Evanghelia prin Internet, de Octavian Lupu

Acest articol este publicat pe website-ul Conexiuni Crestine (administrat de Octavian Lupu), la adresa: http://conexiuni.intercer.org/article.php?id=32 .

Mai multe articole pe aceasta tema se afla grupate sub titlul „Crestinismul si societatea contemporana” la adresa: http://conexiuni.intercer.org/article.php?id=167

EVANGHELIA PRIN INTERNET

CUPRINS

1.  Perspectiva lucrării

2.  Principii de evanghelizare prin Internet

3.  Definirea proiectului „Evanghelia prin Internet”.

4.  Biblia pe Internet

5.  Comentarii biblice pe Internet

6.  Grupuri de iniţiativă prin Internet

7.  Definirea proiectului „Evanghelia pe telefonul mobil”.

8.  Biblia pe telefonul mobil

9.  Comentarii biblice pe telefonul mobil

A. Perspective de viitor

B. Chestionar de evaluare a proiectelor prin internet

1.Perspectiva lucrarii

„Prezentarea Evangheliei prin publicaţii scrise reprezintă o lucrare misionară de cel mai înalt grad şi este o metodă cât se poate de bună şi de succes ce poate fi folosită pentru a pune înaintea oamenilor adevărurile timpului de faţă. Importanţa lucrării slujitorilor Evangheliei este deosebită, dar mult persoane nu au privilegiul de a auzi Cuvântul direct de la un predicator. De aceea, prin intermediul publicaţiilor scrise, mesajul divin va ajunge acolo unde predicatorul nu poate merge şi atenţia multora va fi atrasă de evenimentele aflate în legătură cu scenele finale ale istoriei.”

(Ellen White, „Mărturii”, vol. VI, pg. 314)

Acest citat redă în mod sintetic importanţa lucrării de evanghelizare prin publicaţii scrise, lucru care m-a făcut să mă gândesc dacă nu cumva principiile enunţate pentru acest gen de lucrare s-ar putea aplica şi la publicaţiile „virtuale”, în genul celor disponibile astăzi pe Internet. În fond, din punctul de vedere al utilizatorului final, Internetul nu este altceva decât o formă de transmitere unor mesaje scrise, a imaginilor şi mai nou a producţiilor audiovizuale, cu nimic diferit substanţial de o publicaţie scrisă „pe hârtie”.

Chiar termenul deseori folosit de „a publica pe Internet”, ne trimite cu gândul la activităţile editoriale şi de tipărire a unor publicaţii pe hârtie. Aşadar, nu este vorba decât de o schimbare a suportului informaţional, dar fondul rămâne acelaşi. În acest sens, avem documente scrise „pe hârtie” şi documente electronice scrise „în fişiere” într-un calculator. Esenţa este aceeaşi, doar suportul este diferit şi producţia publicaţiilor scrise pe hârtie se bazează pe elaborarea de documente electronice, care ulterior sunt tipărite.

Internetul a permis o „scurtare” a distanţei şi timpului dintre elaborarea unei producţii scrise sau audiovizuale şi livrarea acesteia utilizatorului final, fără a mai fi necesară tipărirea sau distribuţia pe casete/CD-uri etc. Această transmitere rapidă a informaţiei şi micşorarea timpului dintre producţie şi distribuţie, adăugând accesul utilizatorilor din orice parte a lumii, oferă Internetului posibilităţi nebănuite, care pot fi folosite pentru predicarea Evangheliei.

Acest lucru l-am înţeles imediat ce Internetul şi-a făcut apariţia în România în jurul anilor 1992-1995. Cine mai ţine minte acele începuturi ale Internetului, când descărcarea unei pagini din Statele Unite sau din Australia te entuziasma ca un adevărat miracol? Sau ne putem gândi la emoţia primirii şi transmiterii primelor mesaje electronice, când trebuia să explici minute în şir „novicilor” ce este un e-mail şi la ce foloseşte. Normal, toate acestea sunt deja istorie, dar de la acea dată am început să mă gândesc serios la posibilitatea de a utiliza acest nou mijloc de comunicare pentru transmiterea Evangheliei.

Mă simţeam ca o picătură într-un ocean şi realizam că era necesară o abordare flexibilă şi în acelaşi timp structurată a posibilităţilor de comunicare a Evangheliei prin Internet. Simţeam că era momentul de a începe cucerirea unui „Canaan virtual”, dar în acelaşi timp real, având nevoie să cresc împreună cu el pentru a  deprinde arta „surfing-ului” pe valurile uriaşe ale schimbării modului de comunicare dintre oameni. Eram deopotrivă conştient de posibilităţile nefaste ale Internetului: propagarea violenţei, pornografie, jocuri electronice lipsite de conţinut real, dar cu toate acestea vedeam şi Evanghelia strălucind cu putere, iar paginile Sfintelor Scripturi accesibile „oricărui neam, oricărei seminţii, oricărei limbi şi oricărui popor”.

La acea dată nu existau streaming-uri audiovizuale, blogosfera era necunoscută ca noţiune, iar chat-ul abia la început. Cu toate acestea eram entuziasmat de posibilităţile nebănuite ale Internetului. Era ca o vrajă plăcută şi aducătoare de speranţă. De aceea, am început să mă gândesc la miliardele de oameni ce puteau să aibă acces la Tezaurul Cuvântului lui Dumnezeu doar prin nişte simple apăsări de taste. Cu siguranţă, un lucru nou şi revoluţionar se întâmpla sub ochii noştri, o reinventare a tiparului la 500 de ani după Johannes Gutenberg. Era momentul de a acţiona ca mesager al Evangheliei lui Hristos şi nu aveam timp de pierdut.

Dar înainte de a merge mai departe, aş dori să reiau citatul amintit la început pentru a-l aplica la această lucrare de răspândire a Evangheliei prin Internet, adaptând ideile în cauză. Pur şi simplu voi înlocui expresia „prin publicaţii scrise” cu expresia „prin Internet” şi o să vă rog să analizaţi efectul:

Prezentarea Evangheliei prin Internet reprezintă o lucrare misionară de cel mai înalt grad şi este o metodă cât se poate de bună şi de succes ce poate fi folosită pentru a pune înaintea oamenilor adevărurile timpului de faţă. Importanţa lucrării slujitorilor Evangheliei este deosebită, dar mult persoane nu au privilegiul de a auzi Cuvântul direct de la un predicator. De aceea, prin intermediul Internetului, mesajul divin va ajunge acolo unde predicatorul nu poate merge şi atenţia multora va fi atrasă de evenimentele aflate în legătură cu scenele finale ale istoriei.

Practic, am vrut să demonstrez că principiile enunţate pentru lucrarea de evanghelizare prin publicaţii scrise se aplică deopotrivă şi lucrării de evanghelizare prin Internet. Astfel, putem lua sfaturile şi principiile din cărţile scrise de Ellen White acum mai bine de 100 de ani, precum şi din alte surse de referinţă, cu scopul de a le găsi aplicaţia ţinând cont de posibilităţile oferite în prezent. În acest mod, cărţi în genul „Mărturiilor” ar căpăta o actualitate imediată care ne-ar călăuzi în utilizarea eficientă a acestui nou mijloc de comunicare.

2.Principii de evanghelizare prin Internet

În momentul de faţă voi exprima un principiu general valabil pentru orice gen de lucrare evanghelistică, inclusiv prin Internet:

Capacitatea de a lucra pentru Dumnezeu se obţine prin studierea Sfintelor Scripturi şi se dezvoltă prin aplicarea învăţăturilor astfel dobândite.

Se poate afirma că nu există excepţie de la această regulă, fapt pentru care de îndată ce am înţeles importanţa evanghelizării prin Internet am început să examinez principiile care trebuie aplicate pentru acest gen de lucrare. Prin urmare, dacă proiectul Evangheliei prin Internet era o formă de comunicare a mesajului divin către umanitate, atunci era necesară studierea metodelor folosite de Dumnezeu pentru a comunica cu omul şi în particular cu poporul Său.

Mi-am dat seama că era deosebit de utilă identificarea circumstanţelor în care Dumnezeu a apelat la mijloace „tehnice” pentru a transmite mesajul Său. Acest lucru nu mi se părea a fi chiar atât de simplu, dar am început să examinez cu atenţie Sfânta Scriptură şi am observat că Dumnezeu a comunicat în următoarele moduri:

1.direct, atunci când Dumnezeu a vorbit cu omul în grădina Edenului;

2.prin oameni special aleşi: profeţi, apostoli, evanghelişti;

3.prin Fiul Său întrupat ca om;

4.prin rânduieli, ceremonii şi simboluri;

5.prin Cuvântul scris: Biblia;

6.prin intermediul lumii naturale;

7.prin experienţa providenţei zilnice.

