Fără cale de întoarcere

afsg27-coverAtunci când un paraşutist păşeşte pe marginea avionului şi sare de acolo, el ştie că nu exisă cale de întoarcere. A mers prea departe şi dacă uită să-şi lege paraşuta, nimic nu-l poate salva şi cu siguranţă va cădea către o moarte înspăimântătoare. Ce tragedie! Dar este ceva şi mai rău ce i se poate întâmpla cuiva. Este într-adevăr mult mai rău să ajungi în punctul în care nu mai există cale de întoarcere în relaţia ta cu Dumnezeu. Şi totuşi milioane se apropie de acest punct fără să aibă nici cea mai mică idee. S-ar putea să fii şi tu unul dintre ei? Care este păcatul atât de îngrozitor încât te poate duce către o asemenea soartă? De ce nu-l poate ierta Dumnezeu? Pentru un răspuns clar şi pătrunzător, dar în acelaşi timp plin de speranţă, petrece câteva minute cu acest fascinant Studiu Ghid.

1. Care este păcatul pe care nu-l poate ierta Dumnezeu?

“De aceea vă spun: Orice păcat şi orice hulă vor fi iertate oamenilor; dar hula împotriva Duhului Sfânt nu le va fi iertată.” Matei 12:31

Answer: Păcatul pe care nu-l poate ierta Dumnezeu este “blasfemia împotriva Duhului Sfânt”. Dar ce este “blasfemia împotriva Duhului Sfânt”? Oamenii au diferite concepţii privind acest păcat. Unii cred că este uciderea; alţii cred că dacă blestemi Duhul Sfânt; alţii uciderea unui copil nenăscut încă; alţii tăgăduirea lui Hristos; alţii o faptă oribilă, abominabilă, extrem de rea; iar alţii închinarea la un dumnezeu fals! Întrebarea următoare va arunca ceva lumină care să ne ajute să înţelegem această problemă importantă.

afsg27-22. Ce spune Biblia despre păcat şi blasfemie?

“De aceea vă spun: Orice păcat şi orice hulă vor fi iertate oamenilor.” Matei 12:31

Answer: Biblia spune în mod clar că orice fel de păcat şi hulă vor fi iertate. Deci niciunul din păcatele enumerate în răspunsul anterior nu e păcatul pe care Dumnezeu nu-l poate ierta. Nici o faptă de niciun fel nu constituie păcatul de neiertat..

Sună contradictoriu
Da, sună contradictoriu, dar amândouă declaraţiile următoare sunt adevărate:
A.Şi orice fel de păcat sau hulă vor fi iertate.
B. Blasfemia/hula sau păcatul împotriva Duhului Sfânt nu vor fi iertate.

Isus a făcut amândouă declaraţiile
Isus a făcut amândouă declaraţiile în Matei 12:31, aşa că nu este nici o greşeală aici. Ca să armonizăm aceste declaraţii trebuie să descoperim lucrarea Duhului Sfânt. Apropo, cuvântul “ghost” vine din engleza veche “ghast” şi înseamnă “spirit”.

3. Care este lucrarea Duhului sau Spiritului Sfânt ?

afsg27-3El [Spiritul Sfânt] va dovedi lumea vinovată în ce priveşte păcatul, neprihănirea şi judecata.” “Are să vă călăuzească în tot adevărul.” Ioan 16:8, 13.

Answer: Lucrarea Spiritului Sfânt este de a mă convinge de păcat şi de a mă călăuzi în tot adevărul. Spiritul Sfânt este unealta aleasă de Dumnezeu pentru convertire. Fără Spiritul Sfânt nimănui nu-i pare rău de păcat şi nimeni nu se converteşte vreodată.

4. Ce trebuie să fac pentru a fi iertat atunci când Spiritul Sfânt mă convinge de păcat?

“Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios şi drept, ca să ne ierte păcatele şi să ne curăţească de orice nelegiuire.” 1 Ioan 1:9.

Answer: Atunci când Spiritul Sfânt mă convinge de păcat, tebuie să-mi mărturisesc păcatele ca să fiu iertat. Dumnezeu nu doar că mă iartă atunci când I le mărturisesc dar mă şi curăţă în mod miraculos de orice nelegiuire. Dumnezeu mă aşteaptă şi este gata să mă ierte de oafsg27-4rice păcat pe care aş putea să-l săvârşesc (Psalmii 86:5), doar să-l mărturisesc şi să-l părăsesc.

