Întâlnire cu profeția Bibliei – 11

   În întîlnirile pe care le-am avut până acum am studiat profeții din cartea lui Daniel. În următoarele ocazii ne propunem să cercetăm profețiile cuprinse în cartea Apocalipsa. Aceste două cărți se referă la aceleași două subiecte și se explică una pe alta. Ambele prezintă necazurile pe care poporul lui Dumnezeu le întâmpină de-a lungul […]

Întâlnire cu profeția Bibliei – 10

  În lecția noastră precedentă am studiat despre cele 2300 de seri și dimineți. Am înțeles că fiecare seară și dimineață reprezintă un an, deci în total profeția acoperă o perioadă de 2300 de ani. Primii 483 de ani s-au scurs până la ungerea lui Mesia, în anul 27 d. Hristos. Vom verifica dacă într-adevăr […]

Întâlnire cu profeția Bibliei – 09

   Să recapitulăm ceea ce am învățat în ultimele studii. Am aflat despre lucrarea cornului cel mic. Apoi am studiat despre curățirea Sanctuarului ceresc de păcatele înregistrate. În acest studiu vom parcurge cel mai important timp profetic ce există în Biblie, cele 2300 de zile din Daniel 8:14. Ele indică începerea curățirii Sanctuarului.    1.  […]

Întâlnire cu profeția Bibliei – 08

   Când am studiat Daniel 8:14, ne-au atras atenția următoarele cuvinte: “până vor trece două mii trei sute de seri și dimineți; apoi Sfântul Locaș va fi curățit!”. În lecția anterioară am învățat că Sanctuarul pământesc a fost construit de Moise, după modelul Sanctuarului ceresc. Serviciile care aveau loc în Sanctuarul construit de Moise au […]

Întâlnire cu profeția Bibliei – 07

   În lecțiile anterioare am aflat că Daniel capitolul 8 prezintă Sanctuarul ca fiind ținta atacurilor cornului cel mic. În profeție, cornul cel mic reprezintă Roma în cele două faze: păgână și papală.    Astăzi vom studia Sanctuarul pământesc și cel ceresc. Scopul studiului este de a prezenta fiecare serviciu din Sanctuar. Vom vedea că […]

Întâlnire cu profeția Bibliei – 06

   Isus Hristos a venit să descopere Adevărul. Prin viața, moartea și învierea Sa, El a demonstrat iubirea lui Dumnezeu față de oameni.    Satana lucrează prin intermediul înșelăciunii. El ne face să credem că ne aflăm pe drumul cel bun când, de fapt, suntem pe un drum greșit. Amăgirile lui sunt atât de subtile […]

Întâlnire cu profeția Bibliei – 05

   Așa cum am învățat în lecția anterioară, capitolele 2, 7 și 8 din Daniel se referă la aceeași perioadă de timp. Capitolul 8 conține un nou subiect – Sanctuarul, Locașul Sfânt. În acest studiu vom înțelege ce este acest Locaș Sfânt. Vom vedea cum o mare putere l-a “călcat în picioare” și modul în […]

Întâlnire cu profeția Bibliei – 04

   Profeția din Daniel capitolul 7 se referă la aceeași periodă de timp cu cea din capitolul 2, dar oferă mai multe detalii. În capitolul 2, împăratul a avut un vis care a fost interpretat de Daniel. În capitolul 7, Daniel însuși are o viziune. Profeția nu este sub forma unui chip, ci a unor […]

Întâlnire cu profeția Bibliei – 03

   Cartea lui Daniel conține subiecte interesante pe care le vom studia cu atenție. Mergând prin foc, trăind cu fiarele, scriind cuvinte misterioase pe perete, dormind cu leii, urmărind cum iese o fiară din adâncul mării, sunt câteva dintre ele. Pe măsură ce vom studia, vom vedea că Domnul are grijă de Planeta pământ și […]

Întâlnire cu profeția Bibliei – 02

   Profețiile din cartea lui Daniel se referă la o perioadă lungă de timp. Ele descoperă succesiunea imperiilor din istorie, începând din timpul cuceririi Ierusalimului de către babilonieni, în 605 î.Hr., până în ziua în care Isus așază Împărăția Sa pe pământ. Profețiile nu oferă doar cunoștințe cu privire la viitor. Scopul lor este acela […]

Pages:  1 2