Bineînţeles, aceste „canale” de comunicaţie se întrepătrund dinamic, uneori derivând unul din altul. Totuşi, cazul cel mai evident în care s-a făcut apel la un mijloc „tehnic” de reprezentare „multimedia” (imagine, sunet şi text) a fost cel al comunicării prin rânduieli, ceremonii şi simboluri desfăşurate la Sfântul Locaş ridicat în pustie, ulterior transferate în Templul de la Ierusalim.

Atenţia mi-a fost atrasă în special asupra instituirii acestui Sfânt Locaş şi asupra metodelor utilizate de către Dumnezeu. Am înţeles cât de grandios a fost acest proiect şi cum a pregătit prima venire a lui Hristos, cu trimitere până la sfârşitul istoriei lumii. De asemenea, am notat cu atenţie maniera în care Dumnezeu a acţionat în vederea instituirii întregului sistem ceremonial.

Astfel, mi-au devenit clare următoarele sfere de competenţă:

1.Competenţă în execuţia tehnică: după cum citim în Exod 35:30-35, cu privire la alegerea persoanelor care urmau să execute lucrările cerute pentru realizarea Sfântului Locaş;

2.Competenţă în administraţie: după cum citim în Numeri 4, privind alegerea seminţiei lui Levi pentru administrarea lucrărilor de la Sfântul Locaş;

3.Competenţă spirituală: prin desemnarea fiilor lui Aaron ca preoţi pentru desfăşurarea slujbelor în Sfântul Locaş.

Aceste sfere de competenţă o dată identificate, am trecut la aplicarea lor pentru desfăşurarea evanghelizării prin Internet. Trebuie bine înţeles că toate aceste competenţe sunt necesare pentru realizarea cu succes a unui proiect ce are ca obiectiv comunicarea voinţei lui Dumnezeu către umanitate. Aşa cum am zis, nu există excepţie de la aplicarea metodelor din Sfânta Scriptură şi de îndată ce am înţeles acest lucru, am trecut la definirea proiectului pe care doream să îl realizez având convingerea că Dumnezeu îmi va călăuzi paşii.

3.Definirea proiectului „Evanghelia prin Internet”

Sfântul Locaş era destinat să fie un mijloc de comunicare dintre Dumnezeu şi om, dar cum ar putea Internetul să devină aşa ceva? Ce proiect putea fi imaginat cu scopul de a transmite mesajul divin? Cum ar fi trebuit să fie organizat acesta pentru a fi realizabil?

Multe întrebări, dar răspunsurile nu erau suficient de clare. Am revenit la sferele de competenţă şi le-am analizat în mod special pentru acest gen de lucrare:

1.Competenţă tehnică: Cu siguranţă erau necesare cunoştinţe de programare, web-design, realizare baze de date etc. În acest sens, aveam deja o experienţă de câţiva ani în materie de programare, lucru util pentru ce doream să realizez.

2.Competenţă administrativă: Îmi era mai mult decât clar că trebuia să apelez la persoane cu capacităţi administrative, care să dispună de fonduri şi resurse pentru a mă sprijini. Nu ştiam pe nimeni, aşadar aveam un nou subiect de rugăciune.

3.Competenţă spirituală: În acest sens puteam să folosesc studiul Sfintelor Scripturi şi a altor materiale cu caracter spiritual pentru producţia de conţinut a proiectului. În plus experienţa dobândită prin predicare, conducerea de grupe de studiu / rugăciune şi chiar deprinderea de a scrie mă ajutau foarte mult.

Cu toate acestea, Internetul era un domeniu absolut nou pentru mine şi continuam să examinez Sfânta Scriptură pentru a înţelege mai bine modul în care trebuia desfăşurată o lucrare pentru Dumnezeu. În paralel, am continuat să studiez principiile de evanghelizare utilizate de-a lungul timpului şi astfel am remarcat următoarele:

1.Avântul evanghelizării a fost întotdeauna condiţionat de publicarea şi distribuirea pe scară largă a Sfintelor Scripturi. Ne putem gândi la perioada Reformei, care a avansat în mare măsură prin apariţia tiparului şi publicarea Bibliei. De asemenea, câteva secole mai târziu, evanghelismul a fost reluat cu forţă prin apariţia Societăţilor Biblice engleze şi americane, care au sprijinit lucrarea de răspândire a Cuvântului lui Dumnezeu şi pe alte continente decât Europa sau America.

2.Mai departe, toţi oamenii care au predicat Evanghelia au scris sau au făcut apel la comentarii, de asemenea tipărite, care lămureau conţinutul Scripturii, fără a mai fi necesar să fie tot timpul cineva care să explice direct aceste lucruri. Putem face referinţă la comentariile scrise de pionierii Reformei: Martin Luther, Ioan Calvin, John Knox etc., sau de alte personalităţi ce au continuat Reforma: John Wesley, George Withefield etc. Acest gen de comentarii erau necesare pentru înţelegerea modului în care trebuia studiată Biblia şi fără de care oamenii nu ar fi ştiut cum să aplice învăţăturile sfinte la vieţile lor.

3.Dar toate acestea nu puteau să fie decât un suport pentru comunicarea directă, interactivă prin predicare, sfătuire, învăţare, ajutorare, lucru realizat prin intermediul diferitelor grupuri de iniţiativă care slujeau nevoilor spirituale ale oamenilor. Aceste grupuri distribuiau Biblii, comentarii, organizau şi susţineau discuţii, prelegeri, ajutau, după caz, pe cei care aveau nevoie de călăuzire pentru a urma pe Dumnezeu prin credinţa în Isus Hristos.

Având în vedere cele anterior enunţate, m-am simţit inspirat să schiţez un proiect similar pentru comunicarea Evangheliei prin Internet. Acest proiect urma să fie structurat pe trei nivele principale de organizare:

1.Nivelul de bază sau „Biblia pe Internet”, presupunea construirea unuia sau mai multor portal-uri biblice, care să permită accesul rapid la conţinutul Sfintelor Scripturi (format text, audio etc.), cu posibilităţi de căutare, comparare, grupare pe diferite tematici şi selectare a versiunii dorite. La aceste portal-uri trebuia să se poată face cu uşurinţă referinţă prin link-uri de pe alte site-uri. Acest nivel urma să se dezvolte progresiv cuprinzând tot mai multe limbi şi numeroase alte facilităţi.

2.Nivelul intermediar sau „Comentarii biblice pe Internet”, presupunea dezvoltarea mai multor portal-uri cu comentarii biblice, care să permită accesul rapid la conţinutul diferitelor comentarii biblice (format text, audio, video etc.), cu un caracter practic, preponderent devoţional, cu posibilităţi de căutare, comparare, grupare pe diferite tematici şi selectare a versiunii dorite.

La aceste portal-uri trebuia să se poată face cu uşurinţă referinţă prin link-uri de pe alte site-uri şi în acelaşi timp aceste portal-uri urmau să facă referinţă la nivelul de bază „Biblia pe Internet”. Acest nivel urma să se dezvolte progresiv cuprinzând tot mai multe comentarii în cât mai multe limbi şi cu multe alte facilităţi.

3.Nivelul de aplicaţie sau „Grupuri de iniţiativă prin Internet”, care presupunea dezvoltarea liberă a numeroase pagini de Internet, care să permită accesul rapid la materiale tematice şi la persoane cu rolul de îndrumători spirituali în înţelegerea Cuvântului lui Dumnezeu prin diferite metode: forum-uri, chat-uri, blog-uri, e-mail, studii biblice interactive etc.

La aceste portal-uri trebuia să se poată face cu uşurinţă referinţă prin link-uri de pe alte site-uri şi în acelaşi timp aceste portal-uri urmau să facă referinţă la nivelul intermediar „Comentarii biblice pe Internet” şi la cel de bază „Biblia pe Internet”. Acest nivel urma să se dezvolte progresiv cuprinzând tot mai multe comentarii în cât mai multe limbi şi cu multe alte facilităţi. Înţelegeam cum o „constelaţie” de site-uri urma să se dezvolte, permiţând accesul la Cuvântul lui Dumnezeu şi la înţelegerea acestuia pentru viaţa personală pentru persoane din „orice neam, orice seminţie, orice limbă şi orice popor”, practic pentru orice om.

Fiecare utilizator urma să fie liber să decidă nivelul de interacţiune cu această „reţea evanghelistică” în funcţie de dorinţa de a aprofunda relaţia sa cu Dumnezeu. La fiecare nivel era necesară existenţa mai multor site-uri, care să funcţioneze într-o relaţie de tip „fiecare cu fiecare”, în funcţie de situaţie, care să permită trecerea cu uşurinţă între nivelele mai sus enunţate. Logica acestei abordări se poate reda simplu prin următoarelor trei principii:

1.pentru a acţiona trebuie să studiezi;

2.pentru a studia trebuie să citeşti comentarii care să te înveţe cum să realizezi acest lucru;

3.pentru a înţelege un comentariu trebuie să ai la dispoziţiei sursa primară a oricărei învăţături spirituale de valoare: Biblia.