5. Ce se întâmplă dacă nu-mi mărturisesc păcatele atunci când sunt convins de Duhul Sfânt?

“Cine îşi ascunde fărădelegile, nu propăşeşte, dar cine le mărturiseşte şi se lasă de ele, capătă îndurare.” Proverbele 28:13

Answer: Dacă nu-mi mărturisesc păcatele, Isus nu le poate ierta. Deci orice păcat nemărturisit este de neiertat până ce îl mărturisesc, pentru că iertarea vine întotdeauna în urma mărturisirii, niciodată înainte.

afsg27-5Să te împotriveşti Duhului Sfânt reprezintă un pericol teribil
E deosebit de periculos să I te împotriveşti Duhului Sfânt pentru că te conduce cu uşurinţă la respingerea Duhului Sfânt, ce constituie păcatul pe care Dumnezeu nu-l poate ierta. Înseamnă să ajungi în punctul în care nu mai este cale de întoarcere. Întrucât Duhul Sfânt este singurul care mă poate convinge, dacă-L resping mereu, cazul meu ajunge în cele din urmă fără speranţă. Acest subiect este atât de important încât Dumnezeu îl ilustrează şi îl explică în moduri diferite în Scriptură. Urmăriţi aceste explicaţii diferite pe măsură ce continuăm să explorăm acest Studiu Ghid.

6. Cum ar trebui să acţionez atunci când Duhul Sfânt mă convinge de păcat sau mă conduce la un nou adevăr?

Answer: Biblia spune:
A. “El ascultă de mine la cea dintâi poruncă .” Psalmii 18:44.
B. “Mă grăbesc, şi nu preget să păzesc poruncile Tale.” Psalmii 119:60.
C. “Iată că acum este vremea potrivită; iată că acum este ziua mântuirii.” 2 Corinteni 6:2.
D. “Şi acum, ce zăboveşti? Scoală-te, primeşte botezul, şi fii spălat de păcatele tale, chemând Numele Domnului.” Faptele Apostolilor 22:16.afsg27-6

Biblia declară în mod repetat că atunci când sunt convins de păcat, trebuie să-l mărturisesc pe loc. Şi atunic când descopăr un nou adevăr, trebuie să-l accept fără întârziere.

7. Ce avertizare solemnă ne dă Dumnezeu privind mijlocirea Duhului Sfânt?

afsg27-7“Duhul Meu nu va rămâne pururea în om.” Geneza 6:3

Answer: Dumnezeu ne avertizează în mod solemn că El nu va ruga la nesfârşit o persoană să se întoarcă de la păcat şi să asculte de Dumnezeu.

8. Când Se opreşte Duhul Sfânt din lucrarea Sa de a mijloci pe lângă o persoană?

afsg27-8“De aceea le vorbesc în pilde, pentru că ei, …măcar că aud, nu aud.” Matei 13:13.

Answer: Duhul Sfânt Se opreşte din a vorbi unei persoane atunci când aceasta devine surd la vocea Sa. Biblia spune că o astfel de persoană deşi auzind nu aude. Nu ajută la nimic să pui un ceas deşteptător în camera unui surd. El nu-l va auzi. Tot astfel, o persoană poate deveni surdă la ceasul deşteptător, atunci când în mod repetat îl opreşte şi nu se scoală. În cele din urmă vine ziua în care nu mai aude ceasul sunând.

Nu respingeţi Duhul Sfânt
Continuând să-L ignor, va veni o zi în care Duhul Sfânt îmi va vorbi şi eu nu-L voi mai auzi. În acea zi, Duhul va pleca de la mine plin de tristeţe, pentru că am devenit surd la rugăminţile Sale. Am trecut de punctul în care nu mai există cale de întoarcere. Ce avertizment solemn şi cutremurător! Nu te împotrivi glasului Duhului Sfânt!

9. Prin Duhul Sfânt, Dumnezeu aduce lumină (Ioan 1:19) şi convingere de păcat (Ioan 16:8) fiecărei persoane de pe pământ. Ce trebuie să fac atunci când primesc lumină de la Duhul Sfânt?

afsg27-9“Dar cărarea celor neprihăniţi este ca lumina strălucitoare, a cărei strălucire merge mereu crescând până la miezul zilei. Calea celor răi este ca întunericul gros.” Proverbele 4:18, 19. “Umblaţi ca unii care aveţi lumina, ca să nu vă cuprindă întunericul.” Ioan 12:35.

