10. Sigiliul lui Dumnezeu din Apocalips

Studiul 10
SIGILIUL LUI DUMNEZEU DIN APOCALIPS

Vei fi surprins sã afli cã Dumnezeu are un semn special, un sigiliu sau o pecete pe care el o aseazã asupra poporului Sãu?
Vei fi uimit sã afli cã, dacã o persoanã nu poartã acest semn la revenirea lui Isus El nu va putea sã intre în Împãrãtia lui Dumnezeu?
Vei fi socat sã descoperi cã multi oameni sunt în totalã necunostintã de semnul lui Dumnezeu si astfel îl ignorã?
Vei fi atât de uimit sã descoperi cã unul din mãretele scopuri din prim-planul Apocalipsului este de a identifica si a restaura semnul lui Dumnezeu pentru poporul Sãu?

Ei bine, cât ar pãrea de incredibil, afiramatiile facute mai sus sunt adevarate! Putine lucruri sunt la fel de importante pentru Dumnezeu ca semnul Sãu. Si, în mod tragic, când Dumnezeu priveste la majoritatea din poporul Sãu de astãzi, El nu poate decât sã spunã: “Semnul lipseste…” Ar fi dificil sã descoperi un subiect mai important pentru studiu. Este nevoie sã te rogi mult timp în timp ce iei în consideratie aceastã problemã atât de vitalã.

SIGILIUL LUI DUMNEZEU PENTRU PROTECTIE

1.De ce amânã Dumnezeu distrugerea finalã a pãmântului? Apoc.7:1-3

Notã: Evrei 1:13,14 aratã clar cã îngerii sunt spirite lucrãtoare trimise de Dumnezeu ca sã lucreze pentru poporul Sãu de pe pãmânt. Aceste duhuri sunt îngeri care lucrezã în patru perioade de timp foarte importante si în legãturã cu evenimente speciale prin care poporul lui Dumnezeu trebuie sa treaca, începând cu biserica din Noul Testament.

“Nu vãtãmati  ________________________ pânã nu vom pune __________________ pe __________________ ___________________ ____________________ nostru.”

Notã: Dumnezeu nu va permite vânturilor finale ale rãzboilui sã aducã o distrugere totalã asupra pãmântului pânã ce poporul Lui nu a primit sigiliul Sãu. Vânturile în profetie reprezintã rãzboaie, vãrsãri de sânge, distrugere (Ieremia 25:31-33; 49:36-37).

2.Cât de larg se va proclama solia lui Dumnezeu despre sigiliul Sãu? Apoc.14:6
“…oricãrui  ___________, oricãrei _____________, oricãrei ________________ si oricãrui ________________ .”

Notã: Noi vom descoperi cã sigiliul sau semnul lui Dumnezeu este o parte importantã din Solia celor trei îngeri din Apocalipsa 14:6-12, care va proclamatã în întreaga lume cu o mare putere chiar înainte de revenirea lui Isus. Aminteste-ti cã “sigiliul”, “semnul” sau “pecetea” sunt folosite în Scripturã ca notiuni interschimbabile (Romani 4:11; Ezechiel 9:4; Apoc.7:2,3).

3.Cum este folosit simbolic sigiliul în Scripturã? Romani 4:11; Ezechiel 9:4; Apoc.7:2-3; Efeseni 4:30
“O ____________ a acelei neprihãniri care se capãtã prin credintã.” “Sã nu întristati pe ___________ _____________ al lui Dumnezeu prin care ati fost ________________ …” .

Notã: Sigiliul poate reprezenta adevãrul sau cerinta lui Dumnezeu. Un sigiliu poate indica apartenenta la Dumnezeu si aprobarea Lui.

UN SIGILIU AL GUVERNARII
4.Care trei lucruri sunt continute de un sigiliu guvernamental?

Notã: Sigiliile guvernamentale sunt folosite pentru a identifica oficial si a legaliza  documente. Unele sigilii arata:
a.Numele.
b.Titlul.
c.Teritoriul pe care-l stãpâneste conducãtorul natiunii.

5.Care este sigiliul lui Dumnezeu identificat în Legea Lui cea sfântã? Exod 20:8-11
“Dar ziua a ______________ este ziua de _______________ închinatã ______________ Dumnezeului tãu….. Cãci în sase zile  ____________ Domnul ___________, ___________ si _______________ ….”