Dacă aţi rămas alături de mine până în clipa de faţă, atunci înseamnă că putem trece la etapele de realizare ale acestui proiect „deschis”, care se adresează oricărei persoane doritoare să îl slujească pe Dumnezeu prin utilizarea Internetului ca mijloc de comunicare a Evangheliei lui Isus Hristos.

Acest proiect prinde chip pe zi ce trece prin conlucrarea numeroaselor persoane, care doresc să aducă vestea cea bună a mântuirii semenilor lor. Cu adevărat, analizând evoluţia acţiunilor de evanghelizare prin Internet din 1996 până în prezent, pot să spun că proiectul „Evanghelia prin Internet” se realizează şi se dezvoltă zilnic, devenind tot mai clară apropierea venirii „Celui care ne-a iubit şi Şi-a dat viaţa pentru mântuirea noastră”.

4.Biblia pe Internet

Oportunitatea de a începe să lucrez la acest proiect mi-a fost oferită de apariţia site-ului http://www.intercer.ro/ în cursul anului 1998. Dar mai întâi să istorisesc cum au stat lucrurile. La mijlocul anului 1997, mai multe persoane implicate în utilizarea Internetului, incluzându-mă şi pe mine, au dorit să demareze un proiect dedicat promovării adevărurilor spirituale prin intermediul acestui nou mijloc de comunicare.

În consecinţă, s-a stabilit necesitatea definirii unei viziuni practice privind modul în care urma să se desfăşoare această lucrare. La câteva luni după constituire, am publicat două articole, care începeau să puncteze aspectele mai importante ale acestui gen de lucrare, din perspectiva posibilităţilor oferite la acea dată. Un articol, intitulat „Creştinismul şi societatea informaţională” contura cadrul mai larg al impactului Internetului asupra societăţii în ansamblul ei, precum şi asupra creştinismului în mod deosebit, reliefând oportunităţile, dar şi provocările care ne stăteau în faţă.

Al doilea articol, intitulat „Evanghelia într-o lume informatizată”, apărut la scurt timp după primul, aborda mai specific metodele ce se puteau adopta pentru a transmite mesajul mântuirii prin intermediul mijloacelor de comunicaţie ale societăţii informaţionale, printre care două tehnologii erau în mod deosebit amintite: Internetul şi telefonia mobilă.

Ca ecou la acest ultim articol, am primit o scrisoare din partea unei persoane din Slobozia, cu numele Lucian Mihăilescu. La acea dată nici nu bănuiam lucrarea pe care urmam să o realizez împreună cu el şi cu asociaţia Intercer. Ulterior, grupul de iniţiativă iniţial constituit s-a destrămat, dar am păstrat legătura cu Lucian, sfătuindu-ne reciproc asupra modalităţilor de a aduce oamenilor Evanghelia prin Internet.

În cursul anului 1998, Lucian a pus bazele asociaţiei Intercer la Slobozia şi în aceeaşi perioadă a apărut şi site-ul http://www.intercer.ro/ găzduit de un operator de Internet din aceeaşi localitate. Continuând explorarea viziunii privind desfăşurarea lucrării de vestire a Evangheliei prin Internet, am mai scris două articole: „Premizele evanghelizării mondiale” şi  „Societatea informaţională ca exod către viitor”, primul fiind publicat în revista „Unu” editată de către Lucian Mihăilescu, iar al doilea rămânând nepublicat.

În aceste două articole derulam mai departe, cu aspecte practice şi de detaliu, modalităţi de comunicare a mesajului Evangheliei prin Internet, lucru ce s-a dovedit deosebit de util în dezvoltarea activităţii fundaţiei Intercer. Aceste articole erau de fapt părţi ale unui studiu mai vast pe care îl realizam asupra impactului tehnologiilor informaţionale asupra stilului de viaţă şi asupra însuşirii convingerilor spirituale, în particular religioase, de către omul contemporan.

La scurt timp după lansarea paginii http://www.intercer.ro/ (în momentul de faţă http://www.intercer.net/ ) Lucian m-a întrebat dacă am o idee cum s-ar putea adăuga textul Scripturii, astfel încât să poată fi accesat cu uşurinţă de către cei interesaţi. La acea dată nu exista nici un fel de portal biblic cu textul Bibliei în limba română, fapt care reclama o lucrarea de la „zero”.

Acest lucru mi s-a părut o provocare interesantă şi i-am propus să realizăm includerea textului Bibliei prin generare dinamică de pagini Web, lucru ce presupunea definirea unei baze de date cu textul biblic, precum şi programe de accesare lansate de către server-ul de Internet, într-un cuvânt cunoaşterea de detaliu a acestei tehnologii. În consecinţă, am preluat textul Bibliei Cornilescu dintr-un program de calculator (acest text nu are copyright, fiind in domeniul public), după care am realizat respectivele programe şi le-am inclus pe site-ul Intercer.

Ca referinţă pentru organizarea bazei de date am folosit informaţiile furnizate pe pagina de Internet http://ww.unboundbible.org/ , iar în ce priveşte interfaţa de utilizator, m-am inspirat din pagina http://ww.biblegateway.com/ unde erau deja prezente mai multe Biblii în limba engleză. Într-o mare măsură am folosit modalitatea de structurare a informaţiei aşa cum era realizată pe aceste site-uri, dar programele ce implementau toate facilităţile oferite de utilizator au fost executate de către mine, pe baza experienţei ce o aveam în acest domeniu.

Ulterior, în cursul anului 1999, am îmbunătăţit substanţial Biblia din cadrul paginii Intercer, pentru a putea fi accesată cu uşurinţă prin link-uri din alte pagini, ce urmau a fi realizate la Intercer şi nu numai, conform viziunii proiectului „Evanghelia prin Internet”. Bucuria a fost pe măsură, multe persoane accesând această Biblie pentru a consulta adevărurile cuprinse în Cuvântul sfânt.

Mai târziu, echipa Intercer urma să adauge şi un format audio la textul Bibliei, venind în întâmpinarea solicitărilor din partea utilizatorilor. Bineînţeles, acesta a fost începutul lucrării de prezentare a Sfintelor Scripturi prin Internet, totuşi aş putea să formulez următoarele concluzii:

1.La început a existat o viziune asupra lucrării ce trebuia să fie desfăşurată, conturată pe baza experienţei şi inspiraţiei de la acea dată.

2.După aceea a existat o împărtăşire a acestei viziuni prin publicarea unor articole pe această temă;

3.În continuare, a existat un răspuns la împărtăşirea acestei viziuni privind evanghelizarea prin Internet;

4.După care a urmat dezvoltarea unui grup de iniţiativă, care susţină tehnic, logistic şi spiritual acest proiect;

5.Iar după aceea, s-a trecut la realizarea concretă a proiectului şi dezvoltarea acestuia.

Aş putea spune că pornind de la „nimic”, dar având o viziune, dorinţă de a lucra pentru Dumnezeu şi dedicare pentru aceasta, mijloacele s-au pus în mişcare, pentru ca ulterior să se vadă cum dintr-un „grăunte de muştar” a început să crească un „copac tot mai mare”. Proiectul „Biblia pe Internet” era însă doar un prim pas în desfăşurarea lucrării de evanghelizare prin Internet, dar a fost un fundament de lansare către proiecte mai ambiţioase, după cum această tehnologie avea să evolueze.

Având textul biblic la îndemână, era de acum înainte foarte uşor să faci referinţă la el în cadrul comentariilor, seminariilor biblice sau a oricăror altor materiale prezente pe pagina de Internet. Era începutul unei călătorii, al cărui capăt este Împărăţia lui Dumnezeu în ziua venirii Sale.

5.Comentarii biblice pe Internet

De îndată ce Biblia a devenit disponibilă pe Internet, m-am gândit la etapa următoare a proiectului „Evanghelia prin Internet” şi anume dezvoltarea unei secţiuni dedicate comentariilor biblice. Un model de pagină de Internet cu comentarii l-am găsit la http://www.ccel.org/ , însă tot ce era prezentat pe acest site necesita cunoştinţe de limba engleză. Doream să realizez ceva similar şi în limba română, dar nu îmi dădeam seama cum s-ar fi putut face un astfel de lucru.

Am luat legătura cu Lucian şi ne-am consultat asupra acestei probleme. Era clar că aveam nevoie de materiale în format electronic: cărţi, studii biblice etc., lucru ce era posibil doar prin colaborare cu edituri ce publicaseră aşa ceva. Nu a trecut mult timp şi prin concursul mai multor case de editură am reuşit să realizăm această secţiune dedicată studiului biblic.

Intenţia mea era de a dezvolta acest sub-proiect într-un sistem similar Bibliei, adică o bază de date care să fie accesată prin intermediul unui server Web, care la rândul lui să genereze pagini dinamice. În acest mod ar fi fost posibilă accesarea simultană şi corelată atât a textului biblic, cât şi a comentariului în cauză.