Answer: Regula Bibliei este că atunci când Duhul Sfânt îmi aduce o nouă lumină sau convingere de păcat, trebuie să acţionez pe dată– să ascult fără întârziere. Dacă ascult şi umblu în lumină pe măsură ce o primesc, Dumnezeu va continua să-mi dea lumină. Dacă refuz, voi pierde şi lumina pe care o am şi voi fi lăsat în întunerec. Întunerecul care vine în urma unui refuz constant şi al refuzului final de a urma lumina este rezultatul respingerii Duhului şi mă lasă fără nici o speranţă.

10. Poate orice păcat deveni păcatul împotriva Duhului Sfânt?

Answer: Da, dacă refuz în mod constant să mărturisesc şi să părăsesc oricare păcat, voi ajunge surd la rugăminţile Duhului Sfânt şi astfel voi ajunge în punctul fără întoarcere. Avem mai jos câteva exemple biblice:

afsg27-10A. Păcatul de neiertat al lui Iuda a fost pofta (Ioan 12:6). De ce?Oare pentru că Dumnezeu nu l-a putut ierta? Nu! A devenit de neiertat doar pentru că Iuda a refuzat să asculte de Duhul Sfânt şi să-şi mărturisească păcatul poftei. În cele din urmă deveni surd la vocea Duhului.

B. Păcatele de neiertat ale lui Lucifer au fost mândria şi înălţarea de sine (Isaia 14:12-14). Dumnezeu poate să ierte aceste păcate. Lucifer putea fi iertat şi curăţit, dar el a refuzat să asculte până ce nu a mai putut auzi vocea Duhului.

C. Păcatul de neiertat al fariseilor a fost refuzul de a-L accepta pe Isus ca Mesia (Marcu 3:22-30). Ei au fost convinşi în mod repetat, cu oconvingere adâncă, din suflet, că Isus era Mesia–Fiul viului Dumnezeu din ceruri. Dar ei şi-au împietrit inimile şi au refuzat cu încăpăţânare să-L accepte ca Domn şi Mântuitor. În cele din urmă au devenit surzi la vocea Duhului. Apoi, într-o zi, după altă minune făcută de Isus, fariseii au spus mulţimii că Isus primise această putere de la diavol. Hristos le-a spus pe dată că atribuind puterea Sa făcătoare de minuni diavolului, indica tocmai faptul că trecuseră de punctul la care nu mai exstă cale de întoarcere şi au hulit împotriva Duhului Sfânt. Dumnezeu i-ar fi iertat cu bucurie şi ar fi putut să-i ierte iar. Dar ei au refuzat până ce s-au împietrit, devenind surzi la glasul Duhului Sfânt care nu mai putea să ajungă la ei.

Nu pot alege consecinţele
Atunci când Duhul face apel la inima mea, pot alege sa răspund sau să refuz, dar nu pot alege consecinţele. Acestea au fost fixate. Dacă răspund constant, voi deveni ca Isus. Duhul Sfânt mă va sigila, Îşi va pune semnul pe fruntea mea, ca fiind copil al lui Dumnezeu (Apocalipsa 7:2, 3), şi astfel voi avea un loc asigurat în împărăţia cerească a lui Dumnezeu. Dar dacă voi refuza tot timpul să răspund, voi întrista pe Duhul Sfânt care Se va îndepărta şi mă va părăsi pentru totdeauna, sigilându-mi soarta pentru veşnicie. Ce avertisment solemn împotriva ignorării Duhului Sfânt!

11. Ce rugăciune arzătoare a înălţat regele David, după ce a comis acel teribil păcat dublu – adulter şi crimă?

afsg27-11“şi nu lua de la mine Duhul Tău cel Sfânt.” Psalmii 51:11.

Answer: El L-a rugat pe Dumnezeu să nu ia de la el Duhul Său cel Sfânt. De ce ? Pentru că David ştia că dacă Duhul Sfânt îl părăsea, din acel moment era pierdut. El ştia că numai Duhul Sfânt îl putea conduce la pocăinţă şi restaurare şi tremura la gândul de a deveni surd la vocea Sa. Biblia ne spune în alt loc că Dumnezeu l-a lăsat în cele din urmă pe Efraim în pace pentru că se alipise de idoli (Osea 4:17) şi nu mai asculta de vocea Duhului. Cel mai tragic lucru care i se poate întâmpla cuiva este ca Dumnezeu să Se întoarcă de la el şi să-l lase în pace. Nu lăsa ca acest lucru să ţi se întâmple şi ţie!