Notã: Porunca a IV-a este sigiliul lui Dumnezeu prezentat în cele Zece Porunci, deoarece ea contine cele trei caracteristici esentiale pentru un sigiliu:
a.Numele lui Dumnezeu: “Domnul Dumnezeul tãu”
b.Titlul lui Dumnezeu de Creator: “El a fãcut”
c.Teritoriul lui Dumnezeu: “cerurile si pãmântul si marea”.

SIGILIUL REMARCABIL AL LUI DUMNEZEU

6.Care este semnul sau sigiliul puterii creatoare si mântuitoare a lui Dumnezeu? Exod 31:17; Ezechiel 20:12; Apoc.4:10-11.
_____________________ este semnul cã Dumnezeu este Creator si Mântuitor.

Notã: Dumnezeu Însusi a facut Sabatul la timpul creatiunii si Dumnezeu declarã Sabatul ca fiind un semn al creatiunii Lui si al puterii Lui mântuitoare.

7.Unde va fi pus sigiliul lui Dumnezeu pe o persoanã? Apoc.7:3
“Pe ___________________ lor”

Notã: Fruntea reprezintã mintea: noi servim Domnului cu mintile noastre (Romani 7:25). Astfel, atunci când noi consimtim sã pãzim Sabatul lui Dumnezeu, noi suntem marcati sau sigilati în mintile noastre, reprezentate prin fruntile noastre.

SABATUL SFÂNT AL LUI DUMNEZEU

8.Când a fãcut Dumnezeu Sabatul? Geneza 2:1-4
“Astfel au fost sfârsite _____________ si __________________ si toatã ostirea lor.”

Notã: Dupã cele sase zile de creatiune Dumnezeu a fãcut Sabatul zilei a Saptea.

9.Din ce a fãcut Dumnezeu Sabatul? Exod 20:10
“Dar ________________ a saptea este Sabatul”

Notã: Dumnezeu a fãcut Sabatul dintr-o zi de 24 de ore – a saptea zi. El este fãcut din timp si timpul este ceea ce te ajutã sã dezvolti o prietenie adevãratã cu Domnul. El îmi oferã 24 de ore pe sãptãmânã din timpul Lui nepretuit, asa încât El si eu sã utem deveni prieteni mai apropiati. Cum as putea sa ignor o astfel de ofertã?

10.Ce a fãcut Dumnezeu pentru a transforma Sabatul într-o zi deosebitã? Geneza 2:2-3
“… si în ziua a saptea S-a ___________________ … Dumnezeu a ____________________ ziua a saptea si a _____________________ …”

Notã: “A sfinti” înseamnã a pune deoparte pentru o lucrare sfântã.

11.Când Dumnezeu binecuvânteazã, pentru cât timp este aceasta? 1 Cronici 17:27
“este binecuvântat pentru _________________ !”

12.Pentru cine a fãcut Dumnezeu Sabatul? Marcu 2:27-28
“Sabatul a fost fãcut pentru ___________ .”

Notã: Unii spun cã Sabatul a fost fãcut pentru evrei si nu pentru pãgâni, dar Isus spune cãã a fost fãcut pentru toatã omenirea, pentru orice popor de pretudindeni de la începutul timpului.

13.Ce poruncã este datã în legãturã cu Sabatul? Exod 20: 8-11

“Adu-ti aminte de ziua de odihnã ca ____________________________.”

Notã: Aceastã poruncã este atât de clarã încât o personaã ar trebui sã facã sfortãri deosebite pentru a o întelege gresit. Ea este singura din cele zece porunci care începe cu cuvântul : “aminteste-ti”. Dumnezeu a vãzut cã oamenii uitã usor.

SABATUL NOULUI TESTAMENT

14.Au fost vreodatã abrogate Cele Zece Porunci? Luca 16:17

Nu! “Este mai lesne sã treacã ______________ si ______________, decât _____________ o singurã ___________________ de slovã din lege.”

Notã : Legea lui Dumnezeu si poruncile Lui sunt acelasi lucru ( Matei 5:17-19; Romani 13:8-10)

15.Care zi a fost pãzitã de Domnul Isus si de Pavel? Luca 4:16; Fapte 17:2
“Ziua ___________________ “

16.Cum trebuie sã mã influenteze ideea cã Isus a pãzit Sabatul? 1 Petru 2:21

Ar trebui sã urmez exemplul __________________ .

