Ghidul 26 – Foaia de raspunsuri

Studiul Bibliei ne-a arătat că această lume haotică se va sfârși; Dumnezeu Însuși o va curăți de toate lucrurile care o distrug. Dumnezeu a promis să facă toate lucrurile noi. Nu există îndoială că acestea vor avea loc la venirea Domnului nostru Isus Hristos, poate chiar în zilele noastre. Ați dori să studiați mai profund […]

Ghidul 26 – Alta viata, in cele din urma

Războiul se desfășoară cu trufie! Cu furie deosebită! Și ești amestecat în el! Sfânta Scriptură spune:“Și balaurul mâniat pe femeie, s-a dus să facă război cu rămășița seminței ei, care păzesc poruncile lui Dumnezeu și țin mărturia lui Isus” Apocalips 12:17.În trecutul îndepărtat, mai înainte ca lumea noastră să fi fost creată, Dumnezeu-Tatăl și Dumnezeu-Fiul […]

Ghidul 25 – In vremuri ca acestea?

Un fulger de lumină mai strălucitoare ca o mie de sori a luminat nisipurile din deșertul New Mexico într-o dimineață devreme în 1945. Un om de știință care asista, a vărsat lacrimi și a exclamat: “Doamne, am creat iadul!” Lumea n-a mai fost aceeași din dimineața aceea. Am intrat într-o eră nouă, poate ultima eră […]

Ghidul 24 – Foaia de raspunsuri

1. Hristos este temelia singurei biserici adevărate.__________ adevărat __________ fals2. Trageți o linie între cuvintele înrudite din cele două coloane de mai jos:femeia                                      Hristossoarele                                     Satancopilul de parte bărbătească       bisericabalaurul                                    Evanghelia3. Puneți un X înaintea fiecărei declarații care descrie în mod corect Biserica adevărată a “rămășiței” din aceste zile de pe urmă ale istoriei pământului.__________ Ei […]

Ghidul 24 – Pot eu gasi biserica adevarata a lui Dumnezeu?

Statistici recente arată că în Statele Unite sunt circa 240 de organizații religioase, iar în lume sunt peste 500. Sunt 580 de milioane de romano-catolici, 218 milioane de protestanți, 125 de milioane de ortodocși, 493 de milioane de mahomedani, 371 de milioane de confucianiști, 177 de milioane budiști, 436 de milioane de hinduși, 54 de […]

Ghidul 23 – Foaia de raspunsuri

Citiți Ghidul 23 ALTĂ‚ VIAŢĂ‚, apoi completați Foaia de Răspunsuri.Numărul fiecărei întrebări din Foaia de Răspunsuri corespunde cu numărul secțiunii din ghidul cu același număr, unde se găsește răspunsul.Dacă vi se pare grea vreo întrebare, recitiți secțiunea respectivă din ghid mai înainte de a răspunde.Dacă următoarele declarații sunt adevărate, încercuiți DA; dacă sunt false, încercuiți […]

Ghidul 23 – Pastrandu-mi sufletul nemanjit

Trei tineri fuseseră luați prizonieră de un monarh oriental. Duși la școala de la palat, ei erau pregătiți pentru serviciul împăratului. Când au fost confruntați cu practici păgânești, care erau o violare a principiilor lor religioase, ei s-au rugat ca Dumnezeu să le păzească sufletul de rău. Neținând cont de posibilitatea unei pedepse severe, ei […]

Ghidul 22 – Foaia de raspunsuri

Citiți ALTĂ‚ VIAŢĂ‚, Ghidul 22, apoi completați Foaia de Răspunsuri.1. După ce citiți secțiunea 1 din Ghidul 22, Altă Viață, subliniați cuvintele care completează corect următoarele propoziții:Isus a fost botezat prin (stropire) (scufundare).Isus a fost botezat (ca un exemplu pentru noi) (ca o recunoaștere a păcatelor Lui).2. Puneți un X înaintea fiecărei declarații adevărate:__________ scufundarea […]

Ghidul 22 – Botezul lui Isus si botezul nostru

Înainte ca Hristos să se înalțe la cer, El a dat ucenicilor Lui marea însărcinare:“Duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i în Numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Și învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit. Și iată că Eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârșitul veacului” Matei 28:19,20.Adevărata […]

Ghidul 21 – Foaia de raspunsuri

Citiți ALTĂ‚ VIAŢĂ‚ Ghidul 21, apoi completați Foaia de Răspunsuri.Declarațiile de mai jos reprezintă rezumatul învățăturilor din fiecare secțiune a ghidului 21. Dacă vreuna dintre ele nu este destul de clară, întoarceți-vă la Ghidul 21. Nu sunt răspunsuri de dat la această lecție.1. Satan este autorul credinței că sufletul omului nu moare. El a spus […]

Pagini: Înapoi 1 2 3 4 5 6 Înainte