1 Cronici 5:25; Ezechiel 23:30). Este la fel de adevărat şi astăzi. Nimeni nu poate sluji la doi stăpâni (Matei 6:24). Cei care se agaţă de lume şi de stilul ei de viaţă vor fi cu încetul modelaţi de Satana să adopte simţămintele şi dorinţele sale, programându-i astfel să fie pierduţi. Cei care urmează principiile lui Isus pentru conduita creştină vor fi schimbaţi după chipul Său şi pregătiţi să intre în ceruri. Nu există cale de mijloc.

19. Vreau să-L iubesc pe Isus atât de mult încât trăirea principiilor Sale într-o vieţuire creştină să fie o bucurie şi o delectare.