Pentru început ne-am orientat asupra a două cărţi de referinţă pentru comentariul biblic cu aplicaţie devoţională: „Calea către Hristos” şi „Parabolele Domnului Hristos”, ulterior adăugând şi alte cărţi de o factură similară. Revenind la modelul oferit de pagina de Internet anterior menţionată, am observat următoarele genuri de materiale cu un caracter de studiu biblic: comentarii, cărţi dedicate anumitor subiecte din Sfânta Scriptură, transcrieri ale diferitelor predici, biografii ale diferiţilor autori de referinţă.

Trebuie să mărturisesc faptul că înainte de a demara acest sub-proiect „Comentarii biblice pe Internet”, deja citisem o mulţime de materiale privind comentariul biblic site-ul mai sus menţionat, precum şi de pe alte pagini similare. Astfel, am înţeles cât de important este să ai un model autentic de studiu al Sfintelor Scripturi. În acest sens, prin parcurgerea unor autori de referinţă am reuşit nu numai să citesc, dar şi să studiez Biblia, ceea ce este o mare diferenţă.

Arta de a studia din Scripturi nu se deprinde uşor, ci necesită dedicare, perseverenţă şi multă străduinţă, dar rezultatul este pe măsură. Atunci când ai un model este mult mai uşor să înţelegi regulile de studiere şi de interpretare, ceea ce te ajută să eviţi „o mie” de cărări greşite. Dacă nu ar fi existat Internetul şi materialele de studiu disponibile pe diferite site-uri, atunci nu aş fi reuşit, în ciuda celui mai mare efort de care aş fi fost capabil, să adâncesc învăţăturile Scripturii.

Iar acum, doream ca la rândul meu să călăuzesc pe cei interesaţi să procedeze într-un mod similar, pentru a putea vedea şi gusta farmecul adevărului descoperit direct din Scriptură. Aşa cum am mai amintit, am înţeles că nu este suficient să fiu un bun programator sau un bun web-designer pentru a putea promova Evanghelia lui Hristos, ci deopotrivă trebuie să fii un bun model în ce priveşte studierea Sfintelor Scripturi.

Nimic altceva decât Scriptura şi Isus Hristos trebuie să fie vizibil în lucrarea pentru Dumnezeu. Comentariul biblic este puntea de legătură între textul sfânt şi o înţelegere corectă a adevărului. Ca evanghelist prin Internet, nu este suficient doar să ştii cum să încadrezi într-un site un material electronic cu diferite comentarii sau studii privind Scriptura, ci trebui ca tu însuţi să fii gustat din ceea ce oferi celorlalţi.

Nu putem să fim nişte tehnicieni „lipsiţi de suflet”, care acţionăm ca nişte calculatoare programate să execute anumite sarcini. Noi suntem nişte „epistole vii”, chiar atunci când îndeplinim cele mai mărunte sarcini pentru Dumnezeul nostru. Atunci când competenţele tehnice, administrative şi spirituale sunt reprezentate în experienţa personală, se ajunge la posibilitatea cooperării în acţiune pentru slava lui Dumnezeu.

Prea multă ambiţie egoistă există în prezent, chiar între cei care spun că promovează adevărul lui Dumnezeu. Din dorinţa de a avea „rating” cât mai mare sau pur şi simplu pentru popularitate, competenţa spirituală este dată la o parte, ceea ce face ca multe pagini de Internet să prezinte oameni mai degrabă pe Dumnezeu sau instituţii mai degrabă decât pe Hristos.

Fără a nega necesitatea utilizării facilităţilor de comunicare oferite de Internet pentru diferite alte scopuri, evanghelizarea prin Internet trebuie să fie ţinta principală a celor care Îl mărturisesc pe Hristos ca singura nădejde a lor pentru viaţa aceasta şi pentru cea viitoare. Dând la o parte ambiţiile personale, crescând în ce priveşte competenţa spirituală, celelalte competenţe (tehnice şi administrative) vor fi puse în slujba Marelui Maestru, Căruia Îi datorăm totul.

Nimic nu dăunează mai mult lucrării lui Dumnezeu decât spiritul egoist şi lupta pentru întâietate. Doar atunci când competiţia este înlocuită de colaborare şi înălţarea de sine cu înălţarea lui Hristos se va putea ajunge la o lucrare eficientă pentru a salva pe cei pierduţi în păcat. Şi acestea nu sunt vorbe, ci realităţi cu care avem de-a face.

Revenind la tema „Comentariilor biblice pe Internet”, scopul era de a oferi oamenilor mijloace simple, la îndemână, pentru a studia Biblia şi a-L cunoaşte pe Hristos. În acest sens, promovarea de comentarii şi studii concepute de oameni care au avut pe inimă călăuzirea semenilor la Dumnezeu era scopul principal, astfel ca mesajul Scripturii să ajungă la cât mai mulţi oameni.

Lucrarea realizată la Intercer a crescut ulterior prin oferirea de studii interactive pe diferite tematici, care făceau referinţă la textul Scripturii din secţiunea „Biblia pe Internet”. De asemenea, am căutat să ofer şi posibilitatea accesului bilingv: română şi engleză, atât la Scriptură, cât şi la materiale de referinţă care să conducă la studiul personal al adevărului.

În acest moment este utilă enunţarea următoarelor concluzii:

1.Pentru a putea înţelege textul Scripturii este necesară distribuirea de comentarii biblice, care să te îndrume în cunoaşterea adevărului lui Isus Hristos.

2.În acest sens, trebuie făcută o lucrare de selecţie a autorilor şi materialelor care corespund criteriului mai sus enunţat.

3.Acest lucru presupune din partea celui care realizează pagina de Internet, cunoaşterea acestor materiale şi competenţă spirituală pentru a promova eficient studiul Bibliei.

4.Cooperarea între diferitele persoane implicate în promovarea Evangheliei prin Internet este esenţială pentru o dezvoltare armonioasă a acestei lucrări.

5.Promovarea oamenilor şi instituţiilor poate afecta promovarea lui Hristos şi a Cuvântului Său, fapt pentru care competenţa spirituală a celor care realizează pagini de Internet, precum şi a celor care le oferă / transmit materiale, este de o deosebită importanţă pentru a avea o lucrare eficientă.

6.Grupuri de initiativa prin Internet

Să mergem mai departe la sub-proiectul „Grupuri de iniţiativă prin Internet” pentru a înţelege nivelul cel mai important în interacţiunea cu persoanele interesate de cunoaşterea Cuvântului lui Dumnezeu. Am putea spune următoarele:

Doar promovarea nivelelor „Biblia pe Internet” şi „Comentarii biblie pe Internet” nu va face altceva decât să ofere oamenilor un fel de „tonomat” virtual, cu diferite materiale oferite de către un sistem impersonal şi fără suflet: Internetul.

Dacă dincolo de un site evanghelistic nu vezi oameni interesaţi în mod sincer de tine şi de problemele tale spirituale, dacă dincolo de materialele oferite dinamic la cerere nu percepi inimi doritoare să te ajute şi să comunice cu tine, atunci practic vorbind, nu s-a realizat mare lucru. Reacţia umană comportă mai multe componente, toate importante pentru transmiterea mesajului divin:

1.cunoaştere, prin logica a ceea ce prezinţi, prin deducerea cauză – efect a ceea ce susţii sau promovezi;

2.simpatie, pe baza modului în care relaţionezi, prin respectarea sentimentelor şi ideilor celuilalt, prin promovarea toleranţei faţă de păreri diferite;

3.motivaţie, prin intermediul cultivării şi dovedirii unei atitudini pozitive, înălţătoare, înalte în genul dorinţei ca oamenii să Îl cunoască pe Dumnezeu şi să Îl urmeze.

Prin cunoaştere primeşti „lumină din Cuvânt”, prin simpatie percepi „căldura” iubirii lui Dumnezeu, iar prin motivaţie decizi să primeşti mântuirea oferită în dar şi să urmezi modelul de viaţă al lui Hristos. Pentru a putea comunica cu oamenii în această triplă perspectivă este necesară dobândirea celor trei competenţe fundamentale la un nivel cât mai înalt: să fii un bun profesionist, să fii un bun organizator şi să fii un om al lui Dumnezeu, hrănindu-te din Cuvântul vieţii.

Societatea promovează imaginea unui tehnician lipsit de suflet (lucru normal în mediile de afaceri), care comunică într-un mod lipsit de simţăminte şi care nu dă două parale pe motivaţia altruistă, scopul fiind de a dovedi că este cel mai bun. Totuşi, cele mai bune proiecte se realizează prin cooperarea între mai multe persoane cu talente diferite şi prin îmbinarea iniţiativei de a lucra pentru Dumnezeu.

Ce sunt aceste grupuri de iniţiativă? O definiţie ar suna astfel:

Un grup de iniţiativă este rezultatul asocierii a cel puţin două sau trei persoane cu scopul de a promova adevărul lui Hristos prin toate mijloacele la îndemână, cu respectarea principiilor de lucrare prezentate în Sfintele Scripturi.