12. Ce poruncă serioasă şi solemnă îi dădea Pavel bisericii din Tesaloniceni?

“Nu stingeţi Duhul. ” 1 Tesaloniceni 5:19

afsg27-12Answer: Stăruinţa Duhului Sfânt este ca un foc care arde în mintea şi în inima cuiva. Păcatul are acelaşi efect asupra Duhului Sfânt pe care îl are apa asupra focului. Atunci când ignorăm Spiritul Sfânt şi continuăm o viaţă de păcat turnăm apă peste focul Duhului Sfânt. Cuvintele minunate ale lui Pavel către tesaloniceni ni se aplică şi nouă azi. Nu stingeţi focul Duhului Sfânt prin refuzul repetat de a asculta de vocea Sa. Dacă focul se stinge, am trecut de punctul la care nu mai este cale de întoarcere.

Orice păcat poate stinge focul
Orice păcat nemărturisit şi nepărăsit va stinge în cele din urmă focul Duhului Sfânt. Poate fi refuzul de a păzi ziua a şaptea, Sabatul sfânt al lui Dumnezeu. Poate fi folosirea tutunului. Poate fi neputinţa de a ierta pe cei care te-au trădat sau rănit în vreun fel. Poate fi imoralitatea. Poate fi reţinerea zecimii. Refuzul de a asculta de vocea Duhului în orice domeniu toarnă apă peste focul Duhului Sfânt. Nu stingeţi Duhul. Nu există tragedie mai mare.

13. Ce altă declaraţie şocantă, aproape de neconceput le-a făcut Pavel credincioşilor din Tesalonic?

“şi cu toate amăgirile nelegiuirii pentru cei ce sunt pe calea pierzării, pentru că n-au primit dragostea adevărului ca să fie mântuiţi. Din această pricină, Dumnezeu le trimite o lucrare de rătăcire, ca să creadă o minciună: pentru ca toţi cei ce n-au crezut adevărul, ci au găsit plăcere în nelegiuire, să fie osândiţi.” 2 Tesaloniceni 2:10-12.

Answer: Ce cuvinte puternice şi şocante! Dumnezeu declară că cei care refuză să primească adevărul şi convingerea adusă de Duhul Său Cel Sfânt (după ce Duhul Se va îndepărta de ei) vor ajunge să primească drept adevăr o puternică înşelătorie şi vor crede că minciuna este adevăr. Ce gând solemn!!

14. Ce experienţă dureroasă vor trăi în ziua judecăţii cei cărora li s-au trimis aceste înşelăciuni puternice?

afsg27-14“Mulţi Îmi vor zice în ziua aceea: ‘Doamne, Doamne! N-am prorocit noi în Numele Tău? N-am scos noi draci în Numele Tău? Şi n-am făcut noi multe minuni în Numele Tău?’ Atunci le voi spune curat: ‘Niciodată nu v-am cunoscut; depărtaţi-vă de la Mine, voi toţi care lucraţi fărădelege.'” Matei 7:22, 23.

Answer: Cei care plâng ‘Doamne, Doamne’ vor fi şocaţi şi stupefiaţi să descopere că au fost aruncaţi afară. Ei erau absolut convinşi că vor fi mântuiţi. Isus le va aduce fără îndoială aminte atunci de acel timp crucial din viaţa lor când Duhul Sfânt le-a adus adevăruri noi şi convingere. Era perfect clar şi perfect adevărat. I-a ţinut treji nopţi întregi, tulburaţi şi luptându-se să ia o hotărâre. Cum mai ardea inima în ei! În cele din urmă, ei şi-au zis: “Nu!” Şi au refuzat să asculte mai departe de vocea Duhului Sfânt. Şi apoi a venit o înşelăciune puternică care i-a făcut să se simtă mântuiţi. Poate vreun om să înfrunte o tragedie mai mare?

15. Ce cuvinte anume de avertizare ne dă Isus pentru ca să ne ajute să evităm a crede că suntem mântuiţi când de fapt suntem pierduţi?

afsg27-15“Nu orişicine-Mi zice: ‘Doamne, Doamne!’ va intra în Împărăţia cerurilor, ci cel ce face voia Tatălui Meu care este în ceruri.” Matei 7:21.

Answer: Isus a avertizat solemn că nu toţi cei care se simt mântuiţi vor intra în împărăţia Sa, ci mai degrabă doar cei care fac voia Sa. Toţi dorim asigurarea că suntem mântuiţi. Este un impertiv divin. Cu toate acestea, există o ofertă de siguranţă falsă care a pătruns în toată creştinătatea de azi, promiţându-le oamenilor mântuirea în timp ce ei continuă să trăiască în păcate şi nu manifestă nici cel mai mic semn de schimbare a stilului de viaţă.