17.Au pãzit crestinii dintre neamuri Sabatul? Fapte 13:42
Raspuns : __________________ .

Notã : Versetul 43 aratã cã neamurile au pãzit Sabatul si ei erau, de asemenea, sub har.

18. A plãnuit Isus pentru ucenicii Lui sã pãzeascã Sabatul dupã învierea Lui? Matei 24:20

Da! El i-a învãtat sã se roage ca fuga lor sã nu fie într-o zi de ______________ .

Notã: Când Isus a fãcut aceastã afirmatie El stia cã Ierusaimul va fi distrus dupã aproape 40 de ani, asa încât El se astepta în mod clar ca ei sã pãzeascã încã Sabatul la 40 de ani dupã învierea Sa.

POPORUL LUI DUMNEZEU IDENTIFICAT

19.Cum se referã Aocalipsul la aceia care vor fi mântuiti? Apoc.14:12; Apoc.12:17

Ei sunt poporul care “________________   ___________________ lui Dumnezeu si ____________________ lui Isus.”

Notã: Aceasta include pãzirea Sabatului pentru cã Legea include porunca a IV-a (Exod 20:8-11)

20. De ce este cãlcarea poruncilor lui Dumnezeu sau a Legii atât de serioasã? 1 Ioan 3:4; Romani 6:23

Deoarece cãlcarea Legii lui Dumnezeu este _____________ si plata pãcatului este _____________ .

21.Ce pãcat numeste în mod deosebit Dumnezeu? Isaia 58:1; 13

El spune cã ei au cãlcat în picioare ______________________ .

Notã: Dumnezeu numeste pãcat cãlcarea Sabatului. În zilele lui Isaia ei cãlcau în picioare Sabatul sfânt al lui Dumnezeu, care este semnul Lui sau sigiliul. Oamenii de astãzi fac acelasi lucru serios. Porunca Lui este “Strigati tare!” si sa le explicati Sabatul. Isus, Pãstorul cel Bun, stie cã oile Lui iubitoare Îl vor urma cu bucurie în pãzirea Sabatului atunci când ei îl vor întelege, pentru cã ei îl iubesc si doresc sa-I facã Lui plãcere.

22.Care zi va fi pãstratã de cei finti pe Noul Pãmânt? Isaia 66:22,23

_________________________________

23.Care trebuie sã fie motivatia mea pentru a asculta de poruncile lui Dumnezeu? Ioan 14:15

Iubirea fatã de _______________________ .

24.Ce trebuie sa fac pentru a mã închina lui Dumnezeu ca unui Creator? Exod 20:8-11

“Adu-ti aminte de ziua __________________ ca s-o _________________, cãci în sase zile a fãcut Domnul ___________________ si ________________________ “.

Notã: Dumnezeu porunceste ca sã pãzesc Sabatul sfânt ca o dovadã cã eu Îl accept si mã închin Lui ca unui Creator.

25.De ce trebuie sã fie pãzirea Sabatului un lucru foarte plãcut si de dorit? Marcu 2:28

Pentru cã Sabatul este ziua ______________________ .

Notã: Adu-ti aminte! Isus a creat totul în cooperare cu Tatãl Sãu (Ioan 1:1-3. 10. 14; Evrei 1: 1-2; Efeseni 3:9; Coloseni 1:13-17). Aceasta desigur include Sabatul biblic al zilei a saptea. Sabatul este o zi plinã de bucurie si de fericire pentru crestini, pentru cã în centru este Isus. Este ziua LUI. El reprezintã puterea LUI de a crea, iubirea LUI, puterea LUI de a mântui din pãcat si minunile LUI.
Si lucrul cel mai impresionant dintre toate este cã Isus a pus aceastã minunatã zi deoparte ca sã fie cu noi si sã ne ajute ca sã devenim ca El!
Isus în Eden a dat oamenilor douã institutii minunate ca sã-i facã pe oameni fericiti la modul superlativ – cãsãtoria si Sabatul. El trebuie deseori sã lãcrimeze pentru cã atât de multi oameni de astãzi ignorã si folosesc în mod gresit aceste douã daruri pline de iubire si astfel sfârsitul este o viatã de mizerie si de nenorociri…

26.În Ioan 14:15 Isus spune: “Dacã Mã iubiti, veti pãzi poruncile Mele.”
Il iubesti pe Isus destul ca sã pãzesti toate poruncile Sale acum?

Raspuns : _________________________________ .