Dacă particularizăm definiţia pentru grupurile de iniţiativă prin Internet, acestea vor fi grupuri ce îşi propun promovarea adevărului lui Isus Hristos prin intermediul Internetului, dovedind că dincolo de site-uri există persoane dispuse să interacţioneze, să dialogheze, să lămurească în mod direct adevărurile din Scriptură, sau pur şi simplu să dovedească faptul că există cineva căruia îi pasă de cel care accesează materialele biblice prezente pe site.

Din punct de vedere tehnic, această interacţiune se realizează prin poşta electronică, prin mesagerie instant, prin forum-uri, prin blog-uri, prin chat etc. Aşadar prin o mulţime de mijloace destinate comunicării de la om-la-om între cei care vizitează site-ul şi cei care îl susţin.

Într-un cuvânt, un site evanghelistic va fi întotdeauna dublat de cel puţin un grup de iniţiativă dispus să „îşi piardă timpul” răspunzând la mesaje, discutând şi clarificând ceea ce este prezentat prin materiale electronice. Astfel, se realizează „umanizarea” prezentării prin Internet, lucru esenţial pentru promovarea adevărului lui Dumnezeu.

Un site evanghelistic nu va fi prin urmare un fel de pagină publicitară dispusă pe un panou la marginea drumului şi nici poarta impunătoare a unei instituţii în care se intră doar pe bază de card de acces, ci dimpotrivă, un site evanghelistic va da ocazia de a se discuta cu oameni „în carne şi oase”, oameni cu aceleaşi probleme ca şi tine, oameni capabili să simtă împreună cu tine, să îţi dea un sfat, o idee, o călăuzire pe calea care duce către cer. În atingerea acestui deziderat, pot fi cooptate o mulţime de persoane doritoare să ofere o „fărâmă” din timpul lor pentru a fii în legătură cu cei care au o nevoie disperată de Mântuitorul nostru Isus Hristos.

Am zis „grupuri de iniţiativă”, fiindcă nu am în vedere ceva instituţionalizat, ci mai degrabă o liberă asociere pentru a vorbi despre Dumnezeu. De fapt este ceea ce am dorit să realizez împreună cu Lucian Mihăilescu prin lucrarea de la http://www.intercer.net/ şi părerea mea este că în mare parte am reuşit. O lucrare care a început în urma unei iniţiative personale, care niciodată nu a fost implicată comercial, ci dimpotrivă a căutat să ofere cât mai multe posibilităţi „fără plată”, bazându-se exclusiv pe sponsorizări voluntare, sunt sigur că se încadrează în tipologia unei lucrări evanghelistice autentice.

Deopotrivă, am dorit să încurajez apariţia a cât mai multor astfel de grupuri, fiindcă Internetul ne de ocazia să fim cu toţii „prezenţi” în a lucra pentru Dumnezeu. Am convingerea că în mare măsură proiectul „Evanghelia prin Internet” a prins viaţă şi se dezvoltă pe măsură ce trece timpul şi tot mai multe persoane sunt dispuse să lucreze pentru semenii lor prin intermediul acestui nou mijloc de comunicare.

Întotdeauna am văzut oameni şi nu instituţii, persoane şi mai puţin organizaţii, fiindcă ceea ce dă viaţă oricărei structuri este omul. Dacă oamenii se luptă între ei, dacă relaţiile sunt superficiale şi dominate de egoism, dacă înstrăinarea a devenit un stil de viaţă, atunci este imposibil să Îl mai poţi prezenta pe Hristos. Dar dacă omul se uneşte cu om şi semenul cu semen într-un efort liber consimţit de a-L prezenta pe Dumnezeu, atunci binecuvântarea Sa va veni asupra lor şi din „nimic” (Ex Nihilo) va apărea o mare lucrare.

Şi acum să fac un rezumat prin câteva concluzii privind proiectul „Grupuri de iniţiativă prin Internet”, cu scopul de a avea o învăţătură pozitivă:

1.Dincolo de site-uri, dincolo de materiale prezente pe Internet, trebuie să existe oameni care sunt dispuşi să comunice cu persoanele interesate.

2.Pentru aceasta este necesară definirea de grupuri de iniţiativă care să comunice în mod direct cu aceste persoane şi care să îi călăuzească în înţelegerea corectă a adevărului.

3.Spiritul de competiţie trebuie să fie înlocuit de un spirit de echipă, de cooperare şi în primul rând trebuie să fie promovată competenţa spirituală.

4.Dacă nu există astfel de grupuri de iniţiativă în spatele paginilor de Internet, atunci această lucrare capătă un stil corporatist, publicitar, contrar principiilor de promovare a Evangheliei. Doar competenţele tehnice şi administrative nu vor reuşi să promoveze cauza lui Dumnezeu, ci vor cultiva doar ambiţiile şi orgoliile oamenilor dornici să fie mai presus decât semenii lor.

7.Definirea proiectului „Evanghelia pe telefonul mobil”

Dezvoltarea telefoniei mobile la care asistăm în ultimii ani a permis realizarea unor telefoane deosebit de performante, adevărate computere mobile, ce oferă posibilitatea conectării la Internet, rulării de aplicaţii multimedia, jocuri etc. Astfel, se deschid perspective neaşteptate de utilizare a telefoanelor mobile pentru accesul direct, imediat şi în orice moment la informaţii de natură diferită disponibile în diferite baze de date dispuse pe cuprinsul întregului pământului.

În ceea ce mă priveşte, lucrurile au decurs astfel: În cursul anului 2006 am primit un telefon mobil mai performant, care permitea rularea de aplicaţii Java, în mod deosebit jocuri. Nu era un telefon prea costisitor, dar facilităţile oferite erau pur şi simplu remarcabile.

La început am dorit să găsesc jocuri Java pe care să le descarc pe telefon, fapt pentru care am căutat îndelung pe Internet să văd care este oferta în materie. În mod deosebit eram interesat de şah, sudoku, go şi alte jocuri strategice pe care să le am la îndemână şi pe care să le accesez în momente mai libere ale zilei sau atunci când aşteptam mijloacele de transport în comun.

Oferta era destul de diversificată, dar orice joc mai performant se putea obţine doar plătind diferite sume de bani, lucru pe care la drept vorbind îl evitam. În cele din urmă am identificat o pagină de Internet (http://www.getjar.com/), care punea la dispoziţie o mulţime de jocuri în mod gratuit.

Practic, o mulţime de dezvoltatori de jocuri pentru telefonul mobil încercau să îşi promoveze produsele pe acest site, oferind ocazia de a descărca aplicaţii demonstrative, cu facilităţi suficient de puternice pentru a te motiva ulterior să le cumperi. Am încărcat pe telefonul mobil mai multe astfel de jocuri şi am fost destul de satisfăcut de ceea ce ofereau acestea.

Într-o zi, răsfoind conţinutul acestui site, am descoperit un titlu care se traducea „Biblia pe telefonul mobil”, ceea ce mi-a atras atenţia. Era posibil să ai textul Sfintelor Scripturi pe telefonul mobil? Gândul mi s-a părut interesant din mai multe motive:

1.Telefonul mobil este un accesoriu de care nu te poţi lipsi şi pe care îl porţi cu tine tot timpul zilei, inclusiv în deplasările pe care le ai.

2.Jocurile nu sunt modalitatea cea mai bună de a-ţi folosi momentele mai libere sau de aşteptare din cursul unei zile.

3.Display-ul telefoanelor mobile care permit jocuri Java este suficient de mare şi de bun pentru a putea citi, chiar mai bine decât dintr-un ziar. Mai mult, display-ul telefoanelor mobile permite citirea şi în condiţii de iluminare slabă, chiar şi pe întuneric, ceea ce este iarăşi deosebit de util, mai ales când călătoreşti.

4.În acest mod, puteam să citesc Sfânta Scriptură ori de câte ori aş fi simţit nevoia, fără să mai port cu mine o carte voluminoasă, care să atragă în mod inutil atenţia celorlalţi asupra mea.

Aşadar, multe astfel de motive au fost suficiente pentru a mă motiva să încerc descărcarea acestui program. După ce am instalat aplicaţia pe telefonul mobil, am rămas uimit de rapiditatea cu care rula, de calitatea prezentării şi de facilităţile oferite, în mod deosebit cea de căutare. Într-un cuvânt, m-am simţit extraordinar să pot avea Sfânta Scriptură tot timpul cu mine şi să pot citi din paginile sfinte.

Bineînţeles, textul era în limba engleză (King James Version), ceea ce pentru mine era suficient, dar în acelaşi timp m-am gândit la persoanele care nu ştiau această limbă. Am mers pe pagina de Internet a celui care dezvoltase această aplicaţie (http://gobible.jolon.org/) şi am observat că erau disponibile şi alte traduceri ale Sfintelor Scripturi, dar nici una în limba română.

În aceste condiţii, am luat decizia dezvoltării unei pagini de Internet pentru descărcarea Bibliei pe telefonul mobil în limba română şi în alte limbi care nu au fost acoperite pe Internet de alţi dezvoltatori. Însă la acel moment nu îmi dădeam seama cum aş fi putut realiza acest lucru într-un timp suficient de scurt.