Pastori alarmaţi
Din ce în ce mai mulţi conducători religioşi proeminenţi sunt alarmaţi că atât de multe biserici sunt pline până la refuz cu oameni care simt această “siguranţă” dar de fapt nu au fost schimbaţi de Isus Hristos, şi nici nu-L ascultă.

Isus lămureşte problema
Isus spune că adevărata siguranţă este doar pentru cei care fac voia Tatălui. Atunci când Îl accept pe Isus ca Domn şi Conducător al vieţii mele, stilul meu de viaţă se va schimba radical. Voi deveni o făptură nouă (2 Corinteni 5:17). Voi păzi cu plăcere poruncile Sale, voi face voia Lui (Ioan 14:15) şi Îl voi urma cu bucurie oriunde mă va conduce ( 1 Petru 2:21). Puterea fantastică a învierii Sale (Filipeni 3:10) mă transformă după chipul Său (2 Corinteni 3:18). Pacea Sa minunată îmi inundă viaţa (Ioan 14:27). Cu Isus locuind în mine prin Duhul Său (Efeseni 3:16, 17), ” Pot totul” (Filipeni 4:13) şi “nimic nu ar fi cu neputinţă.” (Matei 17:20).

Adevărata siguranţă fabuloasă faţă de siguranţa contrafăcută
Pe măsură ce merg acolo unde mă conduce Mântuitorul, El îmi promite că nimeni nu mă va smulge din mâna Sa (Ioan 10:28) şi că mă aşteaptă cununa vieţii (Apocalipsa 2:10). Ce asigurare minunată, glorioasă şi adevărată le dă Isus urmaşilor Săi! Siguranţa promisă în oricare alte condiţii este contrafăcută. Îi va conduce pe oameni la bara judecăţii din ceruri, simţindu-se mântuiţi, pe când de fapt, ei sunt pierduţi. (Proverbele 16:25).

16. Care este făgăduinţa binecuvântată a lui Dumnezeu pentru urmaşii Săi credincioşi care L-au ăncoronat ca Domn al vieţii lor?

afsg27-16“Acela care a început în voi această bună lucrare, o va isprăvi până în ziua lui Isus Hristos.” “Căci Dumnezeu este Acela care lucrează în voi, şi vă dă, după plăcerea Lui, şi voinţa şi înfăptuirea.” Filipeni 1:6; 2:13.

Answer: Lăudat să fie Dumnezeu! Celor care Îl fac pe Isus Domnul şi Stăpânul vieţilor lor le sunt promise minunile lui Isus care îi vor conduce în siguranţă în împărăţia Sa veşnică. Nimic nu poate fi mai bun!

17. Ce altă făgăduinţă minunată ne face Isus tuturor?

“Iată Eu stau la uşă, şi bat. Dacă aude cineva glasul meu şi deschide uşa, voi intra la el, voi cina cu el, şi el cu Mine.” Apocalipsa 3:20.

afsg27-17Answer: Isus ne promite să intre în viaţa noastră atunci când Îi vom deschide uşa. Isus este cel care bate la uşa ta şi a mea prin Duhul Sfânt. El –Regele regilor, Mântuitorul lumii — Îşi ia timp de la conducerea universului ca să vină la tine şi la mine pentru vizite regulate pline de dragoste şi prietenie, de călăuzire plină de grijă şi de sfătuire. Ce nebunie, ce calamitate de necrezut, să fim vreodată atât de ocupaţi sau atât de lipsiţi de interesul de a forma o prietenie caldă, de durată, plină de iubire cu Isus. Prietenii apropiaţi ai lui Isus nu vor fi în pericol de a fi refuzaţi în ziua judecăţii. Isus le va ura personal un bun-venit în împărăţia Sa. (Matei 25:34).

18. M-am hotărât să deschid mereu uşa atunci când Isus bate la inima mea şi voi fi mereu dornic să merg acolo unde mă conduce El.

afsg27-18Cuvânt de rămas bun
Acesta este ultimul Studiu Ghid din seria noastră de 27. Dorinţa noastră plină de dragoste este să fi fost condus în prezenţa lui Isus şi să fi experimentat o nouă şi fantastică relaţie cu El. Sperăm că vei merge mai aproape de El în fiecare zi şi că în curând te vei alătura grupului fericit care va fi luat în împărăţia Sa binecuvântată la venirea Sa. Dacă nu ne vom întâlni pe acest pământ, hai să ne întâlnim pe nori în acea mare zi.

Te rugăm să ne suni sau să ne scrii dacă putem să te ajutăm cu ceva în călătoria ta către ceruri.