Tot pe pagina de Internet http://www.getjar.com/ am identificat şi comentarii biblice deosebit de interesante care se puteau descărca pe telefonul mobil. Acest lucru m-a făcut să mă gândesc la un nou proiect de promovare a Cuvântului lui Dumnezeu şi anume la „Evanghelia pe telefonul mobil”. În fond, dacă trebuie să purtăm tot timpul acest dispozitiv electronic, atunci ar fi util ca şi Biblia să se afle pe el, astfel încât să putem citi Cuvântul divin oriunde ne-am afla.

În plus, un astfel de proiect ar fi fost o alternativă la jocurile multimedia cu tentă imorală şi la diferitele aplicaţii ce nu făceau altceva decât să îţi consume în mod inutil timpul şi atenţia. Dar înainte de a trece mai departe, aveam nevoie de o viziune a acestei lucrări, fapt pentru care m-am rugat, m-am gândit şi am înţeles că următoarele competenţe erau necesare:

1.Competenţă tehnică: Cu siguranţă erau necesare cunoştinţe de programare Java a telefoanelor mobile şi modul de conectare al acestora la Internet. Experienţa pe care o avem în materie de programare pentru telefoane mobile era limitată, fapt pentru care aveam nevoie de ajutor; un nou motiv de rugăciune.

2.Competenţă administrativă: Îmi era mai mult decât clar că trebuia să apelez la persoane cu capacităţi administrative, care să dispună de fonduri şi resurse pentru a mă sprijini în realizarea şi întreţinerea unui astfel pagini de Internet. Mi-am dat seama că numai echipa Intercer mă puteam ajuta, fapt pentru care am cerut ajutorul lui Lucian pentru găzduirea unui astfel de site la http://www.intercer.net/ (în momentul de faţă există un site special destinat pentru acest subiect la http://www.biblephone.net/ ).

3.Competenţă spirituală: În acest sens era importantă buna cunoaştere a Bibliei, în realizarea modulelor de aplicaţie, precum şi selectarea cu grijă a materialelor care aveau să fie disponibile pe noua pagină de Internet, pentru a fi descărcate pe telefonul mobil. Experienţa anterioară cu „Evanghelia prin Internet” îmi era utilă  pentru a derula şi acest proiect.

Având în vedere cele anterior enunţate, m-am simţit inspirat să schiţez un proiect similar „Evangheliei prin Internet”, care urma să fie structurat pe trei nivele principale de organizare:

1.Nivelul de bază sau „Biblia pe telefonul mobil”, presupunea construirea unuia sau mai multor portal-uri biblice, care să permită accesul rapid la modulele de aplicaţie ce încorporau conţinutul Sfintelor Scripturi, cu posibilităţi de selectare în funcţie de posibilităţile oferite de diferitele telefoane mobile (volum de memorie, gen de aplicaţii Java permise, diferite modalităţi de descărcare etc.). Acest nivel urma să se dezvolte progresiv cuprinzând tot mai multe limbi şi numeroase alte facilităţi.

2.Nivelul intermediar sau „Comentarii biblice pe telefonul mobil”, presupunea dezvoltarea mai multor portal-uri cu comentarii biblice, care să permită accesul rapid la conţinutul diferitelor module de aplicaţie ce încorporau comentarii biblice  cu un caracter practic, preponderent devoţional, cu posibilităţi de selectare în funcţie de posibilităţile oferite de diferitele telefoane mobile (volum de memorie, gen de aplicaţii Java permise, diferite modalităţi de descărcare etc.). Acest nivel urma să se dezvolte progresiv cuprinzând tot mai multe limbi şi numeroase alte facilităţi.

3.Nivelul de aplicaţie sau „Grupuri de iniţiativă pentru promovarea aplicaţiilor biblice pe telefonul mobil”, care presupunea dezvoltarea liberă a numeroase pagini de Internet, care să permită accesul rapid la materiale de îndrumare în selectarea aplicaţiilor ce permit descărcarea materialelor biblice pe telefonul mobil, în cât mai mute limbi posibile, incluzând şi oferirea de consultanţă tehnică. Deoarece telefoanele mobile sunt de o varietate impresionantă, instalarea unei aplicaţii Java necesită de multe ori dialogul cu o persoană având experienţă. În plus, înţelegerea modului de funcţionare, necesită de multe ori alte clarificări, pe care astfel de grupuri le-ar putea oferi.

Aşadar, mă aflam în faţa unei noi provocări şi aşteptam plin de încredere ajutorul ui Dumnezeu. Viziunea lucrării era deja gata şi acum trebuia doar ca ea să înceapă să se materializeze. Sincer să fiu, nu aveam nici un fel de idee cum urma să se întâmple acest lucru, dar toate sunt cu putinţă la Dumnezeu.

8.Biblia pe telefonul mobil

La scurt timp după cizelarea acestei viziuni de lucrare, am găsit pe Internet mărturia unei persoane din Olanda, care spunea următoarele:

„Am fost deosebit de încântat de posibilitatea de avea Biblia pe telefonul mobil în limba engleză. Cu toate acestea doream foarte mult să pot avea Biblia în limba flamandă, însă nu ştiam cum să pot face acest lucru. Nu mică mi-a fost surpriza să găsesc pe pagina de Internet http://gobible.jolon.org/ o secţiune dedicată dezvoltării unor astfel de aplicaţii. Am descărcat programul, dar nu aveam textul biblic în flamandă.

Trebuia să îl găsesc într-un format special numit THML (Theological Hypertext Mark-up Language). Dar nu ştiam unde să-l caut, aşa că am început să folosesc sistemul Google, pentru a identifica o astfel de sursă. În cele din urmă, am reperat la http://www.ccel.org/ un astfel de text în format THML. L-am descărcat, am utilizat aplicaţia de dezvoltare de pe pagina GoBible şi spre marea mea bucurie am obţinut prima Biblie în limba flamandă pe telefonul mobil, pe care puteţi să o descărcaţi de pe pagina mea de Internet, precum şi de pe pagina GoBible”.

Când am citit aceste rânduri am simţit că trebuia să procedez în mod similar aşa că am descărcat imediat programul de dezvoltare, l-am instalat, am înţeles cum se utilizează şi am început să caut Biblia în limba română şi în format THML. În cele din urmă am reperat-o tot la http://www.ccel.org/, după care am descărcat-o, am compilat textul şi spre marea mea bucurie a fost realizată prima Biblie pe telefonul mobil în limba română. Am instalat aplicaţia pe telefonul meu mobil şi am văzut cuvintele sfinte derulându-se pe ecran, ceea ce m-a bucurat foarte mult.

Practic, telefonul meu mobil devenise o Biblie la purtător, care să mă însoţească oriunde merg şi pe care să o pot accesa în orice moment al zilei. Dar bucuria mea a fost umbrită de faptul că titlurile cărţilor erau în engleză şi, lucrul de care mă temeam cel mai mult, existau omisiuni de text şi de asemenea, lipseau mai multe capitole din a doua epistolă a lui Petru şi era posibil să mai fi existat şi alte astfel de omisiuni.

După o muncă de câteva ore am reuşit să completez textul biblic folosind resursele de pe site-ul http://ww.unboundbible.org/ şi ulterior am reuşit să modific titlurile cărţilor în limba română. Am fost mulţumit şi doream să mă opresc aici. Aveam Biblia la îndemână, ce aş fi dorit mai mult?

Dar în acele momente mi-a venit în minte conţinutul viziunii privind proiectul „Evanghelia pe telefonul mobil” şi am înţeles că trebuia să trec la realizarea acestuia împărtăşind rezultatele efortului depus cu toţi cei interesaţi de aceasta. Am luat legătura cu Lucian Mihăilescu şi în scurt timp apărea prima pagină dedicată Bibliei în limba română pe telefonul mobil la adresa http://www.intercer.net/. De asemenea, am luat legătura şi cu realizatorul programului GoBible şi i-am transmis acest nou modul pentru a fi pus pe pagina sa de Internet.

M-am gândit că aici s-a oprit totul, dar istoria avea să continue într-un mod neaşteptat. La scurt timp după ce am realizat Biblia pe telefonul mobil la Intercer, am început să primesc o mulţime de mesaje din partea celor care doreau să îşi instaleze acest program pe telefonul mobil. După mai multe răspunsuri pe e-mail pe care le-am transmis, mi-am dat seama că ar fi mai bine să dezvolt pagina de Internet dedicată acestui subiect şi să prevăd mai multe indicaţii de instalare.

În consecinţă, am început să adaug tot felul de sfaturi practice din propria experienţă, precum şi din ceea ce îmi spuneau cei care reuşiseră să îşi instaleze aplicaţia. Pagina de Internet devenea tot mai complexă, tot mai orientată pe soluţiile oferite pentru diferite tipuri de telefoane mobile.

În aceeaşi perioadă, mai multe persoane vorbitoare de limba maghiară mi-au cerut ajutorul pentru a transpune Biblia Karoli pe telefonul mobil. A fost o provocare interesantă, deoarece nu cunosc această limbă, totuşi, de îndată ce am identificat textul biblic, am acţionat similar cu modul în care am compilat pentru limba română. Ulterior am solicitat sprijinul unei persoane care cunoştea limba maghiară să îmi confirme dacă am lucrat bine. Răspunsul că totul era bine a fost o mare bucurie pentru mine, fiindcă îmi întărea convingerea că puteam să dezvolt acest proiect şi în alte limbi de circulaţie internaţională.

Deoarece versiunea în limba română era scrisă conformă cu normele ortografice din perioada interbelică, am căutat ulterior să găsesc un text mai modern. Am identificat un astfel de text în format Word şi după câteva zile am reuşit, prin harul lui Dumnezeu, să îl transpun în format THML, astfel că am putut să ofer o Biblie după actualele norme ortografice. Şi iarăşi, credeam că acest proiect se va opri aici, dar istoria avea să continue într-un mod neaşteptat.

La sfârşitul anului 2006, am primit un mesaj din partea unei persoane care îmi cerea ajutorul pentru a transpune Biblia Ortodoxă şi Biblia Catolică (Noul Testament şi Psalmi) pe telefonul mobil. Până la acea dată, doar Biblia Protestantă (Cornilescu) era prezentă pe pagina de Internet de la Intercer. Mi s-a părut o idee interesantă, dar nu aveam textele biblice şi în plus îmi puneam problema drepturilor de autor. În consecinţă, persoana în cauză s-a interesat, ulterior am verificat şi eu, şi într-adevăr nu erau probleme de copyright. Am identificat textele biblice pe Internet şi am trecut la conversia lor în format THML.

Nu a fost o muncă simplă, dar la capătul a mai multe săptămâni această lucrare era gata şi astfel alte două module au fost adăugate pe pagina de Internet de la Intercer. Şi credeam că am să mă opresc aici. În fond, era acoperit segmentul limbii române, de ce m-aş fi preocupat de mai mult?

Cam în aceeaşi perioadă, am primit sugestia de a realiza o compilare şi pentru textul Noului Testament în limba rromă, ceea ce deja mi s-a părut simplu, graţie experienţei acumulate şi ulterior am adăugat module şi în limba ebraică (text consonantic).

La începutul anului 2007, în urma unei călătorii în Irlanda, mai multe persoane mi-au cerut ajutorul pentru a transpune Biblia şi în limba engleză, dar folosind texte mai actuale decât King James Version. Astfel, în scurt timp apărea secţiunea de limba engleză şi primele astfel de versiuni.

În acel moment, mi-am dat seama că pagina de Internet trebuia să fie tradusă şi în limba engleză, lucru pe care l-am realizat destul de repede pe secţiunea de limba engleză de la Intercer (http://english.intercer.org/biblephone/ ). Am continuat să adaug mai multe versiuni în limba engleză, după care am înţeles că era bine să lansăm o pagină distinctă pe acest subiect. Am discutat acest lucru cu Lucian Mihăilescu şi la jumătatea lunii aprilie a fost lansat site-ul http://www.biblephone.net/ cu toate aceste module încorporate.

De la acea dată până în prezent am mai adăugat module în limbile franceză, germană, spaniolă, italiană, portugheză, rusă, greacă, bulgară, georgiană etc. şi în continuare voi mai adăuga şi alte limbi, pentru ca orice persoană interesată să aibă Biblia pe telefonul mobil.

Făcând o sinteză la cele anterior prezentate, aş putea spune următoarele:

1.La început au fost o idee, o provocare şi o dorinţă, de a avea Biblia în limba română pe telefonul mobil.

2.După aceea, a existat o căutare a resurselor care ar fi putut să susţină acest proiect inedit, fără a avea idee dacă acest lucru chiar era posibil.

3.Marea descoperire a fost că existau toate „ingredientele” de realizare a acestui proiect şi doar trebuie să pui „cap-la-cap” mai multe aplicaţii informatice în acest scop.

4.A urmat realizarea primului modul, după aceea, prin experienţă şi inspiraţie, dezvoltarea celui de-al doilea etc.

5.Ca urmare a reacţiilor primite din partea celor interesaţi, au mai urmat noi module, până când s-a pus problema realizării unui site dedicat.

6.În cele din urmă, a apărut şi completarea viziunii unei lucrări impresionante ce se poate realiza prin intermediul acestei noi tehnologii.

Aş putea spune că în acest caz viziunea a fost completată în decursul executării lucrării, o evoluţie pas-cu-pas în promovarea Sfintelor Scripturi, pentru a constata ulterior modul minunat în care Domnul te-a călăuzit.

9. Comentarii biblice pe telefonul mobil

În paralel cu realizarea proiectului „Biblia pe telefonul mobil” mi-am dat seama că ar fi utilă demararea „Comentariilor biblice pe telefonul mobil”, însă nu îmi dădeam seama cum voi putea realiza acest lucru. Programul de dezvoltare GoBible pe care îl utilizam nu se preta la transpunerea altor cărţi decât Biblia şi de aceea am început să caut pe Internet ce alte astfel de programe mai existau.

Cam în aceeaşi perioadă, am primit solicitări din partea utilizatorilor programului „Biblia pe telefonul mobil” de a furniza şi comentarii biblice. Aveam textul a două astfel de comentarii, dar încă nu ştiam cum să le transpun şi nu aveam nici cea mai mică idee când voi găsi ajutor în acest sens.

Într-o anumită ocazie am descoperit un program de dezvoltare realizat în Rusia, care permitea transpunerea cu uşurinţă sub formă de cărţi electronice pe telefonul mobil.
Relativ repede am reuşit, cu ajutorul Domnului, compilarea a două comentarii biblice: „Calea către Hristos” şi „Parabolele Domnului Hristos”. Ulterior le-am încadrat distinct pe pagina http://www.biblephone.net/ pentru persoanele interesate.

Cu scopul de a oferi posibilitatea de realizare a unor astfel de aplicaţii, am oferit informaţii complete privind modalitatea de realizare. Astfel, m-am gândit să ofer posibilitatea de extindere a acestui proiect dincolo de ceea ce reuşisem să realizez până la acea dată. În viitor, noi module de comentarii biblice vor fi adăugate, pentru promovarea studiului Sfintelor Scripturi şi pentru slava lui Dumnezeu.

Într-o mare măsură am convingerea că trebuie să existe o dezvoltare a acestui gen de aplicaţii pe telefonul mobil, fapt pentru care este necesară participarea tuturor celor interesaţi. În baza schimbului de experienţă trebuie să oferim celor ce nu Îl cunosc pe Dumnezeu ocazia de a-L putea avea aproape de ei prin Cuvântul Său transpus chiar şi pe telefoanele mobile.

În momentul de faţă primesc solicitări de a extinde partea de comentarii biblice pe telefonul mobil şi în măsura posibilităţilor acest lucru se va realiza. Sunt multe persoane ce deţin competenţe tehnice în materie de lucru prin Internet, dar care nu îşi propun ţinte spirituale. De asemenea, persoanele care deţin competenţe spirituale nu ştiu să utilizeze eficient Internetul, ceea ce reduce impactul lucrării lor. Dacă persoanele din prima categorie ar colabora cu cele din a doua, atunci am avea o schimbare majoră a modului de promovare a Evangheliei prin Internet şi pe telefonul mobil.

Voi rezuma cele mai sus enunţate după cum urmează:

1.La început a existat sugestia unor utilizatori ai programului „Biblia pe telefonul mobil”, care au dorit să poată avea pe telefonul mobil diferite comentarii biblice.

2.După aceea, a existat o căutare a resurselor care ar fi putut să susţină acest proiect inedit, fără a avea idee dacă acest lucru chiar era posibil.

3.Marea descoperire a fost că existau toate „ingredientele” de realizare a acestui proiect şi doar trebuia să pui „cap-la-cap” mai multe lucruri deja existente.

4.A urmat realizarea primului modul de comentarii, după aceea, prin experienţă şi inspiraţie, dezvoltarea celui de-al doilea etc.

5.Ca urmare a reacţiilor primite din partea celor interesaţi vor mai urma şi alte module, şi poate pe viitor se va pune problema realizării unui site dedicat.

6.În cele din urmă, am avut viziunea unei lucrări impresionante ce se poate realiza prin intermediul acestei noi tehnologii de distribuire a comentariilor biblice pe telefonul mobil.

Schema de mai sus este similară celei enunţate la „Biblia pe telefonul mobil” şi se aplică la alte proiecte în mod corespunzător. Dacă până în clipa de faţă aţi fost alături de mine, atunci sper că veţi citi şi următoarea secţiune legată de perspectivele de viitor.

9 A. Perspective de viitor

Iniţial am dorit să numesc această secţiune cu titlul „Grupuri de iniţiativă pentru promovarea aplicaţiilor biblice pe telefonul mobil”, dar mi-am dat seama că principiile pe care doream să le spun se aplică la multe alte proiecte similare, ceea ce se constituie ca o perspectivă de viitor. Elementul fundamental pentru a desfăşura acţiuni de evanghelizare prin Internet sau pe telefonul mobil este „Grupul de iniţiativă” constituit din persoane care conlucrează în vederea transmiterii mesajului Evangheliei prin aceste mijloace de comunicare.

În cazul proiectelor dedicate aplicaţiilor pe telefonul mobil, am să redau modul inedit în care un astfel de grup de iniţiativă s-a constituit într-o localitate din România, cu scopul de a oferi Biblia pe telefonul mobil. În cursul sărbătorilor pascale, mai mulţi tineri au obţinut autorizaţia din partea primăriei pentru a putea oferi într-un loc public modulele de aplicaţie „Biblia pe telefonul mobil” persoanelor interesate. Practic, având la dispoziţie mai multe calculatoare cu porturi de infraroşu şi Bluetooth, timp de patru zile au oferit trecătorilor ocazia de a-şi descărca Biblia pe telefonul mobil.

Acţiunea a fost inedită şi interesantă ca metodă de evanghelizare, împreună cu Sfânta Scriptură fiind distribuite şi comentarii biblice. Era ocazia unui „colportaj virtual”, oferind textul Bibliei şi al altor materiale cu un caracter spiritual într-o manieră electronică, directă, independentă de hârtie şi de complicate lucrări de tipărire sau distribuţie.

La scurt timp, am citit pe Internet cum într-o anumită localitate din Germania, unde se celebra un anumit eveniment, un postul naţional a oferit trecătorilor Biblia pe telefonul mobil într-o manieră similară grupului de iniţiativă mai sus menţionat. Ceea ce vreau să subliniez este necesitatea de a ne adapta la noile tehnologii, care permit o distribuţie rapidă a informaţiei, fără a mai recurge la sistemele de producţie şi distribuţie tradiţionale.

Este vorba de o adaptare la modul de comunicare al omului modern. În continuare, am să mai redau o idee de pe un blog dedicat Bibliei pe telefonul mobil.

Există regiuni întinse ale lumii unde este dificil să distribui textul Sfintelor Scripturi din raţiuni economice sau politice. Prin descărcarea pe telefonul mobil a textului sfânt şi a diferitelor alte comentarii, oamenii din aceste regiuni pot avea Biblia în ciuda imposibilităţii de distribuţiei în varianta scrisă. Astfel, în mod asemănător comunicaţiilor radio, mesajul Evangheliei ajunge să fie cunoscut chiar în locuri unde acest lucru ar părea imposibil.

Evanghelia prin Internet a adus Biblia la îndemână oricărei persoane interesate, cu condiţia deţinerii unei conexiuni şi a unui computer. Cu toate acestea, computerul este un mijloc de comunicare ce presupune o cameră, un birou, un loc special amenajat şi în plus, un spaţiu de depozitare.

Prin apariţia telefonului mobil au fost adăugate două dimensiuni: mobilitate şi personalizare. Telefonul mobil este un obiect cu un caracter personal, pe care îl avem cu noi tot timpul indiferent unde mergem. În momentul în care textul Bibliei este încărcat pe telefon, atunci Cuvântul lui Dumnezeu ne va însoţi tot timpul, gata de a fi accesat, indiferent de momentul zilei. Astfel, Biblia devine o parte a vieţii noastre într-un sens cu totul nou şi inedit, folosind tehnologia de ultimă oră a acestei lumi.

Astfel, lucrarea de predicare a Evangheliei se apropie de acel final prevăzut în Sfintele Scripturi, când orice om va putea avea la dispoziţie mesajul divin şi va putea lua o decizie finală în a-L urma pe Dumnezeu. În acest sens, lucrarea desfăşurată alături de echipa Intercer a fost pentru mine ocazia de a învăţa cum mijloacele de comunicare moderne, atât de mult utilizate pentru lucruri rele şi dăunătoare minţii, pot să fi folosite spre slava lui Dumnezeu. Ar mai fi multe de prezentat, în genul rolului paginilor personale pe Internet, ca mijloc de a predica Evanghelia sau alte cuvinte despre potenţialul oferit de blogosferă, dar cred că este suficient pentru scopul acestui material.

Acest gen de lucrare necesită cooperarea a cât mai multor persoane şi punerea în valoare a cât mai multor talente, pentru care am oferit un model şi o viziune de acţiune. Am insistat pe lucrarea personală şi pe cea a grupurilor de iniţiativă fiindcă în aceasta a constat întotdeauna forţa predicării Evangheliei, din timpul apostolilor până în ziua de astăzi. În perspectivă, aş dori ca împreună cu echipa Intercer să putem deschide un portal dedicat studiului biblic devoţional, care să permită schimbul de experienţă dintre cei care doresc să cunoască pe Hristos.

Dincolo de organizaţii şi denominaţiuni religioase, există o temelie sigură pentru  adevărata unitate creştină: Sfânta Scriptură prin Isus Hristos.

În încheiere voi reda cuvintele ce vă întâmpină pagina de Internet „Biblia pe telefonul mobil” de la http://www.biblephone.net/ prin care conturez perspectiva unei lucrări pentru cauza lui Dumnezeu prin cei care caută să Îl urmeze şi să împlinească voia Sa:

„Prin harul Domnului nostru Isus Hristos este posibil în momentul de fată să aveţi Sfânta Scriptură disponibilă pe telefonul dumneavoastră mobil. Datorită tehnologiei Java, în locul jocurilor pentru telefoanele mobile, Biblia va fi disponibilă pentru studiu 24 ore / 7 zile oriunde vă aflaţi, ori de câte ori doriţi.

Cu siguranţă, multe persoane vor avea convingerea că această oportunitate de a avea aşa de aproape de noi Sfânta Scriptură reprezintă un semn al apropierii venirii lui Hristos. Eu personal, împărtăşesc acest gând şi cred că o mare ocazie se deschide înaintea noastră de a putea citi Cuvântul lui Dumnezeu de pe telefoanele noastre mobile.

Dacă stilul de viaţă şi societatea ne impun să avem tot timpul asupra noastră aceste telefoane, prin instalarea Bibliei vom avea Scriptura mai aproape de noi ca niciodată, indiferent că suntem în călătorie sau ne aflăm în mijlocul orelor dificile ale zilei, când mai mult ca oricând avem nevoie de un sfat sau de o încurajare din Cuvânt.

Cu multă răbdare şi perseverenţă am lucrat la realizarea acestui portal, având un sprijin substanţial din partea echipei Intercer şi în mod deosebit din partea lui Lucian Mihăilescu, prietenul şi fratele meu în nădejdea creştina. Am o vie dorinţă ca împreună cu ajutorul lui Dumnezeu, acest portal să cuprindă tot mai multe module în diferitele limbi ale Pământului.

Am început cu limba română, am continuat cu limba maghiară, după aceea cu limba rromă şi după aceea cu limba engleză. În viitor noi module vor fi adăugate pentru a da ocazia la cât mai multe persoane să aibă acces la Cuvântul lui Dumnezeu.”

9 B. Chestionar de evaluare a proiectelor prin internet

Mai jos am adăugat un chestionar de evaluare a proiectelor de evanghelizare prin Internet, util pentru derularea acestora.

ELEMENT DE EVAUARE

COMENTARIU DE EVALUARE

S W O T
1. Adresa paginii de Internet / Denumire proiect:
2. Competenţe necesare:

a.      Competenţe tehnice:
b.      Competenţe administrative:
c.Competenţe spirituale:
3. Încadrarea în proiectul „Evanghelia prin Internet”:

a.      Acoperirea secţiunii „Biblia prin Internet”:
b.      Acoperirea secţiunii „Comentarii biblice prin Internet”:
c.Acoperirea secţiunii „Grupuri de iniţiativă prin Internet”:
4. Încadrarea în proiectului „Evanghelia pe telefonul mobil”:

a.      Acoperirea secţiunii „Biblia pe telefonul mobil”:
b.      Acoperirea secţiunii „Comentarii biblice pe telefonul mobil”:
c.Acoperirea secţiunii „Grupuri de iniţiativă pentru aplicaţii pe telefonul mobil”:
5. Genul de pagină de Internet:

a.      Pagină personală:
b.      Pagină de comunitate:
c.Pagină de organizaţie / instituţie:
6. Perspective de dezvoltare

7. Comentarii generale

8. Comentarii specifice

În baza completării chestionarului de mai sus pentru mai multe pagini de Internet se pot reliefa punctele „tari” sau punctele „slabe” în genul unei analize SWOT: S = Strengths (părţi tari), W = Weaknesses (părţi slabe), O = Opportunities (Oportunităţi), T = Threats (ameninţări). Despre detalii în acest sens, cu studii de caz, vom reveni într-o ocazie viitoare.

About lucianmih

Computer programmer. View all posts by lucianmih → Scris in de lucianmih